OSB’lerde emsal yüzde 1’e çıktı

Yapılaşma ve enerji üretimiyle ilgili bazı kısıtlamalar, sanayicilerin talepleri doğrultusunda kaldırıldı. Emsal oranı yüzde 1’e çıkarken, sanayicinin enerji ihtiyaçlarını gidermek üzere güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri yapmalarının önü açıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliği’nin, yapılaşma koşullarında değişiklikler içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Sanayi üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği OSB’lerde, yapılaşma ve enerji üretimiyle ilgili bazı kısıtlamalar, sanayicilerin talepleri doğrultusunda kaldırıldı. OSB’lerdeki sanayi parsellerinde emsal, yüzde 1’e çıktı. Ancak OSB’ler bu imkânı kullanabilmek için öncelikle imar planını değiştirerek, yüzde 10 ayırma şartıyla yararlanabilecekler. Yönetmeliği değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, talepleri arasında yer alan emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi gibi pek çok yeni düzenleme getiren yönetmeliğin OSB’lerin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 33’ünün OSB’lerde gerçekleştirildiği bilgisini veren Kütükcü, “OSBÜK olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan OSB Uygulama Yönetmeliği’ne katkıda bulunmak üzere sunduğumuz rapordaki taleplerimizin karşılanması son derece memnuniyet verici. Her zaman olduğu gibi, bu yönetmelik değişikliğinde de üretimin, organize sanayi bölgelerimizin taleplerini karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güneş ve rüzgârdan elektrik üretebilecek

Yönetmeliğin, “OSB’lerde kurulamayacak tesisler” başlıklı 54’üncü maddesinde yapılan değişiklikle sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındı.

Daha önce OSB’nin katı atıkları ile ortak arıta tesisinden çıkan çamurların bertaraf tesisleri yasaklardan istisna tutulurken, yeni düzenlemeyle her türlü geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri istisna tutuldu.

OSB’lerde kurulamayacak tesislerle ilgili kararı daha önce OSB’ler verirken, yeni düzenlemeyle nihai kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak onayla verilebileceği hükme bağlandı. İlgilinin bakanlığa başvurması üzerine, OSB tarafından OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, bakanlık makamından alınacak onay ile verilir.”

Bedel iadesi rayiç bedeli aşamayacak, dövizle satış kalktı

Yönetmelikte bir önemli düzenleme de iptal edilen tahsislerin bedel iadesiyle ilgili hükümlerde yapıldı. Yönetmeliğin eski halinde tahsis iadesi veya iptali halinde katılımcıya ödenecek bedelin yeniden değerleme oranına göre hesaplanması öngörülüyordu. Yeni düzenlemede bu hükümler korunmakla birlikte, katılımcıya geri ödenecek tutarın, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamayacağı ifadeleri yönetmeliğe eklendi. Yapılan başka bir değişiklikle, parsellerin dövizle satışına imkân veren hükümler yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

SANAYİ BAKANI VARANK: OSB’LERİN İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 salgınında sanayi kuruluşlarının ve OSB’lerin işlemlerini kolaylaştırmak üzere bir dizi önlem aldıklarını bildirdi. Varank’ın verdiği bilgilere göre, sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli; başvuranlar için 4 ay kadar uzatılacak. İşletmelerin bu imkândan yararlanmak için mücbir sebep kaydı yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca, elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan Sanayi Sicil Belgesi Vizesi için tanınan ek süre de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

Eteleme başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. OSB Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği de değerlendiren Varank, “Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz” dedi. Varank, “Sanayicilerimizden beklentimiz, tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin sağlığının da korunması sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri” diye konuştu.