OVP’ye göre enflasyon bu yılı yüzde 16.2 ile tamamlayacak

Merkez Bankası’nın yüzde 14.1 olarak tahmin ettiği yılsonu enflasyonu, OVP’de yüzde 16.2 olarak yer aldı. OVP’ye göre kişi başına gelir 2023’te 10 bin doları aşacak; büyüme 2022’de yüzde 5, 2023’te ve 2024’te yüzde 5.5 olacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - DÜNYA

2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Merkez Bankası’nın yüzde 14.1 olarak tahmin ettiği yılsonu enflasyonu, OVP’de bunun 2 puan üzerinde yüzde 16.2 olarak tahmin edildi.

Programda bu yılın sonunda enflasyon yüzde 16.2 olarak tahmin edilirken, 2022’de yüzde 9.8, 2023’te yüzde 8 ve 2024’te yüzde 7.6 olarak tahmin edildi. İşsizlik 2022’de yüzde 12,2023’te yüzde 11.4 ve 2024’te yüzde 10.9 olarak bekleniyor. Büyüme ise bu yıl yüzde 9, 2022’de yüzde 5, 2023’te ve 2024’te yüzde 5.5 olarak öngörülüyor.

ORTA VADELİ PROGRAM 2020 2021 2022 2023 2024
Enflasyon (%) 14,6 16,2 9,8 8,0 7,6
İşsizlik (%) 13,2 12,6 12,0 11,4 10,9
Büyüme (%)  1,8 9,0 5,0 5,5 5,5
GSYH (Milyar TL) 5.047 6.648 7.080 9.041 10.287
GSYH (Milyar $) 717 801 850 925 1.002
Kişi Başına Gelir ($) 8.597 9.489 9.947 10.703 11.465
İstihdam (Bin Kişi) 26.812 28.641 29.918 31.036 32.152
İhracat (milyar $) 169.6 211.0 230.9 242.0 255.0
İthalat (milyar $) 219.5 258.0 282.7 294.0 309.0
Dış Ticaret (milyar $) -49.9 -47.0 -51.8 -52.0 -54.0
Cari Açık (milyar $) -37.3 -21.0 -18.6 -13.5 -10.0
Bütçe (milyar TL) -175.3 -230.0 -278.4 -290.2 -294.0


OVP'ye göre kişi başına gelir 2023’te 10 bin doları aşacak

OVP’de yer alan projeksiyonlara göre bu yıl 9 bin 489 dolar olması beklenen kişi başına milli gelir, önümüzdeki yıl 9 bin 947 dolara çıkacak. 2023’te uzun süre sonra 10 bin doların üzerine çıkması beklenen milli gelir, 2024 yılında ise 11 bin 465 dolara yükselecek.

OVP dönemi boyunca işsizlik tek haneye düşmeyecek. Buna göre 2021’i yüzde 12.6 ile tamamlaması beklenen işsizlikte, gelecek yıl yüzde 12, 2023’te yüzde 11.4 ve 2024’te yüzde 10.9 oranları görülecek.

İhracatta bu yıl 211 milyar dolar bekleniyor

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl hedeften uzaklaşan ihracatın 2021 yılını 211 milyar dolarla, 2022’yi 230.9 milyar dolarla kapatması bekleniyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı için daha önce 500 milyar dolarak olarak belirlenen ancak konjonktürel gelişmeler sebebiyle revize edilen ihracat hedefi OVP’de 242 milyar dolar olarak öngörüldü. 2024 yılında ise ihracat hedefi 255 milyar dolar seviyesinde.

Enerji ithalatı 3 milyar dolar artacak

OVP’ye göre bu yıl 40.6 milyar dolarlık enerji ithalatı yapacak olan Türkiye, gelecek yıl 42.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirecek. Enerji ithalatı 2023’te 43, 2024’te ise 43.6 milyar dolara yükselecek.

Pandeminin etkisinin iyice azalacağı varsayımından hareketle bu yıl 17 milyar dolar olması beklenen turizm gelirinin, gelecek yıl yaklaşık yüzde 50 (yüzde 47) oranında artarak 25 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Bu kalemdeki gelirin, 2023’te 30 milyar dolar, 2024’te ise 33 milyar dolar olması bekleniyor.

Kamu maliyesinde iyileşme bekleniyor

Orta Vadeli Programda, daha önce kamu maliyesi raporunda gündeme getirilen, yıl sonu bütçe açığı gerçekleşmelerinin bütçe ve önceki OVP'de öngörülenden daha iyi olacağı yönündeki tahmin korundu. Buna göre, 2021 yılında, bir önceki yıla göre; merkezi yönetim bütçe gelirleri ve harcamaları GSYH'ye oran olarak 1,2'şer puan azalacak. Dolayısıyla 2021 bütçesinde GSYH'nin yüzde 4,3'ü olarak hedeflenen bütçe açığı, 2020 ile aynı sevyide kalarak GSYH'nin yüzde 3,5'i oranında gerçekleşecek. Bütçe açığındaki iyileşme aynı zamanda GSYH'nin yüzde 1,2'si oranında hedeflenen faiz dışı açığın da yüzde 0,8'e gerilemesini sağlayacak.

Bütçe açığı 2022’de 278 milyar TL

Orta Vadeli Programda merkezi bütçeye yönelik olarak, 2022’de 1 trilyon 751 milyar TL gider, 1 trilyon 472,6 milyar TL gelir tahmini yapıldı. Bütçe açığı ise 278,4 milyar TL olarak hedeflendi. Merkezi yönetim bütçesinde, 2021 başlangıç tahmin ve hedeflerine yönelik ciddi revizyonlar da oldu. Buna göre, 244 milyar 993 milyon TL olarak hedeflenen 2021 bütçe açığı, 230 milyar TL'ye indirildi. 1 trilyon 346,1 milyar TL olan gider hedefi, 1 trilyon 506,3 milyar TL'ye yükseltildi. Yine 1 trilyon 101,1 milyar TL olarak tahmin edilen gelirler, 1 trilyon 276,3 milyar TL'ye yükseltildi. Gelirler içinde 922.7 milyar TL olarak tahmin edilen vergi gelirleri, 1 trilyon 58 milyar TL'ye yükseltildi.
OVP’ye göre, 2022’de giderler bir önceki yıla göre yüzde 16,25 artacak. Faiz hariç harcamalar yüzde 13,86 artarken, faiz harcamaları yüzde 33,9 oranında yükselecek. Gelirler ise bir önceki yıla göre yüzde 15,38 oranında yükselecek. Gelirler içinde vergi gelirleri yine aynı dönemde yüzde 18,94 oranında yükselecek.

2021 büyüme tahmini yüzde 9

OVP'de, 2021 büyümesi, bütçe ve önceki OVP'deki yüzde 5,8 hedefinden, yüzde 9'a yükseltildi. OVP'de 2021 büyümesine yönelik olarak; "Öncü göstergelere göre 3. çeyrekte ekonomik faaliyetlerdeki güçlü görünümün korunduğu gözlenmektedir. Yılın kalanında ise yurtiçi talepte bir miktar yavaşlama beklenmesine rağmen, dış talebin de katkısıyla ekonomik faaliyetteki olumlu görünümün korunması, turizm sektörünün büyümeye önemli katkı sunması ve aşılamanın devam etmesinin oluşturduğu olumlu etkiyle yılın tamamında yüzde 5,8 olan YEP tahmininin üzerinde yüzde 9 oranında ve dengeli bir iç ve dış talep kompozisyonuyla büyümesi beklenmektedir" denildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısını indirmek için tıklayınız

 

 

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir