10 °C

Özel sektörün kredi borcu 165 milyar dolara dayandı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 ekim ayı sonunda geçen yıl sonuna göre 8,4 milyar dolar artarak 164,8 milyar dolar oldu

Özel sektörün kredi borcu 165 milyar dolara dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 yılı ekim ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı. 

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8,4 milyar dolar artarak 164,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,1 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,6 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 946 milyon dolar azaldı ve tahvil stoku ise 4,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, ekim sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,5'ini oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 50 milyon dolar  ve yüzde 11,5'ini oluşturan resmi alacaklılara olan borç ise 129 milyon dolar arttı. Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı ekim sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 675 milyon ABD doları azalarak 35,4 milyar ABD doları Türkiye'de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 523 milyon ABD doları artarak 21,1  milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 164,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6'sının dolar, yüzde 31,9'unun avro, yüzde 6,2'sinin Türk Lirası ve yüzde 1,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. 

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, ekim sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 52,1'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 85,8 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 60,5'i hizmetler sektörü, yüzde 39'u sınai sektörler ve yüzde 0,5'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı. 

Kısa vadeli kredi borcu 46,1 milyar dolar 

2014 ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yıl sonuna göre 4,6 milyar dolar artarak 46,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 984 milyon dolar artış gösterdi. 

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 46,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 53,4'ünün dolar, yüzde 37,7'sinin avro, yüzde 8,6'sının Türk Lirası ve yüzde 0,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. 

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 74,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.