Petrol piyasası yönetmeliğinde düzenleme

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

EPDK, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir