16 °C

"Herhangi bir af teklifi söz konusu değil"

"Herhangi bir af teklifi söz konusu değil"

"Herhangi bir af teklifi söz konusu değil"

(17:00) ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, herhangi bir af önerisi içermediğini bildirdi. Zafer Üskül, yaptığı yazılı açıklamada, "Teklifle, bir af değil, yürürlükteki şartlı salıverme koşullarındaki bir haksızlığın giderilmesi amaçlanmaktadır" dedi. Üskül, açıklamasında, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "infaz koşulu" başlıklı 4. maddesinin, "mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamayacağını ve koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerektiğini" düzenlendiğini anımsattı. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile sanığın hükümlü statüsünü aldığını ve alınan cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olması durumunda da bu kişilerin koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabileceğini kaydeden Üskül, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Buna karşılık, duruşmaları tutuklu olarak devam eden veya hükümle birlikte tutuklanan sanıkların, duruşmaları sona erip hüküm tesisinden, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içindeki durumları 'hükümözlü tutuklu' yahut 'hükmen tutuklu' adı verilen kişiler ise şartla salıverilme hükümlerinden yararlanamamaktadır. Bu durum, Anayasada yer alan 'hukuk devleti' 'insan haklarını saygı', 'eşitlik', 'adil yargılanma hakkı' ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Gerçekten de aleyhlerindeki dava, gecikmeden sona eren ve aleyhlerindeki hüküm kesinleşenler, şartla salıverilmeden yararlanırken; hükümözlü tutukluların, Yargıtay aşamasının uzunluğu gibi nedenlerle bundan mahrum edilmelerinin haklı ve kabul edilebilir yanı yoktur. Önerilen teklifin afla ilgisi bulunmamaktadır. Teklifle, bir af değil, yürürlükteki şartlı salıverme koşullarındaki bir haksızlığın giderilmesi amaçlanmaktadır." Zafer Üskül, teklifte, Ceza ve Güvelik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 307. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun İfadesinden sonra gelmek üzere ya da hükümle birlikte tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilenin..." ifadesine yer verildiğini bildirdi.