Reel kesim güveninde düşüş

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta bir önceki aya göre 4,4 puan düşüş gösterdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

2016 yılı Ağustos ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,4 puan azalarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye Cumhuriyer Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 103,0 puan oldu.

Açıklamada şöyle denildi:
"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarlarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentilerinin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.    

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,7'ye daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 65,2'ye gerilemiştir."