Rekabet ihlallerinde uzlaşmaya yönelik ikincil mevzuat yayımlandı

Rekabet Kurumu tarafından haklarında yasaklanmış davranışlara ilişkin soruşturma açılmış teşebbüslerin uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA - Resmi Gazetede Rekabet Kurumu tarafından Rekabeti, Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Böylece 2020’de Rekabet Kurumuna yürüttüğü soruşturmalarda uzlaşma yetkisi veren kanun değişikliğinin uygulama yönetmeliği yayımlanmış oldu. Yönetmelik rekabet ihlaline yönelik soruşturma sürecinde tarafların uzlaşmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yönetmeliğe göre uzlaşma, henüz sonucu tebliğ edilmemiş devam eden soruşturmalara da uygulanabilecek.

Yönetmeliğe göre Kurul soruşturmayı başlattıktan sonra muhatap tarafların yazılı uzlaşma isteyebilecek. Kurul red veya kabulü yazılı olarak bildirecek. Soruşturmaya konu çok taraf varsa taraflardan biriyle uzlaşmaya davet edebilecek. Kurul soruşturmanın niteliğine bakarak daha fazla araştırma yapmak isterse kabul ya da red kararını erteleyebilecek.

Rekabet Kurul ayrıca re’sen uzlaşma süreci başlatabilecek. Bu yöne giderse muhatap tarafları görüşmeye çağıracak. Taraflar çağrıyı aldıktan sonra 15 gün içinde uzlaşmayı isteyip istemediklerini yazılı olarak bildirecek, süresinde yapılmayan bildirimler dikkate alınmayacak.

Uzlaşmaya gitme nedeni

Kurul uzlaşmaya başlamaya yönelik soruşturmanın hızla tamamlanmasından doğacak bir usul faydası olup olmadağına bakacak. Ayrıca ihlalin varlığı veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını dikkate alacak. Uzlaşma kararına etki edecek unsurlar, soruşturmanın taraf sayısı, önemli bir kısmının uzlaşma isteyip istemediği, ihlalin kapsamı ve delillerin niteliği, ortak kanaate ulaşma ihtimali olarak sıralandı.

Kurul, soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşma yapılabilecek. Uzlaşmayla idari para cezasından yüzde ondan yüzde 25’e kadar indirim yapılabilecek. Uzlaşma sonucu davaya konu yapılamayacak.

Yönetmeliğe göre ayrıca, Kurul eğer uzlaşmanın fayda sağlamayacağı, ortak kanaate ulaşılamayacağı, delil karartma tehlikesi ve gizlilik ihlali halinde uzlaşmayı sonlandırabilecek.

Etiketler