Repo ihalesi nedir?

Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı ve örtülü faiz artırımı yaptı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Repo ihalesi nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık repo ihalesi açmadı. 7 Ağustos'tan bu yana haftalık repo ihalesi açmayan TCMB, bankara yüksek faizden TL vererek dolaşımda olan Türk Lirası miktarını azaltmayı ve Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanmasını amaçlıyor.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Repo ihalesi nedir?" sorusuna yanıt arıyor.

Repo ihalesi nedir?

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in kişisel internet sitesinde yer alan 'Ekonomi Sözlüğü'ne göre açık piyasa işlemleri (APİ), para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını artırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapması anlamına geliyor.

APİ çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım (repo) ya da geri alım vaadiyle satım (ters repo) biçiminde de yapılabilir.

Repo nedir?

REPO (Repurchase agreement); kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir. Repoları diğer para piyasası araçlarından ayıran en belirgin özellik, bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve satıcının ihtiyaçlarını karşılamak için kısaltılmasıdır. Repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler şunlardır; devlet tahvilleri, hazine bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, Kamu Ortaklığı İdaresi ve TOKİ tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada veya borsada işlem gören VDMK dışındaki diğer borçlanma senetleri. Uygulamada, menkul kıymetler, müşteriye teslim edilmeyip, TCMB’de bloke hesaplarda ya da İMKB Takas Ve Saklama A.Ş.’de depo edilmektedir. Hazine bonosu veya devlet tahvilinin teslimi yerine, bir makbuz düzenlenir. Müşteri repo vadesi dolduğunda makbuzu iade edip, tutar kendisine nakden ödenir.

Etiketler