20 °C

Resmi Gazete'de bugün (06.09.2020)

06 Eylül 2020 Tarihli ve 31236 Sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (06.09.2020)

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde çalışan personele ek ödeme

Sağlık Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Bakanlığın Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Değişikliğe göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi.

Venezuela ile yapılan anlaşmada menşe kümülasyon sistemi yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ekinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor.

Menşe kuralı, ikili menşe kümülasyonu, tamamen elde edilmiş ürünler, yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler, yetersiz işçilik veya işlem, nitelendirme birimi, aksesuar yedek parçalar ve aksam, setler, etkisiz unsurlar, ülkesellik ilkesi, doğrudan nakliyat, EUR.1 dolaşım belgesi, parçalar halinde ithalat, destekleyici belgeler, sonradan kontrol, anlaşmazlıkların çözümü konularında düzenlemeler yönetmelikte yer alıyor.

Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve 21 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla sevk halinde olan ya da Türkiye’de veya Venezuela’da gümrük antrepolarında geçici depolanan veya serbest bölgelerde bulunan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili idaresine söz konusu tarihten itibaren 12 ay içinde, eşyanın 16’ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin yetkili idareleri tarafından sonradan verilmiş bir EUR.1 Dolaşım Belgesinin sunulması kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilecek.

Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

MAPEG, 4 petrol arama ruhsatı talebini reddetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin illerinde 4 petrol arama ruhsatı talebini reddetti.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan petrol hakkına müteallik kararlarına göre, Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş’nin Adıyaman ile sınırları içindeki 29 bin 634 hektar yüzölçümlü AR/PRT/K/M41-a nolu pafta, Derkim Poliüretan San. ve Tic. A.Ş’nin Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri sınırları içindeki 61 bin 55 hektar yüzölçümlü AR/DEP/K/M43-a nolu pafta, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri sınırları içindeki 45 bin 799 hektar yüzölçümlü AR/DEP/K/M43-b1, b3, b4 nolu pafta, Batman ve Mardin illeri sınırları içindeki 30 bin 693 hektar yüzölçümlü AR/DEP/K/M47-d3, d4 nolu paftalara yönelik petrol arama ruhsat talebini uygun bulmadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 70 itfaiye eri alacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvuru formu kurumdan veya belediyenin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecek. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, istenen belgelerle birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Belediyenin İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözlü ve uygulamalı sınav 2-11 Kasım 2020 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak ve sınavlar saat 09.00'da başlayacak.

Bodrum Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alacak.
Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvuru formu kurumdan veya belediyenin internet sayfasından (www.bodrum.bel.tr) temin edecekler.

Adayların başvuru belgelerini 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai gün ve saatlerinde belediyenin İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.
Sözlü ve uygulamalı sınav 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında, sözlü sınav Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesinde bulunan Nurol Kültür Merkezinde, uygulamalı sınav ise Bodrum Şehir Stadyumunda yapılacak. Sınavlar saat: 09.00’da başlayacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap