Resmi Gazete'de bugün (1 Haziran 2020)

1 Haziran tarihli ve 31142 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yeminli mali müşavirlik sınavı 4-13 Temmuz’da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı 11-12 Temmuz’da yapılacak.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2020/1.dönem için yeminli mali müşavirlik sınavının 4 -13 Temmuz 2020, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavının ise 11-12 Temmuz 2020’de yapılmasını kararlaştırdı.

TÜRMOB’un Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanına göre, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavlarla ilgili olarak daha önce 23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav duyurusu ve 6 Ocak 2020 tarih ve 31000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yeminli mali müşavirlik sınav duyurusunda yer alan "Sınavlara İlişkin Esaslar" saklı kalmak kaydı ile 2020/1.dönem yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri değiştirildi.

Bu sınavlara, daha önce başvurusu kesinleşen adaylar katılacak.

TÜRMOB, daha önce Yeminli Mali Müşavirlik Sınav tarihini 4-13 Nisan 2020, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav tarihini ise 14-15 Mart 2020 olarak belirlemişti.

Sınavlar, yeni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Sağlık personelinin kamu misafirhanelerinden ücretsiz yararlanma süresi 3 ay uzatıldı

Sağlık personelinin kamu misafirhane ve konaklama amaçlı sosyal tesislerinde ücretsiz yararlanması süresi, 31 Mayıs 2020 tarihinden 31 Ağustos 2020 tarihine uzatıldı.

Cumhurbaşkanının 8 Ocak 2020 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28 Ocak 2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararından değişiklik yapılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, COVID-19 salgın hastalığının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektörlere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kamu misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan sosyal tesislerinde yararlanmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre, sağlık personelinden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşlarından başka bir yere gönderilenler, mezkûr tesislerden 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanacaklar.

Gümrük tarife cetvelinde dokunmamış mensucat (56.03) tarife pozisyonu yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla, istatistik pozisyonlara bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 56.03 emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın dokunmamış mensucat tarife pozisyonu yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, diğerleri kısmındaki “her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termoplastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat” tabiri “dış yüzeyleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)” olarak değiştirildi.

Aynı şekilde, diğerleri kısmında “Melt blown dokunmamış mensucat” ile “Spunbond dokunmamış mensucat” ayrı istatistik pozisyonu olarak gösterildi.

Gümrük vergisi oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Halen, Avrupa Birliği, Güney Kore, EFTA, Bosna Hersek, Malezya, Faroe Adaları, Kosova, Singapur, en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemesinden yararlanacak ülkelere yüzde 0 (sıfır), gelişme yolundaki ülkelere yüzde 3,4, diğer ülkelere yüzde 4,3 gümrük vergisi uygulanıyor.

Bursa Vakıflar’dan 222 milyon liralık kat karşılığı arsa ihalesi…

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesinde 51 bin 105,49 metrekarelik arsayı 222 milyon 86 bin 400 liralık muhammen bedel ve kapalı teklif usulüyle kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkardı.

Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, iş, Abdunnebioğulları Yusuf ve Mahmut Mazbut Vakfına ait ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen taşınmazın kat karşılığı yapımı işi, mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’ye (TEDAŞ) ait 96 metrekarelik taşınmaz için gerekli izin ve muvafakatin yüklenici tarafından alınması, sözleşme dışında kalacak idarece ayrıca değerlendirilecek ortaöğretim tesis alanı olarak belirlenen alanın “özel eğitim alanı” olarak ve diğer bölümlerin ihalede öngörülen emsal tutarında tadil edilmesi işini de içeriyor. İmar planı tadilatı gerçekleştirme bedeli olan 1 milyon 149 bin 873,52 lira nakit veya teminat mektubu şeklinde alınacak.

Kat karşılığı yüzde 43 olan, 6 milyon 662 bin 592 lira geçici teminat alınacak proje 6 yıl içinde tamamlanacak.

İhale, 30 Haziran 2020 tarihinde saat: 14.00’de Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

TÜBİTAK, 5 uzman, 23 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 5 uzman/uzman yardımcısı, 23 memur, tekniker/teknisyen, uzman, aşçı, şoför, dağıtıcı alacak.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 5 uzman/uzman yardımcısı, Kocaeli’de Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi Birimi bünyesinde görev yapacak. Bu görev için son başvuru tarihi 22 Haziran 2020 olarak belirlendi.

TÜBİTAK’ın Kocaeli’deki Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere 8 memur, TÜBİTAK’ın Kocaeli’deki Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 2 teknisyen, TÜBİTAK’ın Ankara’daki başkanlık bünyesinde görev yapmak için 1 aşçı, TÜBİTAK’ın Ankara’daki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak için 5 memur, 1 teknisyen/tekniker, 2 şoför, 2 usta, 2 dağıtıcı alınacak.

Bu görev için son başvuru tarihi 5 Haziran 2020 olarak saptandı.

Uzman/uzman yardımcılığı başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden, diğer başvurular İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanacak.