Resmi Gazete'de bugün (15 Kasım 2020)

15 Kasım 2020 tarihli ve 31305 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MAPEG kararları…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPE), ABD şirketi Aladdin Middle East Ltd. ile Türk şirketi Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş., 11 Aralık 1992’de başlayan işletme ruhsat süresini 11 Aralık 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl uzattı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/AMEGYP/K/3170-3215 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak uzatıldı.

MAPEG, DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketinin Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi (devralan) ile devralma suretiyle birleşmeleri ve birleşme işleminin devrolunan şirketin bir bütün halinde, tüm aktif ve pasifleri ile devir alan şirkete katılması şeklinde gerçekleştiğini belirterek Petrol Siciline tescilini talebini kabul etti.

Birleşme sonucunda şirketin iki ruhsatı yüzde 100 hissesinin tamamı Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi olarak değiştirildi ve oluşan yeni ruhsat durumu Petrol Siciline tescil edildi.

MAPEG, Talon Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketinin Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi (devralan) ile devralma suretiyle birleştiklerini ve birleşme işleminin devrolunan şirketin bir bütün halinde, tüm aktif ve pasifleri ile devir alan şirkete katılması şeklinde gerçekleştiğini belirterek Petrol Siciline tescilini talebini kabul etti.

Birleşme sonucunda şirketin bir ruhsatının yüzde 50’si Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi olarak değiştirildi ve oluşan yeni ruhsat durumu Petrol Siciline tescil edildi.