Resmi Gazete'de bugün (15 Mayıs 2020)

15 Mayıs 2020 Resmi Gazete - Sayı 31128

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Metin TÜRKYILMAZ

Paket tur sözleşmelerine COVID-19 düzenlemesi

Feshedilen sözleşmelerde 14 gün içinde yapılan iadeler, COVID-19 nedeniyle uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60 günü izleyen 14 gün içinde yapılacak

Ticaret Bakanlığının Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sözleşme fesihleri düzenlendi.

Buna göre, Yönetmeliğin 16’ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde yapılması esas olacak.

Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle, 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ncı günü izleyen 14 gün içinde katılımcıya iade edilecek.

Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedelin iadesi, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ncı günü izleyen 14 gün içinde yapılacak.

Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü, paket tur düzenleyicisi veya aracısına ait olacak.

-Tarım Bakanlığı, 2020 yılı gübre analiz ücretlerini belirlendi

Analiz kuruluşu ücreti, katı ve sıvı kimyasal gübrelerde elek analizi ve özgül ağırlıkta 34 lira, katı, sıvı, organik gübre ve organik materyal analizlerinde standart organik materyal analizi 566 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar, referans kuruluşu ücretlerinde 39 lira ile 651 lira olarak tespit edildi.

2020 gübre analiz ücretleri de belirlendi. Buna göre, KDV hariç olmak üzere, katı ve sıvı kimyasal gübre analiz kuruluşu ücretleri, 34 lira ile 245 lira arasında, referans kuruluş ücreti 39 lira ile 270 lira arasında, organik ve organomineral gübre analizlerinde katı, sıvı, organik gübre ve organik materyal analizlerinde analiz kuruluşu ücretleri, 34 lira ile 566 lira arasında, referans kuruluş ücreti 39 lira ile 651 lira arasında olacak. Akredite analizlere yüzde 10 ilave ücret uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ, piyasaya arz edilen gübrelerin denetim numunelerinin analizini yapacak kuruluşlar ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Denetim numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belirlenecek. Analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, referans kuruluş olarak görev yapacak analiz kuruluşu Genel Müdürlük tarafından saptanacak. Analiz ücreti Genel Müdürlük tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak tespit edilecek. Analiz ve referans kuruluşları, belirlenen fiyatların üzerinde bir fiyat talep edemeyecekler. Genel Müdürlük, protokol yaparak yetkilendirilen analiz kuruluşlarının yetkilerini protokolde belirtilen usul ve esaslara göre askıya alabilecek veya iptal edebilecek..

Yönetmelikle Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ ve Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Bu yıl için analiz ve referans kuruluş ücreti olarak elek ve özgül ağırlık analizleri 34-39 lira, nem, serbest asitlik, PH, EC (tuzluluk), yoğunluk analizleri 45-53 lira, fosfor analizleri 99-114 lira, amonyum, nitrat azot analizleri 127-147, üre azotu analizi 140-161 lira, nitrifikasyon ve üreaz inhibatörü, metilpirazol, formik asit, izomer analizleri 245-270 lira, standart organik materyal analizi 566-651 lira belirlendi.

Laboratuvarlar belirlendi

Yönetmeliğin eklerinde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere dair yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilmiş 18 laboratuvarın, tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelere dair yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilmiş 23 laboratuvarın listesi yer aldı.

Kimyevi gübrelerde itiraz halinde referans kuruluşları TSE ve Gübretaş, organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerde Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, TSE ve Düzen Nortwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. olarak saptandı.

Karpuza ton başına 300 dolarlık gözetim uygulaması…

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, karpuzlarda brüt olarak ton başına uygulanacak gümrük kıymeti 300 dolar olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karpuzlarda brüt ton başına gümrük kıymeti 300 dolar olacak.

Bu kıymet, yalnız karşısında 300 dolarlık kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlara uygulanacak. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

Karar gümrük vergilerini artırarak yerli üreticiyi korumayı, ithalatı önlemeyi amaçlıyor.

IBAN tebliği kapsamına PTT de alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğinin Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş’ye de uygulanmasına karar verdi.

Bankanın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ değişikliği ile 10 Ekim 2008 tarihli tebliğ kapsamına PTT de alındı.

Tebliğ, uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirliyor.

Uluslararası banka hesap numarası (IBAN), ISO 13616 nolu standardına göre oluşturuluyor.

-Otoyollar ve erişme kontrolü uygulanan karayollarında kaçak geçişlerle ilgili düzenleme yapıldı

Geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yapan araç sahiplerinden geçiş ücretinin 10 katı alınan idari para cezası, 4 kata indirildi.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretini ödeyenlere,ceza uygulanmayacak. Daha önce bu süre 7 gündü.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarından idari para cezası verilecek. Bu ceza değişiklikten önce 10 katı idi.

“En uzun mesafe ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınır” cümlesi yönetmelikten çıkarıldı.

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmayacak.

Daha önce 7 gün içinde aracın plakasına ait hesabın Ana Kontrol Merkezi bildirilmesi durumunda hesaptan cezasız geçiş ücreti tahsil ediliyordu.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen 15 günlük süre beklenmeyecek.

Basın İlan Kurumundan COVID-19 düzenlemesi…

Uygulanmakta olan mahsup işlemleri ile resmi ilan ve reklam kesilmesi yönündeki müeyyide uygulamaları ertelenirken, fili satış adetleriyle ilgili şartların uygulanmamasına karar verildi. Kurumdan borç para alan gazetecilerin borç para taksitleri talepleri üzerine ertelenecek

Basın İlan Kurumu, yeni koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak çıkarılan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ve Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ile ilgili, süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için genel kurul kararı aldı.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kurul kararına göre;

Kurum, basılı nüshaların tesliminde uygulanan yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar ulaştırılması uygulamasında haftalık teslimi yeterli kabul edecek.

Kısa çalışma ödeneği alan gazeteciler asgari kadroda tam ve eksiksiz çalışmış kabul edilecek

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan uygulamalarda gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Gazetelerin fiili satış adedine ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve fiili satış adetleriyle ilgili şartlar uygulanmayacak.

Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki aynı yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz günlük vasıflı statüde yayınlanan ikiden fazla gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerindeki gazeteler, haftanın en az 6 günü, günlük en az 2 gazete yayınlanması kaydıyla aralarında yapılacak yazılı mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanında resmi ilan yayınlama hakkını haiz vasıflı gazete statüsünde tek gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerindeki gazetelerin haftada bir gün yayınlanmaları yeterli sayılacak.

Gazeteler, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlamasına karar verilen günler için yönetmeliğin ilgili hükümlerinden muaf tutulacaklar.

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme sürecinde bulunan günlük gazetelerin haftada en az 2 gün yayınlanması yeterli kabul edilecek.

Uygulanmakta olan mahsup işlemleri ile resmi ilan ve reklam kesilmesi yönündeki müeyyide uygulamaları ertelendi.

Basın İlan Kurumundan borç para almış basın mensuplarının talepleri halinde, borç para taksitleri ertelenecek.

Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin yönetmeliğin Mart ayı sonuna kadar öngörülen müracaat süresi uzatıldı.

Genel kurul, basılı nüshaların haftalık teslimi ve Basın İlan Kurumundan borç para almış basın mensuplarının borç para taksitlerini erteleyen düzenlemeleri 23 Mart-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, gazeteci derneklerinin para yardımına ilişkin müracaat süresinin uzatılmasıyla ilgili düzenlemeyi ise 15 Nisan 2020 tarihine kadar uygulanmasına karar verdi.

Genel Kurul, haftalık teslim ve basın mensuplarının borç para taksit ertelemeleriyle ilgili düzenlemeleri 6 ayı geçmemek üzere uzatılması konusunda Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna yetki verdi.

Basın Ahlak Esasları ile ilgili Genel Kurul kararı

Resmi Gazete’de Basın İlan Kurumunun Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının tadiline ilişkin Genel Kurul kararı da yayımlandı.

Karara göre, ek gösterge uygulamasından yararlanan gazeteler, kendilerine ait internet sitelerinde yayınlanan bir içerik hakkında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna göre içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde ilgili içeriği yayından kaldıracak.

Bu konuyla ilgili yayın tarihinden 30 gün içinde Basın Ahlak Esaslarına aykırı olduğu yönünde başvuru yapılmaması halinde başvuru dikkate alınmayacak. Süresi içinde başvuru yapılmış ise başvurular genel müdürlükçe gazeteye tebliğ edilecek ve 10 gün içinde savunmalarını vermeleri istenecek. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacak.

Mahkeme kararı kesinleşmesi halinde başvurular her zaman yapılabilecek. Kaldırılmayan içerikle ilgili Genel Müdürlük, gazeteye 7 gün içinde mahkeme kararına konu yayının kaldırılması için yazılı uyarı yapacak. İçerik kaldırılmazsa, Yönetim Kurulunca işlem yapılacak.

İçerikler nedeniyle uygulanacak müeyyideler, ek gösterge oranı ile sınırlı olarak uygulanacak.

Genel Kurul kararı yürürlüğe girdi.

Niksar Ayvaz Su ve Şişeleme Fabrikası 25 yıllığına kiraya veriliyor

Tokat’ın Niksar İlçe Belediyesi, Niksar Ayvaz Su ve Şişeleme Fabrikasını 10 milyon 600 bin lira imtiyaz bedeli, KDV hariç aylık 60 bin lira kira olmak üzere toplam 28 milyon 600 bir lira bedelle 25 yıl süreyle imtiyaz haklarının devredilerek kiraya verilmesi ihalesi yapacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihalenin teminat bedeli 858 bin lira olacak. İhale, açık teklif usulüyle artırma şeklinde, Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Haziran 2020 tarihinde saat: 10.45’te yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü, 122 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli illerde görevlendirmek üzere, 4 bilgisayar, 3 makine, 6 inşaat, 2 yazılım mühendisi, 27 avukat, 80 şoför olmak üzere 122 sözleşmeli personel alacak.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 yılı sözleşmeli personel alım ilanına göre, mevzuatta yapılan değişikliğe uygun olarak yazılı ve/veya sözlü sınar yapılmayacak, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı gerçekleştirilecek. KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerinden en az 60 puan almış ve son müracaat tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları isteniyor. Sadece erkek adayların alınacağı şoförlük başvurularında C sınıfı ehliyet şartı, avukatlık başvurularında avukatlık ruhsatnamesine sahip olma şartları bulunuyor.

Adaylar, 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar. Yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2020 tarihine kadar başvurulan internet adresinden öğrenilebilecek.

TÜBİTAK, 2 uzman/uzman yardımcısı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kocaeli’nde Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 2 uzman/uzman yardımcısı alacak.

Kurumun, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işe, sistem ve ağ yöneticiliği konularında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip işe kişiler başvurabilecek.

Son başvuru tarihi 5 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.