Resmi Gazete'de bugün (20 Mayıs 2020)

20 Mart 2020 - 31132 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Metin TÜRKYILMAZ - ANKARA

-Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

-Türkiye, Moldova’ya 30 bin adet N95 maske, 10 bin tulum, 5 bin koruyucu gözlük, 10 bin çift eldiven, 10 bin adet galoş, 1 ton el dezenfektanı hibe edecek

-Türkiye ve Filistin, Gazze’ye 180 yataklı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni 3 yıl ortak işletecekler. Hastaneye Türkiye, 3 yıl için 42 milyon dolar verecek, personel temin edecek

Türkiye'nin, Moldova, KKTC ve Filistin ile imzaladığı anlaşmalara dair onaylama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 17 Nisan 2020 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmasına göre, Türkiye, Moldova’ya 30 bin adet N95 maske, 10 bin adet tulum, 5 bin adet koruyucu gözlük, 10 bin çift eldiven, 10 bin adet galoş, 1 ton el dezenfektanı hibe edecek.

Lefkoşa’da 7 Şubat 2019’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü, Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında kara, deniz, hava hudut kapılarında ve her iki ülke genelinde aranan ve kayıp şahısların, tahditli şahısların ve çalıntı oto bilgilerinin tespitini sağlamak amacıyla gerekli teknik çalışmaların yapılmasına yönelik usul ve esasları belirliyor.

Ankara’da 30 Mayıs 2018’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin Gazze’de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye’de Almasına Dair Protokol ise sağlık ve tıp alanında işbirliğini amaçlıyor. Protokolle, Türkiye’de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başta hastane yönetimi olmak üzere uygun bileşenlerinin Filistin’e aktarılacak ve her yıl ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olan azami 5 Filistinli tıp doktora tıpta uzmanlık eğitimi verilecek.

Ayrıca, Filistin Devleti sınırları içinde yaşayanlara hizmet etmek üzere Filistin’in Gazze bölgesinde 180 yatak kapasiteli Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılacak. Türkiye, hastanenin yönetim ve faaliyet amaçları doğrultusunda personel temin edecek. Hastane faaliyete başlamadan önce, Türkiye, 3 yıl süre için taahhüt ettiği 42 milyon dolarlık toplam tutarın yüzde 20’sini hastaneye aktaracak. Hastanenin başhekimi, idari ve mali işler müdürü ve başhemşiresi Türk, yardımcıları Filistinli olacak.

Hastane 3 yıl süreyle taraflarca müşterek işletilecek. Süre sonunda tarafların mutabık kalacağı ayrı bir protokolle hastanenin işletilmesi Filistin Devleti’ne devredilecek. Devrin ardından Sağlık Bakanlığı, izleme/koordinasyon faaliyetini 3 yıl daha sürdürecek.

Arazi toplulaştırması kararı

Cumhurbaşkanı, Denizli’nin Baklan, Çal ve Çivril ilçelerindeki Çataloba, Dağal, Şenyayla, Dayılar, Süller, Denizler, Belevi, Aşağıseyit, Yukarıseyit ve Kıralan mahallelerinde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BDDK, banka çağrı merkezi sorununa el koydu…

-Artık çağrı merkezinde ilgili görevliye ulaşamama sorunu kalmayacak. Ulaşılabilirlik seviyesinin, yıllık olarak en az yüzde 95 olması sağlanacak

-Müşteri numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından kullanıcının 60 yaş ve üstü olduğu anlaşıldığında, ana menüde herhangi bir tanıma adımı olmaksızın doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çok sayıda banka müşterisinin şikayet konularından biri olan banka çağrı merkezi sorununa el koydu ve ulaşılabilirlik seviyesinin, yıllık bazda yüzde 95’in altına inmemesi kuralı getirdi.

BDDK’nın “Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Banka tarafından, çağrı merkezinde aynı anda çalışan çağrı merkezi temsilcisi sayısına uygun bir hat kapasitesi kullanılacak.

Ulaşılabilirlik seviyesi, ilgili dönemde çağrı merkezi santrali yönüne yapılan toplam arama sayısına göre, gelen çağrı sayısının yüzdesiyle ölçülecek. Çağrı merkezi santrali yönüne yapılan arama sayılarına bağlı olarak çağrı merkezi hat kapasitesinin yeterlilik seviyesi ölçülecek. Bu ölçüm yıllık, aylık ve günlük zaman dilimleri için yapılacak. Ulaşılabilirlik seviyesinin yıllık olarak en az yüzde 95 olması sağlanacak.

Ana menünün ve alt menülerin anons süreleri Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yönetmeliğinin Telefon Bankacılığı Bölümü hükümlerinde yer alan süreleri geçemeyecek. Ana menünün ve alt menülerin anons süresine reklamlar, duyurular ve bilgilendirmeler dâhil olacak. Ancak, kişiye özel veya mevzuat gereği zorunlu bilgilendirmeler ile güvenlik, kimlik teyidi işlemleri ve ulusal düzeyde gerçekleşen salgın, kriz ve afet halleri nedeniyle yapılan bilgilendirmeler anons süresine dâhil edilmeyecek.

Ana menü ve alt menülerde çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneğinin sunulması ve ses ile yönlendirme sisteminin anons tekrarı ile ilgili olarak Elektronik Bankacılık Hizmetleri Yönetmeliğinin Telefon Bankacılığı Bölümü hükümleri uygulanacak.

60 yaş ve üstü kullanıcı doğrudan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirilecek

60 yaş ve üstü kullanıcı bankayı kayıtlı numarasından aradığında, kayıtlı numarasından aramasa bile müşteri numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından kullanıcının 60 yaş ve üstü olduğu anlaşıldığında, ana menüde herhangi bir tanıma adımı olmaksızın doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak. Çağrı merkezi temsilcisine bağlanan kullanıcının kimlik/tanıma bilgilerinden, kullanıcının 60 yaş altı olduğunun anlaşılması halinde, çağrı merkezi temsilcisi herhangi bir işlem yapmaksızın kullanıcıyı ana menüye aktarabilir.

Kayıp/çalıntı ve şüpheli işlemler ana menüde ilk seçenek olarak kullanıcıya sunulacak ve kullanıcının öncelikli olarak çağrı merkezi temsilcisine bağlanması sağlanacak.

Banka çağrı merkezleri kullanıcıdan gelen kart iptal taleplerini farklı bir kanala yönlendirmeden almakla yükümlü olacak.

Bankadan müşteriyi aramaya zaman sınırlaması

Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılmaz, diğer günler için yapılan aramalar Türkiye saatiyle 09.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek.

Satış ve pazarlama amacıyla yapılan giden çağrılarda kullanıcının tekrar aranmama talebinde bulunması halinde çağrı merkezi temsilcisince gerekli kayıt alınarak sisteme işlenecek. Bankalar, çağrı merkezlerinde kullanıcıdan gelen aranmama taleplerini dikkate alacak sistemsel altyapıyı oluşturmakla yükümlü olacaklar.

Çağrı merkezi için hesaplanacak karşılanma oranı aylık olarak en az yüzde 95, çağrı merkezi için hesaplanacak hizmet seviyesi aylık en az yüzde 80, kayıp/çalıntı ve şüpheli işlem bildirimlerinde ise aylık en az yüzde 90 olması gerekiyor.

Banka tarafından sunulan bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerin tamamı için çağrı merkezi kanalı üzerinden işlem yapılması sağlanacak.

Yönetmelikte çağrı merkezlerinin kalitesiyle ilgili ölçüm ve kriterler ile raporlama ve denetimle ilgili hükümler de yer aldı.

Yönetmeliğe intibakla ilgili geçici bir madde de konuldu. Buna göre, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırılık oluşması halinde, bu aykırılıklar 1 Temmuz 2020 tarihine kadar giderilecek. Aykırılıkların giderilmesi için belirlenen süre içinde 5411 sayılı Kanunun idari para cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

-Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine markalaşma desteği verilecek

-TURQUALITY® programının yetkilendirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi ve birliklerince yürütülmesi, yıllık 15 milyon dolara kadar, yüzde 100 oranında desteklenecek

-İşbirliği kuruluşlarına yurt dışı reklam, tanıtım, pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin proje başına 500 bin dolara kadar destek verilecek

-Destek tutarı marka desteklerinde 600 bin dolara kadar çıkacak

-Holding ve şirketlerde en fazla 6 marka desteklenecek

-Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu karar kapsamında desteklenmeyecek

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine verilecek markalaşma desteğinin çerçevesi belirlendi. Buna göre, TURQUALITY® programının yetkilendirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi ve birliklerince yürütülmesi, yıllık 15 milyon dolara kadar, yüzde 100 oranında desteklenecek. İşbirliği kuruluşlarına yurt dışı reklam, tanıtım, pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin proje başına 500 bin dolara kadar destek verilecek. Destek tutarı marka desteklerinde 600 bin dolara kadar çıkacak.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içinde ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcama Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanacak.

Karar çerçevesinde Hizmet Sektörü TURQUALITY® komitesi, çalışma grubu, sektörel çalışma grubu ve sekreteryası oluşturulacak.

Reklam, tanıtım, pazarlama, danışmanlık, pazar araştırması desteği

İşbirliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirilecek reklam, tanıtım, pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler;

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörleri tek başına temsil eden birlikler için yüzde 80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500 bin dolar,

Birden fazla sektörü temsil eden birlikler için yüzde 80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250 bin dolar,

Diğer işbirliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenecek.

Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, birlik başına 250 bin dolar destek verilecek.

İşbirliği kuruluşlarının ortak projeler hariç olmak üzere aynı anda bir projesi desteklenecek. Projesi sona eren işbirliği kuruluşu yeni bir proje için başvuru yapabilecek.

Marka destek programı

Yararlanıcıların, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra, Bakanlıkça onaylanan ülkelerde,

Hedef pazar olarak belirledikleri ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları destek kapsamına alınan markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlere yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

Destek kapsamına alınan markalı ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamalarına yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 400 bin dolar,

Destek kapsamına alınan markalı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak açılan yurt dışı birimlere ilişkin,

Vergi/resim/harç dahil olmak üzere brüt kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, alınan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderlerine yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600 bin dolar,

Kiralanan birimlerin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekarasyon/teknik donanım giderlerine yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,

Hedef pazar olarak belirledikleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı/büyük mağazalar/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün ve hizmetlerle ilgili kiralanan reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kioks, stant ve benzeri tahsis edilmiş alanlara ilişkin vergi/resim/harç dahil brüt kira, bedeliye giderleri, komisyon ve konsept mimari çalışma harcamaları, bu birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerine yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar destek verilecek.

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için yapılan belgelendirme giderleri için yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 50 bin dolar,

Destek kapsamına alınan markalar ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde yıllık en fazla 10 mağaza/kafe/lokantaya ilişkin kira giderleri için yüzde 50 oranında ve her birim için en fazla 2 yıl süreyle birim başına 50 bin dolar,

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak için alınacak danışmanlık hizmeti için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,

Kuruluşlara ahçı/şef, yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamı için aynı anda azami 3 kişiye yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

Raporlara ilişkin giderleri için yüzde 50’si ve yıllık en fazla 100 bin doları destek sağlanacak.

Destek kapsamına alınan markalı ürünlerin yurt dışı fuar katılımları halinde genelgede belirtilen destek limiti dahilinde yüzde 50 oranında destek verilecek.

Yararlanıcılar strateji planı yapacaklar. Buna ilişkin harcamaların yüzde 75’i, ilgili destek dönemi için 200 bin doları geçmemek üzere karşılanacak.

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için yapılan belgelendirme giderleri ile uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak için alınacak danışmanlık hizmeti desteklerine sağlanan limitler yararlanıcılar, kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamalarına ilişkin limitler ise destek kapsamındaki her bir marka için geçerli olacak. Bakanlık buna ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

TURQUALITY® Destek Programı

Program, hedef Pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile TURQUALITY® sertifikasına haiz markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, pazara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan her türlü belge ve sertifika giderleri, istihdama yönelik giderleri, reklam, tanıtım ve pazarlama harcamalarını destekliyor.

Marka desteklerinde yer alan destekler kapsam olarak bu programda da bulunuyor.

Açılan aynı anda azami 50 adet mağaza/lokanta/kafeye ilişkin, vergi/resim/harç dahil olmak üzere brüt kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, alınan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

Kiralanan birim başına, konsept mimari çalışma ve kurulum/dekarasyon/teknik donanım giderlerine en fazla 200 bin dolar,

Franchise vermeleri halinde 5 yıllık destek süresi boyunca azami 100 adet mağaza/lokanta/kafe için,

Kira giderleri her bir birim için en fazla 2 yıl ve birim başına yıllık en fazla 200 bin dolar,

Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 100 bin dolar destek verilecek.

Danışmanlık, fuar, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerin yüzde 50’si desteklenecek.

Bu kuruluşlar da stratejik iş planı çalışması yapacaklar. Buna yapılacak harcamanın yüzde 75’i, ilgili destek dönemi için 200 bin doları aşmamak kaydıyla karşılanacak.

TURQUALITY® programının yetkilendirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi ve birliklerince yürütülmesi için,

Her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, ürün hizmet ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma planlama, pazar haberdarlığı, markalaşma dahil her türlü eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık ve benzeri faaliyetlerine ilişkin giderleri, her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı, sponsorluk gibi giderleri, kurumsallaşmaya yönelik giderler, programa yönelik geliştirici çalışmalar yıllık 15 milyon dolara kadar yüzde 100 oranında desteklenecek.

İşbirliği kuruluşlarının, reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren proje başına en az 1, en çok 4 yıl süreyle desteklenecek.

Marka destek programında desteklerden 4 yıl süreyle yararlandırılabilecek.

TURQUALITY® programında bu süre 5 yıla kadar çıkacak.

Holding ve şirketlerde en fazla 6 marka desteklenecek.

Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu karar kapsamında desteklenmeyecek.

800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi…

-Cumhurbaşkanı kararında iki liste yayımlandı. İlk listedeki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları, ikinci listede ise 30 Eylül 2020’ye kadar uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları yer aldı

-İlave vergi yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor

-1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi

Mermerler, bazı kimyasallar, işaret fişekleri, suni bağırsaklar, deri ürünleri, boru ve hortumlar, duvar tavan kaplamaları, karolar, tuğla, bazı cam türleri, camdan yapılmış takı, eşya, oto lastikleri, plastik eşya, iplikler, fan, komprasör, fırın, ocak, püskürtme cihazları, su ısıtıcıları, bazı mensucat makineleri, sayaçlar, ölçüm cihazları, motorlu araç parçaları başta olmak üzere 800’den fazla ürüne yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

Cumhurbaşkanının, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve gümrük tarife pozisyonları (GTİP) belirtilen maddelerden ilave gümrük vergisi alınmasıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın EK1’de yer alan tablodaki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden, Ek2’de yer alan tablo ise 800’den fazla ürüne 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanacak ilave gümrük vergilerini gösteriyor.

1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde ilave gümrük vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi, bazılarında ise kaldırıldı. Fakat genel olarak ilave gümrük vergisi oranları değişmedi.

Karara göre, her halükarda İthalat Rejimi kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyine aşamayacak. Aşması durumunda kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

İlave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacak.

Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak.

Bu Karanın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu olacak.

Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke grupları olarak belirlendi. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu karar içinde geçerli olacak.

Bu karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu karar kapsamında ilave gümrük vergisi de uygulanmayacak.

Bazı ürünlerin sivil hava taşıtları kullanılarak ithal edilmesi halinde gümrük vergisi yüzde sıfır (0) olarak uygulanacak.

Bu kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.

Karara eklenen geçici maddeyle bu karar yayınlamadan önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, EK1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilecek.

İlave vergi getirilen ürünler

İlave vergi getirilen ürünler şöyle:

“Mermerler, granitler, mineral madenler, klorürler, sülfatlar, karbonatlar, asitler, model yapmaya mahsus patlar, işaret, yağmur, sis fişekleri.

Suni bağırsaklar, sert boru ve hortumlar, PVC duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan duvar ve tavan için polistiren karolar, fotoğraf ve sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar, vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, taşıyıcı kolan ve transmisyon kolanları, otomobil, otobüs ve kamyonlarda kullanılan türde sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri, tekerlek bandajları, sertleştirilmiş vulkanize kauçuktan yapılan conta, yer döşemesi, paspas, silgi gibi eşyalar, motorlu araçlarda kullanılan kauçuk ve metal bağlantılı karoser, şasi malzemeleri.

Hayvan deri, postları ile bunların tabaklanmış ürünleri, mantar ve mantardan eşya, örgüler, örülmeye elverişli maddeler, sepetler.

Çeşitli kağıt ve kartonlar ve bunlardan yapılmış bobinler, masuralar, makaralar, perakende olarak satılacak hale getirilmiş belli oranda pamuk veya sentetik ve suni filametlerden dikiş iplikleri, suni filamet iplikler, kauçuk ip ve halatlar.

Kaldırım, kaldırım kenar ve döşeme taşları, tuğla, karo, seramik eşya.

Plaka halinde kesme ve üfleme cam, ayna, camdan yapılmış boncuk, takı, eşya.

Demir ve alaşımlı çelikten yassı mamuller, diğer alaşımlı çelikten yassı mamul ve teller, bazı alüminyum eşyalar.

Sıvılar için pompalar, elevatörler, hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz komprasörleri, fanlar, sanayi ve laboratuvarlara mahsus olmayan fırın veya ocaklar, ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makine, tesis ve laboratuvar cihazları, elektrikli olmayan şohbenler ve diğer su ısıtıcıları, kalenderler ve diğer hadde makinaları ve bunların silindirleri, paketleme ve ambalaj makinaları.

İnsan tartan basküller, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları, buhar ve kum püskürtme makinaları, keçe veya dokunmamış mensucat imalatına ve finisaşına mahsus makine ve cihazlar, bilyalı ve makaralı yataklar, optik lifler, fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar, projeksiyon perdesi, resim, çizim ve hesap yapmaya mahsus aletler.

Hidrometre, termometre, barometre gibi aletler, gaz, sıvı, elektrik sayaçları, eksoz susturucu, eksoz boruları, debriyaj ve bunların aksam parçaları, seleler, pedaller, krank dişlileri, eşya taşımaya mahsus bazı romörk ve yarı romörkler.”

İlave gümrük vergisi yeni koronavirüs (COVID-19) salgının ekonomiye olumsuz etkilerini hafifletmeyi ve yerli sanayiyi korumayı amaçlıyor.

Merkez Bankasının, kâr payı dağıtma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulunca, 2019 yılı kâr payı olarak 89 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapacak.

Bankanın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, kâr payı, 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren bankanın şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 89 numaralı kupon bedelleri 20 Mayıs 2025 tarihi mesai bitiminde zaman aşımına uğrayacak.

-TTK, kömür yardımı yapılması için torbalanmış kömür nakli ihalesi yapacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olarak fakir ailelere kömür yardımı yapılması için, 29 bin 458 ton torbalanmış kömür nakli alımı için ihaleye çıktı.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, açık ihale usulüyle yapılacak ihale, Zonguldak’ta TTK Satınalma Dairesi Başkanlığında, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 15.00’de gerçekleştirilecek.

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar kömür nakli işi tamamlanacak.

İhaleye katılanlar yüzde 3’den az olmamak üzere geçici teminat verecekler. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.