17 °C

Resmi Gazete'de bugün (30.04.2020)

Metin Türkyılmaz (ANKARA) - 30 Nisan 2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Resmi Gazete...

Resmi Gazete'de bugün (30.04.2020)

Yargıda durma süresi bir buçuk ay uzatıldı

Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma süresi, 1 Mayıs’tan 15 Haziran’a kadar uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla, 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici 1’nci maddesinin 1’nci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine ötelendi.
Karar, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılması ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla alındı.
Salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde durma süresi yeniden değerlendirilecek.

Hayvansal ürünlerin dış ticaretine koronavirüs düzenlemesi

Hayvan ve ürünlerinin ülkeye girişinde ve hayvansal ürün ithalatında orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesiyle kontrole ilişkin işlemler tesis edilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvan ve Ürünlerinin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği ile Hayvansal ürün ithalatında kontrol belgesi onaylanması ve ithalat aşamasında sunulması gereken belgeler hakkındaki tebliğde değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddelerle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, orijinal veteriner giriş belgesi ve sertifikası ile tebliğe eklenen geçici maddeyle de ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişinin sunması gereken belgelerden orijinal veteriner sağlık sertifikasının, 3 ay boyunca renkli taranmış nüshası elektronik ortamda istenecek, işlemler buna göre tesis edilecek.
Hem yönetmelik hem de tebliğdeki 3 aylık süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Orman köylülerinin kredi taksitleri faizsiz 3 ay ertelendi

Orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi yönetmeliğiyle kredi verilen kişi ve kooperatiflerin, Nisan, Mayıs, Haziran kredi taksitleri, faizsiz olarak 3 ay ertelendi. Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe eklenen “yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borç erteleme” hakkındaki geçici maddeye göre, yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelendi.
Bu süreleri bitiminden itibaren kredi taksitlerinin 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili kılındı.
Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Çeltik ithalatında 100 bin tonluk tarife kontenjanında süre 30 Haziran’a uzatıldı

Çeltik ithalatında 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yüzde 0 (sıfır) gümrük vergisiyle 100 bin tonluk tarife kontenjanında süre 30 Haziran 2020 tarihine ertelendi.
Ticaret Bakanlığı’nın Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çeltik ithalatında 100 bin tonluk tarife kontenjanıyla ilgili tebliğ, 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

IV. tertip 10 TL banknotları 4 Mayıs’ta tedavülde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 10 TL banknotları, 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.
Bankanın Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imza kısmında değişiklik yapıldı. Banknotlardaki imzalar, Başkan Murat Uysal ile birlikte; Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak ve I., II. ve III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek. IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru ise daha sonra yapılacak.
Banka, E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 200, 20 ve 5 TL banknotları 2 Mart 2020, E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 50 TL banknotları ise 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle vermişti.

Kontrole tabi tutulacak harp araç, gereçleri ve malzemeleri listesi yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığının 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun gereğince kontrole tabi tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilere ilişkin 2020 yılı kontrole tabi malzeme listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
"Kontrole Tabi Liste" kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi, ihracat ve ithalatına ilişkin izin işlemleri ile Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesi ve konvansiyonel silahlar ile çift kullanımlı malzemeler ve teknolojilerin ihracatını kontrol altında tutmayı amaçlayan Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ile Kontrole Tabi Listede yer alan kalemlerin ihracat ve ithalatına ilişkin izin işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dahilinde yapılıyor.
Listede namlulu silahlar, taktik araçlar, askeri patlayıcılar ve piroteknik malzeme, roketatar, roket, füzeler ve torpidolar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddelerine/silahlarına karşı savunma sistemleri, askeri hava araçları ve sistemleri, su üstü ve su altı savaş gemileri, askeri komuta kontrol, muhabere ve bilgi sistemleri, askeri amaçlı uzay sistemleri, askeri keşif, gözetleme ve tespit sensörleri, coğrafi konum belirleme ve seyrüsefer sistemleri, diğer askeri malzeme ve cihazlarla ilgili ayrıntılı olarak düzenlenmiş savaş araç gereç, mühimmat, yedek parça, maddeleri bulunuyor.
Yeni teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde genişletilen listeye ayrıca, namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat ve mühimmat ana parçaların üretimi amacıyla özel olarak tasarlanmış kovan üretim tezgahı, mermi üretim tezgahı, kapsül imla tezgahı ile fişek dolum/imla tezgahları ve benzeri ile yivli-setli silahların namlularına yiv-set açmak için özel olarak tasarlanmış tezgahlar da dahil edildi.
Düzenlemede, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretiminin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasak olduğu vurgulanıyor.
Hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılan ve “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılan malzemelerin ilgili sivil kullanıma yönelik ihracat işlemleri “Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik işlemler “İthalat Tebliği” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülüyor.
Firmalar tarafından ihracatı/ithalatı yapılacak malzemenin askeri veya sivil amaçlı olup olmadığı, Gümrük Beyannamesine yazılıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap