Resmi Gazete'de bugün (9 Haziran 2020)

9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

Sanal ticarete destek

-Sanal ticaret heyeti ve sanal fuar katılımlarına 50, sanal fuar organizasyonlarına 100 bin dolara kadar destek verilecek..

Sanal ticaret heyeti ile sanal fuar katılım faaliyetlerine yüzde 50 oranında faaliyet başına 50 bin dolara kadar, sanal fuar organizasyonlarına ise yüzde 50 oranında faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında kararına göre, bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine, bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliğe haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlam üzere kuruluşlarca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına yüzde 50 oranında destek verilecek.

Bakanlık tarafından uygun kuruluşlarca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarındaki giderler de yüzde 50 oranında destekten karşılanacak.

Destekler, sanal ticaret heyeti ve sanal fuar katılım faaliyetlerine 50 bin dolara, sanal fuar organizasyonlarında 100 bin dolara kadar çıkacak.

Karar, Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esasları belirliyor.

Karar kapsamında Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayımcılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekler bulunuyor.

İhtisas Serbest Bölgelerine destek…

-İstihdam edilen nitelikli personel başına yıllık 15 bin dolara, kira harcamalarına yıllık 75 bin dolara, yatırım kredilerinin faiz veya kar payı giderlerine ise yüzde 50 oranında destek verilecek

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar, bölge işleticilerinin bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolar desteklenecek.

Kullanıcılar bu destek unsurlarından ayrı ayrı en fazla 5’er yıl yararlanacaklar.

Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullanacakları azamı 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin faiz veya kar payı giderlerine ise yüzde 50 oranında destek verilecek.

Cumhurbaşkanının İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına dair hususları belirliyor.

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirlenecek.

Kullanıcı ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde bu karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmayacaklar.

Atama kararları…

-Batı Akdeniz, Batı Marmara, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, Fırat gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine atama yapıldı 

-TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Temel Akkuş, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ceylan Er, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Musa Aydemir atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret başmüfettişliklerine, Rana Sakine Narttürk, Mine Turkaya Üser, Esra Kındap, Hüseyin Ücer, Koray Albayrak, Haldun Ağanoğlu, Faruk Şen, Engin Özdemir, Hüseyin Yaren, Önder Şafak Tongal, Kerim Karatamir, Ali Murat Danacı, Erdem Bulut, Salih Aykan Kangal, İlker Demircan, Mehmet Zafer Güneş, Müge Ulusoy, Ceylan Yiğit, Hakan Cirit, Murat Taman, Mustafa Bilgin, Tarık Mavili, Hekim Çiftçi ile Eray Dağnık getirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya, Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar ve Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen görevinden alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Selim Çelenk, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Tekin atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Kanca getirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Safa Uslu atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Cengiz Keskin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ümit Gökhan Çiçek, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muzaffer Ataseven, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Erdal Pınar, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Seçilir, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nurullah Osmanlı, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ali Palalı ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne İsmet Çalık getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdulseddar Alıcı, Ali Gökoğuz, Fatih Aşgenaz, Halil İbrahim Gökoğuz, Lokman Güney, Medet Sağlam, Murat Eker, Murat Tosun, Şaban Koç ve Zeki Yaman Çeper’in atamaları yapıldı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

-Türkiye, Gine ve Afganistan’a cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum, ekstrasyon kiti, bazı tıbbi cihazlar ve ilaç hibe edecek

Türkiye'nin Gine ve Afganistan ile imzaladığı anlaşmalara dair onaylama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 17 Nisan 2020 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma uyarınca, Türkiye, Gine’ye bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak, 50 bin adet N95 maske, 20 bin adet koruyucu tulum, 300 bin adet cerrahi maske, 30 bin adet ekstrasyon kiti, 30 bin adet swab hibe edecek.

15 Mayıs 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmasına göre de Türkiye, Afganistan’a bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak, 5 adet hasta gözlem monitörü,10 adet ventilatör, 10 adet oksijen konsantratörü, 10 adet oksijen regülatörü, 10 adet aspiratör, 2 adet buhar sterilizör otoklav, 10 adet laringoskop, 2 adet defibrilatör, 3 adet PCR cihazı, 10 adet nibulizatör, 30 bin adet COVID-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, bin kutu tab vit C 500mg, bin kutu tab azithromycin 500 mg, bin kutu tab hidroksiklorokin sülfat 200 mg, 500 kutu tab vit D 60000 IU, 25 bin adet atılabilir maske N95, 50 bin adet cerrahi ve normal maske hibe yardımında bulunacak.

Resmi Gazete’de bazı uluslararası anlaşmaların yürürlüğe giriş tarihleri de yayımlandı.

Buna göre, 10 Şubat 2020 tarihinde imzalanan Türkiye İçin Çevre ve İklim Eylemi Çok Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına3 No’lu Değişiklik ve Notalar 25 Mart 2020’de,

10 Ekim 2017’de Belgrad’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması 17 Mart 2020’de,

7 Mayıs 2018’de Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 17 Mart 2020’de,

2 Şubat 2011’de Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşma 17 Mart 2020’de,

28 Temmuz 2018’de Lusaka’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması 3 Şubat 2020’de yürürlüğe girdi.

-ÖİB’nin Bodrum’daki taşınmazı ihalesinde ikinci en yüksek teklifi verene satacak

Cumhurbaşkanı, Özelleştirme İdaresi İhale Komisyonunca; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi, 1918 parselindeki 17 bin 904,89 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ihalesinin 22 milyon 600 bin lirayla en yüksek teklifi veren MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş’ye satılmasına karar verdi.

MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatı İdare lehine irat kaydedilecek ve taşınmaz, 22 milyon 500 bin lira bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Yunus Büyükkuşoğlu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılacak.

Yunus Büyükkuşoğlu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat İdare lehine irat kaydedilecek ve ihalenin iptaline karar verilecek.

-Cep telefonlarında serbest dolaşma giriş işlemleri 6 gümrük müdürlüğüyle sınırlandırıldı

Cep telefonlarında serbest dolaşma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini sayısı 6 ile sınırlandırıldı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğine (Gümrük İşlemleri) göre, cep telefonları serbest dolaşma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğin yürürlüğe girmesinden önce, Türkiye Gümrük bölgesine getirilen cep telefonlarının, serbest dolaşıma giriş işlemleri Esenboğa, Ankara, Muratbey, Haydarpaşa, Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Erenköy, İstanbul Deri Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes, İzmir, Gebze, Avrupa Serbest Bölge, İstanbul Havalimanı gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek.

Çeviz hesabında düzenli ödeme yapama sayısı artırıldı

Ceyiz hesabında düzenli ödeme yapamayanlara kolaylık getirilerek, düzenle ödeme yapamama imkanı aylık ödeme planını seçen katılımcılarda bir dönem içinde 4’den 6’ya, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılarda isi 1’den 2’ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, 30 Eylül 2020 tarihine kadar, düzenli ödeme yapamama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak.

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliği…

-Süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında sütün çevrilmesi halinde destek kapsamına süt tozunun dışındaki diğer süt ürünler de alındı

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında sütün çevrilmesi halinde destek kapsamına süt tozunun dışındaki diğer süt ürünler de alındı.

Buna göre üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemelerden yararlandırılacaklar. Desteklemede, 1 kilogram süt ürününe eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.

Geçen yılki tebliğde süt ürünü tabiri yerine süt tozu tabiri bulunuyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe, gösterilecek belgelere içine e-arşiv fatura ile e-müstahsil makbuzu eklendi

Çiğ süt desteklenmesinin alınması için satış yaptığının tespit edilmesi için gösterilecek fatura, e-fatura, müstahsil makbuzu belgelerine, e-arşiv fatura ile e-müstahsil makbuzu da eklendi.

Destekleme yapılacak sütler içine sınıflandırılan inek sütü de dahil edildi

Destekleme yapılacak sütler içine Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına ilişkin tebliğe göre sınıflandırılan inek sütü de dahil edildi.

Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerinde sınıflandırılan çiğ inek sütü için desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, varsa çiğ inek sütünün alım satımına ilişkin sözleşme ve her ödeme dönemi için yapılmış analiz sonucunu, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne satış belge/belgeleriyle birlikte teslim edecekler.

Yetiştirici/üretici örgütleri teslim edilen sözleşme ve analiz sonuçlarını BSKS’ye kaydetmesi için yetiştiricinin üretim yaptığı yerdeki veri giriş yetkisi bulunan süt üretici birliğine teslim edilecek.

Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının tespiti için gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Tespit yaptırdığı aylara ilişkin desteklemeye esas satış belgelerini ve başvuru evraklarını göçer olarak gittiği il/ilçe müdürlüğüne teslim edecekler. Üreticinin başvuru evrakları, veri girişi için işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmayacak.

Geçen yılki gibi, bu yıl da merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecek.

Destekten yapılacak kesinti miktarları

Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan desteklemelerde, desteğin yüzde 3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 5’i merkez birliklerine,

Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde, desteğin yüzde 3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden yüzde 25’i merkez birliğine verilecek.

Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler ile kamu kurum ve kuruluşları destek alamayacak.

Tebliğle 14 Mart 2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan tebliği hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenecek.

Tebliği, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Acele kamulaştırma, doğal sit alanı, kentsel dönüşüm alanı kararları

Cumhurbaşkanı kararlarıyla 4 bölgede acele kamulaştırma, 6 bölgede doğal sit alanı kesin korunacak alan tescili, 1 bölgede ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ceyhan Terminali Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Adana İli, Ceyhan ve Yumurtalık İlçeleri sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların BOTAŞ, Çayeli-Kaptanpaşa İl Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü, Karaköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla, Kütahya ilinde yer alan bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bitlis İli Ahlat İlçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA Şehir Giriş İstasyonunun yapımı amacıyla, Kırklar Mahallesi sınırları içindeki taşınmazın EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Antalya İli Muratpaşa İlçesi sınırları içinde bulunan Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri, Bitlis İli Ahlat İlçesi sınırları içinde bulunan Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıkları, Antalya İli Kepez İlçesi sınırları içinde bulunan Varsat Obruğu, Antalya İli Manavgat İlçesi sınırları içinde bulunan Samanlık Deresi ve Çevresi, Antalya İli Serik İlçesi sınırları içinde bulunan uçan 1 ve 2 Şelaleri doğal sit alanlarının, Van İli İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bulunan potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı, Kayseri İli Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verdi.

Belen ve Güneysu amirlikleri İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü

Hayat İli Belen ile Rize İli Güneysu ilçe emniyet amirlikleri ilçe emniyet müdürlüklerine dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanının konuyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BDDK, Haliç Finansal Kiralama A.Ş’nin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haliç Finansal Kiralama A.Ş’nin faaliyet iznini iptal etti.

BDDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, iptal kararı şirketin talebi doğrultusunda alındı.

Köklendirilmiş çelik ve fidanlar ile mantarlarda tarife değişikliği…

Cumhurbaşkanı kararıyla 5 grup üründe bazı ülkelere yönelik gümrük vergisi oranlarında artışa gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek karara göre, köklendirilmiş çelik ve fidanlardan çıplak kökleriyle birlikte olanlar ile kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlarda AB, EFTA, Faroe Adaları’nda gümrük vergisi oranı yüzde 2,4’ten yüzde 15,5’e, D-8 ülkelerinde yüzde 3,9’dan yüzde 15’e, Malezya, Kosova ve diğer ülkelerde yüzde 3,9’dan yüzde 19,5’e yükseltildi. Singapur’da yüzde 1,9, Gürcistan, Bosna Hersek ve Güney Kore’de yüzde 0 (sıfır) olan vergi oranı değiştirilmedi.

İşlenmemiş veya basit bir şekilde işlenmiş tabii mantarlar ile döküntü mantar, ezilmiş, granül veya toz haline getirilmiş mantarlarda, D-8 ülkeleri ile diğer ülkelerde yüzde 1 olan gümrük vergisi oranı yüzde 15’e çıkarıldı. AB, EFTA, Faroe Adaları, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya, Singapur, Kosova’da yüzde 0 (sıfır) olan aynen korundu.

Karar 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Çevre Bakanlığı, kamu binalarında enerji verimliliği için danışmanlık hizmeti alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği için 8 ilde danışmanlık hizmeti alacak.

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarına göre, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi (EEPBP) kapsamında Ankara, Karabük, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat’ta yer alan kamu binaları ile Denizli Pamukkale Üniversitesi enerji verimliliği tadilat uygulama projeleri ve inşaat müşavirliği için danışmanlık hizmeti satın alacak.

İşin kapsamı, hedefleri, aranan yeterlilik kriterleri ve başvuru koşullarına https://kamuenerji.csb.gov.tr