Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki 2016 ve 2017 Denetim ve İnceleme Raporlarının görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. TVF Yönetim AŞ. Genel Müdürü Sönmez, “Rusya’yla ortak yatırım fonu kurmak üzere yola çıktık, toplam fon tutarı 900 milyon euro, ilk kapanışı 200 milyon euro olacak. Sözleşmelerin nihai hallerine gelmek üzereyiz, çok kısa bir zamanda, bir, bir buçuk aylık dönemde bu sözleşme imzalanmış olacak ve Türkiye Rusya’yla beraber ortak bir fon kurmuş olacak. Fonun yarısı Türkiye’ye yatırım yapılacak, yarısı da Rusya’ya yatırım yapılacak” dedi.

TVF derecelendirilecek

Sönmez, Türkiye Varlık Fonu’nun derecelendirilmesi çalışmalarının başladığı bilgisini de komisyonda paylaşan Sönmez, “Bugün Hazine’nin, bankalarımızın, diğer kurumlarımızın nasıl derecelendirilmesi, uluslararası derecelendirilmesi yapılıyorsa Varlık Fonu da uluslararası derecelendirme şirketlerinin en az birinden bir rating derecelendirme notunu 2019’un sonu olmadan alacak” diye konuştu.

Denetim raporunda 4 başlık

Komisyonda denetim raporunda yer alan 4 tespite de yanıt veren Sönmez, TVF’den THY’ye 4.6 milyon dolar artı KDV bedelle devredilen 4 uçakla ilgili olarak denetçilerce tenkit edilecek bir husus bulmadıklarını söyledi. İkinci bulgunun Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ait 3 milyar liralık kaynağın Türkiye Varlık Fonu’na devri ve geri iadesi olduğunu belirten Sönmez, kararda 3 milyar liralık bedel belirlenmesine rağmen fiilen 1 milyar lira devredildiğini, ilgili kaynağın neması ile beraber iade edildiğini, denetim ekibinin tenkit edilecek herhangi bir işlem bulunmadığını belirtti. Rapordaki üçüncü tespitin Bakanlar Kurulu kararı ile TVF’ye devredilen taşınmazların kira gelirlerinin toplanmasına ilişkin olduğunu belirten Sönmez, fonun 46 taşınmazın sahibi olduğu bilgisini verdi.

Sönmez, bu taşınmazların ağırlık olarak turizm bölgelerinde olduğunu, devirlerin hızlı yapılması nedeniyle kira gelirlerinin takibinin gerçekleştirilemediğini belirterek, bir kaybın söz konusu olmadığını kira bedellerinin Milli Emlak tarafından tahsil edildiğini söyledi. Sönmez, 2017’de 15.5 milyon lira, 2018’de 11.1 milyon lira, 2019’da da 328 bin liralık bir alacağın söz konusu olduğunu ve toplamda 26.5 milyon alacağın 19.2 milyon lirasının tahsil edildiğini açıkladı. Sönmez, rapordaki dördüncü tespitin ise denetim ve danışmanlık hizmetleri alımı kapsamında yapılan işlemlerde mükerrerlik ile ilgili olduğunu belirterek, mükerrerliğin 1 milyon 62 bin liralık bir bakiyeye ilişkin olduğunu, ödeme yapılmadığını ve bir devlet zararı oluşmadığını anlattı.

Etiketler