13 °C

Sağlık uygulama tebliğine kısmi durdurma

Belediyeye ait semt polikliniklerini, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında saymayan hükmünün yürütmesi durduruldu

Sağlık uygulama tebliğine kısmi durdurma

 

ANKARA - Danıştay 10. Dairesi, 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin, belediyeye ait semt polikliniklerini, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında saymayan hükmünün yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Çankaya Belediye Başkanlığı, Tebliğin, "birinci basamak resmi sağlık kuruluşu" başlıklı 2.1 maddesinin (a) bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesin yapan Danıştay 10. Dairesi, Tebliğin, belediyeye ait semt polikliniklerini, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında saymayan 2.1 maddesinin (a) bendinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda, belediye sağlık personeli eliyle belediyeye ait poliklinik veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen sağlık hizmetinin, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında kabul edileceğinin açıkça belirtildiği kaydedildi.

Belediye semt polikliniklerinin birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olduğu konusunda bir duraksama bulunmadığı vurgulanan kararda, Sağlık Bakanlığının 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun'un uygulanmasını göstermek üzere çıkardığı yönetmelikte de belediyeye ait semt polikliniklerinin birinci basamak sağlık kuruluşu olduğunun kabul edildiği açıklandı.

Bakanlığın, davayla ilgili ara karara verdiği cevapta da belediyeye ait semt polikliniklerinin birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olduğunun kabul edildiği belirtilen kararda, bu durumda, birinci basamak sağlık kuruluşu olan davacı belediyeye ait semt polikliniklerini, birinci basamak sağlık kuruluşu kapsamına almayan tebliğin ilgili hükmünde hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, davacı belediyenin, sosyal güvenlik kapsamında yer alsın ve almasın hastalara, belediye semt polikliniklerindeki sağlık hizmetlerini ücretsiz verdiğini belirttiği kaydedildi.

Tebliğde ayrıca, verilen sağlık hizmetleri için kurumdan ücret talep edilemeyeceğinin ve reçete edilmiş ilaç bedellerinin kurumca karşılanacağının öngörüldüğü hatırlatılan kararda, "Birinci basamak sağlık kuruluşu olan ve ücret almadan sağlık hizmeti veren davacı belediyeye ait semt poliklinikleri tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedellerinin davalı kurumca karşılanması gerekmektedir" denildi.

Tebliğin 2.1 maddesinin (a) bendi, birinci basamak sağlık kuruluşları arasında, "Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin mediko-sosyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri"ni sayıyordu.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığının, karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.