Sağlıkta oluşan güveni ekonomiye de yansıtalım

İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sağlıkta oluşan bu güveni ekonomiye de kaydırmalıyız” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Vahap MUNYAR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Eğer sağlık alanında ekonomideki gibi bir CDS benzeri risk ölçümü olsa, Türkiye’nin sağlık alanındaki CDS’i 50-60 düzeyinde olurdu. Sağlıkta oluşan bu güveni ekonomiye de kaydırmalıyız” dedi. Erdal Bahçıvan, görüntülü platform üzerinden gerçekleşen sohbet toplantısında şunları söyledi:

SAĞLIKTA CEPHE SAVAŞI: En gelişmişler dahil dünyadaki diğer ülke örnekleriyle karşılaştırılınca, Sağlık Bakanlığı’mız ve başta doktorlarımız olmak üzere sağlık ordumuz, COVID-19 sürecini başarılı yönetiyor. Sağlık ordumuz muazzam bir cephe savaşı veriyor. Türkiye’nin sağlıkta ortaya koyduğu başarı, dünyada da hayranlıkla izleniyor. Öyleyse, sağlıktaki bu başarının kaymağını diğer alanlarda yiyebilmeliyiz. Sağlıkta oluşan güveni ekonomiye de kaydırmalıyız.

YATAĞA BAĞLI HASTA ÖRNEĞİ: Önemli bir rahatsızlıkla uzun süre yatağa bağlı kalan hastalar, sonrasında fizik tedavi görür, başka organlarında ortaya çıkan komplikasyonların giderilmesine çalışılır. Dünyada COVID-19 sürecinde yaşanan durgunluk, ekonomide böyle bir etkiye yol açtı.

SANAYİ, SANAYİ, SANAYİ: Salgın, sanayinin, üretimin değerini ortaya koydu. İlaç, gıda, temizlik ürünleri başta olmak üzere bazı sektörler COVID-19 sürecinde çalışmalarını başarıyla sürdürdü, sürdürüyor. Sanayi, sanayi, sanayi… Bundan sonra da sanayinin pabucunun dama atılmaması gerekiyor.

BELKİ SERTİFİKASYON OLACAK: Önümüzdeki günlerin en önemli konularından biri güvenilir ortamda çalışmayı sürdürebilmek olacak. Sanayi Bakanlığı, TOBB ve bağlı odalar olarak fabrikalarda sağlık açısından güvenli çalışma ortamının oluşmasına odaklanacağız. Dünyadaki iyi örneklere bakılacak. Belki de ihracatta çalışma ortamındaki virüs önlemleri de bir kriter olacak. Belki dünya bu konuda bir sertifikasyona doğru gidecek.

HERKES ÜRETİMİ ÖZLEMİŞ: İç piyasada perakendenin seyri, ihracatta da siparişler çalışmaya, üretime dönüşte belirleyici olacak. COVID-19, dünyada birçok sektörün tümüyle durmasına yol açtı. Talep de dondu zaten. Ekonomide en belirleyici unsur talep. İç ve dış talepte hareketlenme işaretleriyle birlikte tamamen durmuş olan işletmeler de ufak ufak üretime hazırlanıyor. Herkes üretimi, fabrikasını özlemiş durumda.

Bahçıvan'ın açıklamalarından ayrıntılar

İşten çıkarma furyası yok
İSTİHDAM KORUNUYOR: Sanayicimiz salgın dönemini personelinin aleyhine kullanacak bir fırsat olarak görmüyor. İşten çıkarma furyası yaşanmıyor. Şalteri indiren şirketler kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden yararlanıyor. Personel, işini kaybetmemek adına kısa çalışma ödeneğini kabulleniyor. Ayrıca, personel de kolay yetişmiyor. Sanayici, yetişmiş personelinden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor.

İstanbul’dan göç olacak
HATIRI SAYILIR GÖÇ: Ben önümüzdeki dönemde İstanbul’dan hatırı sayılır düzeyde bir göç olacağını düşünüyorum. Deprem riskini de alacak bazı vatandaşlar, İstanbul’dan diğer kentlere göç edecek.

Tedarik merkezi için fırsat doğdu
BATIDA ÇİN ALERJİSİ VAR: Dünyada Çin’e doğru yönelmiş, neredeyse tek merkezli bir tedarik ortamı oluşmuştu. COVID-19’un çıkış noktası olan Çin’e karşı başta batı olmak üzere birçok ülkede alerji var. Bu durumda tedarik merkezi konusunda Türkiye’ye bir fırsat görünüyor. Bu, kısa vadede yaşanacak bir değişim olmayacak. Sektör ayrımı yapmaksızın bu eğilimi dikkate almamız, fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor.

Kaynak bulmada acz içinde olmayız
PARA ŞİMDİLİK KALPTE: Globalde paranın bollaştığı bir döneme giriyoruz. Yalnız, henüz para bir anlamda kalbin etrafında duruyor. Daha kılcal damarlara doğru yönelmeye, akmaya başlamadı. Dünyada Türkiye’ye akabilecek kaynak var. O kaynak mutlaka kılcal damarlara inecek. Paranın adresini bilemem ama Türkiye’ye de gelecek. Türkiye, kaynak bulmada acz içinde olmayacak. Nitekim bu ortamda bile Türkiye’deki şirketlere yabancılardan ortaklık veya tümüyle satın alma teklifleri geldiğini duyuyoruz.

Sanayinin başarılı firmaları Temmuz da açıklanacak
İSO 500 LİSTESİ: Sanayinin başarılı firmalarının belirlendiği İSO 500 Listesi’nin bu sene malum sebeplerden dolayı Temmuz'un 10'u ya da 15’i gibi açıklayacağız.