Salgın projesine destek yağıyor

Türkiye’yi 26 gelişmişlik bölgesine ayırarak kalkınmanın genele yayılmasını amaçlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, COVID-19 yaralarını sarmak için 238 milyon liralık kaynakla pandemi ilan edilmesinin hemen ardından harekete geçti. Salgınla mücadele eden projelere hızla destek sağladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Tüm dünya pandemi ile birlikte hayatı askıya alırken, Türkiye’nin tüm bölgelerinde üretimin devam etmesi, salgının olumsuzluklarının yarattığı sıkıntıların önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonuyla, faaliyet gösterdikleri bölgelerde, ekonominin can damarı olan sektörleri destekleyen kalkınma ajansları, salgın döneminde de etkin rol oynadı. 11 Mart'ta salgının Türkiye’ye de sıçradığının açıklanmasının ardından ajanslar, 31 Mart’ta ilan edilen “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” ile seferber oldu. Söz konusu program için 238 milyon liralık kaynak oluşturuldu. Hazırlanan destek programları ile tarım, gıda, turizm, teknoloji, e-ticaret başta olmak üzere birçok alanda projelere milyonlarca liralık kaynak aktaran kalkınma ajansları, KOBİ’lerin ayakta kalmasını sağladı.

Bunların yanı sıra COVID-19 salgınının hafifletilmesine yönelik projeler de ajansların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu doğrultuda, virüse karşı yürütülen ilaç projelerinin yanı sıra sağlık cihazları üretimi de desteklendi. Ayrıca, tarımın yoğunlaştığı bölgelerde mevsimlik işçilerin sağlık koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler öne çıkarken, turizmin öne çıktığı bölgelerde ise risk analizleri yapılarak, pandeminin etkisinin hafifletilmesi amaçlandı.

e-ticaret de kalkınma ajanslarının, bu dönemde üzerinde yoğunlaştığı alanlardan biri oldu. KOBİ’lerin e-ticaret konusunda bilgilendirilmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık verildi. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen işletmelerin sektöre adım atmalarını sağlamak için destekler verildi.

Öte yandan, kalkınma ajanları, destek verdikleri bazı projelerde faaliyetler pandemi nedeniyle kesintiye uğradığı için süre uzatımına gitti.

Kalkınma ajansları, bu yılın ilk yarısında yürüttükleri çalışmaları, salgının etkisini hafifletmek amacıyla başlattıkları projeleri ve yeni döneme yönelik destekleri DÜNYA’ya anlattı.

BARIŞ YENİÇERİ /KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRÜ:
SALGINA KARŞI İLK KEZ EŞ ZAMANLI PROGRAM

• Kuruluşundan günümüze 26 kalkınma ajansı tarafından ilk kez eş anlı olarak ve aynı içerikle bir teklif çağrısı programı ilan edildi. Programın toplam bütçesi 238 milyon TL. Başvurusu alınan projelerden özellikle ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik olanlar başarılı bulundu, Ar-Ge niteliği taşıyan projelerden ise yenilikçi bulunanların TÜBİTAK tarafından desteklenmesi sağlandı. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı başvuruları tamamlandı. Başarılı bulunan projelerin uygulama süreci devam ediyor. Ajansların, yeni dönemde bölgelerinde daha etkin ve özne bir yapıda olmasını hedefliyoruz. Bunun için destek araçlarımızda yenilikçi uygulamaları hizmete sunacağız. Önümüzdeki dönemde sektörlerimizi büyütecek ve işbirliği kültürünü geliştirecek modellerin uygulamasını göreceksiniz. Bölgesel Kalkınma Fonu'nu ülkemizin girişim sermayesi uygulamaları bakımından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu fon ile büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri finansman ve kurumsal yönetim desteği ile büyütmeyi hedefliyoruz. Girişim sermayesi uygulamaları önümüzdeki dönemde de üzerinde duracağımız konular arasında.

BEKİR VAROL/AHİKA GENEL SEKRETERİ:
AHİLER, MEVSİMLİK İŞÇİLERİ SALGINDAN KORUYACAK PROJELERİ DESTEKLEDİ

• Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) olarak nisan ayında COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında, 8 projeye 3.9 milyon liralık destek sağladık. Destek verdiğimiz projelerin tamamına yakını mevsimlik işçilerin sağlık koşullarının koronavirüs önlemleri kapsamında iyileştirilmesi ve gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelikti. Bu projeler ile mevsimlik işçilerin sağlık koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra salgın sürecinde önemi daha iyi anlaşılan tarım ve gıda üretiminde sürekliliğin temin edilmesini de amaçladık. Ayrıca, sürdürülebilir turizm için 22 milyon TL bütçeli, sürdürülebilir sanayi için de 18 milyon TL bütçeli iki ayrı Mali Destek Programı da ilan edilecek. Bu yılın ilk yarısında da İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında 32 KOBİ'ye 21 milyon TL destek verdik. Yine aynı dönemde ajansımız tarafından ilan edilen ve 2020 yılı itibariyle projelerin uygulanmaya başlandığı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise 26 projeye 4 milyon TL destek aktardık. Öte yandan güdümlü proje desteği ve teknik destek programları doğrultusunda bu yıl ajansımızın vereceği toplam destek tutarı 63 milyon 250 bin TL olacak.

VOLKAN GÜLER/ BAKA GENEL SEKRETERİ:
BATI AKDENİZ'İN DAYANIKLILIĞINA 1 MİLYON 750 BİN TL

• Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), pandemi sürecinde COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında 3 projeye 1 milyon 750 bin lira destek sağladı. Ekoturizmin Geliştirilmesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Üretimin Artırılması ve Girişimciliğin Geliştirilmesi sonuç odaklı programlarımız kapsamında geliştirilecek projelere yönelik olarak yaklaşık 20 milyon TL destek öngördük. Bakanlığımızca salgına karşı proaktif tutum almak için hızlıca uygulama çerçevesi belirlenen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı ülkemizdeki tüm ajanslar ile aynı anda ilan ederek toplamda 74 başvuru teslim aldık ve hızlı bir şekilde değerlendirme işlemlerini tamamlayarak 3 projeye yaklaşık 1 milyon 750 bin TL destek sağladık. Bunlardan ikisi, bölgemize pandemi sürecinde gelip çalışmak zorunda olan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemelerine yönelik projeler oldu. Bir projemiz ise plazma ve ozon sistemleri kullanılarak, koronavirüsün ortamlardan temizlenmesine olanak veren cihaz üretimi altyapısını geliştirmek için özel sektöre sağladığımız bir destekti.

Bunların yanı sıra yılsonuna kadar "Ekoturizmin Geliştirilmesi", "Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Üretimin Artırılması ve Girişimciliğin Geliştirilmesi" sonuç odaklı programlarımız kapsamındaki geliştirilecek projelere yönelik olarak yaklaşık 20 milyon TL destek öngörüyoruz.

MUHAMMET ALİ OFLAZ/ BAKKA GENEL SEKRETERİ:
BATI KARADENİZ'DE SALGINA KARŞI 5 MİLYON LİRALIK PROGRAM

• Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) olarak COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri destekledik. Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlara yönelik toplam 5 milyon TL bütçeli iki ayrı programa çıkıldı. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, COVID-19 ile mücadelede kullanılması muhtemel olan ilaçların etkinliğini belirlemede kullanılacak enzimlerin üretimi ve ardından farmakoloji endüstrinin kullanımına sunulmasını amaçlayan proje için destek talebinde bulundu. Bu kapsamda ’In-Vitro İlaç Tarama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Main Proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi' projesine yaklaşık 1 milyon TL kaynak aktardık. Bununla beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ulusal çapta 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı ( SOGEP) ilan etti. Ajansımız bu program kapsamında salgının sosyoekonomik etkilerini iyileştirmeye dönük çalışmalara öncelik veriyor. BAKKA olarak bu yıl Proje Teklif Çağrısı kapsamında iki ayrı program ilan ettik. Bunlardan ilki Bartın'da doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik 5 milyon TL bütçeli 2020 yılı Bartın ili Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı oldu. Diğer program ise Batı Karadeniz Bölgesi'nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan 20 milyon TL bütçeli 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı.

İSMAİL GERİM/ BEBKA GENEL SEKRETERİ:
SALGININ EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ ANALİZ EDİLECEK

• Pandemi sürecinde hızlı hareket ederek salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeler için çağrıya çıktık. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak, bölgesel düzeyde COVID-19 salgınından etkilenecek başlıca sektörlerin tespiti ve salgının ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırma ve analiz çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Ayrıca, farkındalık yaratmak amacıyla pandemi sürecinin işletmeler ve turizm sektörü üzerine etkilerini değerlendirdiğimiz çevirimiçi seminerler düzenlendi. Güney Kore Büyükelçisi Ersin Erçin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı bir programda Güney Kore'de COVID-19 pandemi sürecinin yönetimi ele alındı. Tecrübeler paylaşıldı, Güney Kore ile iş birliği fırsatları görüşüldü. Yılın ilk yarısında devam eden mali destek programlarına 10 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı. Bu kapsamda kâr amacı gütmeyen kurumlara mesleki eğitim, girişimcilik, sosyal ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerin yanı sıra sektörel rekabetçiliğin artırılması amacıyla özel sektöre verilen destekler de yer aldı. Ayrıca; illerimizde başarılı bulunan ve ilk yarıda sözleşmeleri imzalanan üç projeye toplam 2,8 milyon lira destek sağlayacağız. 2020 yılı için toplam bütçesi 30 milyon TL olan iki mali destek programı tasarlanması planlanıyor.

LUTFİ ALTUNSU/ ÇKA GENEL SEKRETERİ:
ÇUKUROVA, PANDEMİYE 4 PROJE İLE SAVAŞ AÇTI

• Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında başvuru sahiplerinin Mersin ve Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve sağlık cihazları üretimi gerçekleştiren 2 KOBİ'nin olduğu 4 projeye hibe desteği sağladı. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen programda Mersin'den 2, Adana'dan 2 olmak üzere toplamda 4 projeye sağlanan hibe desteği 3,5 milyon TL oldu. Bununla birlikte yılın ilk yarısında, halen devam eden Mali Destek Programları, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Fizibilite Desteği Programı kapsamında yürütülen projelere ajansımız tarafından toplam 7,4 milyon TL destek sağlandı. Bu desteklerin dışında bu yıl için kullandırılması planlanan destek bütçesi yaklaşık 45 milyon TL.

ONUR ADIYAMAN/ DOKA GENEL SEKRETERİ:
DOĞU KARADENİZ'DE DESTEKLER TURİZMDE YOĞUNLAŞTI

• Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) olarak bölgemizin turizmdeki kayıpları üzerine yoğunlaştık. Türkiye, halen dünyanın en gözde turizm merkezlerinden birisi olma konumunu sürdürürken Doğu Karadeniz Bölgesi de Körfez ülkeleri için cazip. Pandemi süreci, bölgemizin öncelikli sektörlerinden olan turizm faaliyetlerini yavaşlatsa da süreç içerisinde yapılan yatırımlar ve alınan önlemler, turizmi bölgemizde yine sürükleyici bir sektör haline getirecek. Turizm içerisinde sağlık turizmine özellikle ayrı bir parantez açmak gerekir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sağlık kapasitesi, Ortadoğu ve Kafkaslar'a yakınlığı ile Körfez ülkeleri tarafından bilinirliği bu sektör için artı bir avantaj olacak. Biz de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bu alandaki yatırımları destekleyecek programlara imza atıyoruz. DOKA, bölgemizin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, yöresel zenginliklerine sahip çıkmak ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan projelere toplam 20 milyon TL destek sağlayacak. Bu kapsamda başlatılan 'Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı'nın bütçesi 10 milyon TL iken, 'Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı'nın bütçesi ise 5 milyon lira. Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2'nci Etap' programlarına da 5 Milyon TL bütçe ayrıldı.

ABDULVAHAP YOĞUNLU / FKA GENEL SEKRETERİ
SOKAĞA ÇIKAMAYAN ÇİFTÇİLERİN 2 MİLYON FİDE İHTİYACI KARŞILANDI

• Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) olarak hem depremin yaralarını sarmak hem pandeminin olumsuz etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldık. Pandemi süreci öncesinde Elazığ'da yaşanan 24 Ocak depremi, bölgemiz için olumsuz bir etki yarattı. Buna eklenen salgınla birlikte talep miktarlarındaki düşüş, çalışma saatlerindeki azalma ve artan üretim maliyetleri, piyasa koşullarını zorlaştırdı. FKA salgının etkisinin azaltılması konusunda COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı başlattı. Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen proje ile bölgemizin yerli tohumları ile yetiştirilen 2 milyon fide sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçiler başta olmak üzere 20 bin vatandaşımıza ulaştırılarak toprakla buluşturuldu.

Ayrıca Elazığ İl Özel İdaresi'nin ajansımıza sunduğu "COVID-19 Salgınına Karşı Mobil Etkileşim ve Tarımsal Altyapı Desteğinin Sağlanması" projesini destekledik. Bu proje, ulusal düzeyde bakanlığımız tarafından iyi uygulama modeli olarak da değerlendirildi. Bu yıl mali destek programları, fizibilite desteği, teknik destek ve güdümlü proje desteği olmak üzere yeni programlar için 30 milyon TL'den fazla kaynak ayırdık. Buna ilave olarak 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 30 milyon TL'lik kaynağı da bölgemizde kullandırmayı hedefliyoruz. Öte yandan 2020 yılı Çalışma Programında Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 133,5 milyon TL bütçe ayırdık.

ÖZGÜR AKDOĞAN / GEKA GENEL SEKRETER VEKİLİ:
GÜNEY EGE, COVID-19'A KARŞI ‘DİJİTALLEŞME' DEDİ

• Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), pandemi sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti. Kâr amacı güden işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ilan edilen programda destek almaya hak kazanan projeler ile sözleşme imzalandı. Projelerin faaliyetleri sürüyor. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma yaparak Aydın, Denizli ve Muğla'daki dış ticaret, tarımsal üretim, turizm, eğitim konulardaki etkilerini tespit ettik. Raporda pandemi sürecinde e- ticaret, online toplantılar gibi işlemlerin ve süreçlerinin öneminin arttığı, bu nedenle bölgedeki tüm sektörlerde faaliyetlerin bilişim teknolojilerine uyumlu hale getirilmesi, dış ticarette yeni pazarlar ve sektörler konusunda kapsamlı araştırma ve fizibilite çalışmalarının da gerekli olduğunu gözlemledik. Bunun yanı sıra turizm sektöründe kitlesel turizm hareketlerinden doğa temelli turizme geçiş, tarımsal üretim süreçlerinin kritik öneminin yeniden gündeme gelmesi ve sanayi üretiminde dijitalleşmenin gerekliliği gibi konuların hem bölgesel hem de küresel anlamda büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ajans gelecek dönem salgın etkilerini minimize edecek şekilde belirlenen temalar çerçevesinde çalışmalar yürütecek. Öte yandan, destek verdiğimiz bazı projelerde faaliyetler pandemi nedeniyle kesintiye uğradığı için yönetim kurulu kararıyla süre uzatımına gittik. Toplantı, eğitim gibi faaliyetler dijital ortama taşındı. GEKA'nın bu yıl yürüteceği Mali Destek Programları ile Fizibilite Desteği programının ilanı, pandemi dönemine denk geldiği için ileri bir tarihe ertelendi.

BURHAN AKYILMAZ/ İKA GENEL SEKRETERİ:
İPEKYOLU'NDA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İÇİN PROTOKOL

• Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilerek COVID-19 Salgınından Korunması ve Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladık. Ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak (İKA) COVID-19 salgınının firmalar ve sektörler üzerindeki ekonomik etkileri ile bireyler ve toplumlar üzerindeki sosyal etkilerini araştırmak amacıyla "COVID-19 Salgını TRC1 Bölgesi SosyoEkonomik İlk Etkileri" başlıklı tematik araştırma raporunu hazırladık. Araştırmada salgının genel anlamda küresel etkilerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel ölçekte ekonomik ve sosyal etkileri incelendi, çözüm için uygulama ve önerilere yer verildi. Bununla birlikte yılın ilk yarısında ajansımız yürüttüğü mali destek programları kapsamında yaklaşık 15 milyon TL kaynak aktardı. Ancak, bu yılı henüz mali destek programına çıkılmadı. Desteklenecek güdümlü, CMDP ve SOGEP projelerinin değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu yıl CMDP kapsamında; Gaziantep Üniversitesi ile 'Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu' projesi için destek sözleşmesi imzaladık. Bakanlığımızın bölgede destekleyeceği en büyük yatırımlardan biri olan projenin bütçesi yaklaşık 31,5 milyon TL. Ajansımızın taahhüt ettiği destek tutarı ise 24 milyon TL.

İSMAİL ERKAM TÜZGEN/ İSTKA GENEL SEKRETERİ:
İSTANBUL'U SALGINDAN KORUYACAK 20 PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

• İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve bu yıl içinde tamamlanması gereken projelerde salgın nedeniyle aksamalar yaşandı. Ancak projelerin hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyet sürelerini uzattık, raporlama dönemlerini de erteledik. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı ile İstanbul'da virüsün yayılımının önlenmesi, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının İstanbul ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik projeleri desteklemeyi hedefledik. Bu kapsamda başvuran 20 proje desteklenmeye hak kazandı ve faaliyetlerine başladı. Bu projelerin yıl içinde tamamlanarak, COVID-19 ile mücadelemize sosyo-ekonomik açıdan önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Haziranda uygulanmaya başlayan projeler için, proje başına asgari destek tutarı 200 bin TL, azami destek tutarı da 2 milyon TL olarak belirlendi. Öte yandan İSTKA önümüzdeki dönemde Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda İstanbul'un girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda, İstanbul'un girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilmesi için yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem aktörlerinin ülkemize gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılmasını planlıyoruz.

HASAN MARAL/KARACADAĞ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ:
PANDEMİDE ONLİNE KALDIK, KOBİ'LERE E-TİCARET EĞİTİMLERİ VERDİK

• Pandemi sürecinde başta OSB'ler olmak üzere sahadan sürekli veri aldık. Sorumlu olduğumuz Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ekonomik aktörlerin pandemiden kaynaklanan kayıplarını minimumda tutmak adına online platformları etkin bir şekilde kullandık. Pandemi sürecinde ön plana çıkan e-ticaret ve e-ihracat konusunda bölgedeki KOBİ ve girişimcilerin bu konuda bilgilenmelerini ve bu alanda çalışmak isteyenlerin sektöre adım atmalarını sağlamak amacıyla GAP Bölgesindeki diğer kalkınma ajanslarıyla işbirliği içerisinde 8 gün süren online eğitimler verdik. Başta firmaların üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılması ve sanayi bölgelerinin altyapı sorunlarının çözümü olmak üzere birçok kritik konuya odaklanan ajansımız, 2019 yılında sözleşmeleri imzalanan ve bu yıl uygulanmaya devam eden projelere toplam 14.4 milyon liralık hibe desteği sağlıyor. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da mevcut OSB'lerin altyapılarını iyileştirmeye yönelik sunulan 3 projeye 14,5 milyon TL'lik kaynak sağladık. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da desteklenen 5.8 milyon liralık 2 proje ile 12 STEM Merkezi ile 16 Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruluyor.

PROF. DR. OSMAN DEMİRDÖĞEN/KUDAKA GENEL SEKRETERİ
KUZEY ANADOLU HAK KAZANAN PROJELERDE EK SÜRE TALEBİ ALIYOR

• Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından COVID-19 salgınının bölge illeri üzerindeki sosyoekonomik etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla rapor hazırlanarak, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne iletildi. İlgili rapor hazırlığı kapsamında bölgede son yıllarda farklı alanlarda teşviklerden yararlanarak 1 milyon TL ve üzeri yatırım yapan firmalar ile görüştük. Salgından dolayı yatırımlarının nasıl etkilendiğini, herhangi bir aksama yaşanıp yaşanmadığını ve yatırım süresinin uzayıp uzamayacağını sorduk. Yatırımı tamamlayanlar ve çeşitli nedenlerle henüz yatırıma başlayamayanlar dışındaki firmalar genel anlamda yatırım teşvik belgesine konu yatırımın halihazırda devam ettiğini, firma faaliyetlerinin sektördeki genel durgunluktan büyük ölçüde etkilendiğini, salgın dolayısıyla yatırım süresinin uzayabileceğini bildirdi. Firmalardan yalnızca birkaçı yatırımda salgın kaynaklı herhangi bir gecikme olmayacağını, yatırımın planlanan zamanda bitirilebileceğini ifade etti. Güdümlü Proje Desteği ve diğer Mali Destek Programları kapsamında ajansımızdan destek almaya hak kazanan ve halen süren projelerde yoğun olarak salgın kaynaklı ek süre uzatımı talebi söz konusu.

MUSTAFA ÇÖPOĞLU/ MARKA GENEL SEKRETERİ
ACİL ÇÖZÜM SUNAN PROJELERE DESTEK VERECEĞİZ

• Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olarak bizler COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı oluşturarak, acil çözüm sunan ve başarılı bulunan projelere toplam 579 bin 394 TL destek vereceğiz. Desteklediğimiz 2019-nCoV Virüsünün Hızlı ve Güvenilir Şekilde Teşhisine Yönelik Tanı Kiti Referans Malzemesi Üretilmesi Projesi ile TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından, 2019-nCoV virüsü ölçümlerinde kullanılmak üzere RNA referans malzeme üretimi gerçekleştirilecek. Üretilecek olan referans malzeme, laboratuvarlarda yapılan testlerin doğruluğunu artırmak amacıyla, ülkemizde üretilen kitlerde iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecektir. Ayrıca Pandemi Anti Kontaminasyon Cihazı (PAK-C) projesi ile Ar-Ge faaliyetleri tamamlandığında kullanıcısına kolay kullanım imkanı sunan, yüzde 99,95'lik koruma sağlayan PAK-C sisteminin üretilmesine de destek veriyoruz. Proje kapsamında üretilecek olan 200 adet ürünün, sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerine bağışlanması sağlanacak. Bu yılın ilk yarısında proje teklif çağrıları kapsamında yaklaşık

8.9 milyon liralık ödeme yapıldı. 475 bin 692 TL ise Teknik Destek programlarına ödendi. 6 aylık dönemde toplam 9.3 milyon TL ödeme yapılırken, bu yıl için belirlenen tüm desteklere ayrılan ve geçmiş yıllardan gelen projelerin ödemeleriyle birlikte desteklere 63.2 milyon TL bütçe ayrıldı.

İHSAN BOSTANCI / MEVKA GENEL SEKRETERİ:
MEVLANA HEM MASKE YAPIMINI HEM DE GIDA ARZINI DESTEKLEYECEK

• Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) olarak, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesine destek vermek amacıyla ilan edilen “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan projelerimiz belli oldu. Bu doğrultuda, salgının yayılmasının önlenmesinde, teşhisinde ve tedavisinde kullanılan temassız ateş ölçer, FFP1-FFP2-FFP3 gibi maskelerde kullanılan solunum ventili ve modüler özellikte motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimine yönelik olarak ajansa sunulan projeler destek almaya hak kazandı. Bunların yanı sıra COVID-19 sonrası gıda arzı ve güvenliğine ve bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik projeler desteklenecek. Program kapsamında destek almaya hak kazanan 8 projeye ajans tarafından yaklaşık 7 milyon TL mali destek sağlanacak. Ajans tarafından sağlanacak desteklerle salgın sonrası üretimin sürmesini hedefliyoruz.

İBRAHİM ETHEM ŞAHİN/OKA GENEL SEKRETER VEKİLİ:
SAMSUN'DA BLUETOOTH DESTEKLİ TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ÜRETİLECEK

• “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı" kapsamında 3 proje ile sözleşme imzalandı. Bir özel sektör firması tarafından; bluetooth destekli, temassız ateş ölçer cihaz üretimi için Samsun fabrikasında üretim hattı kurulacak ve proje ile yerli üretim, uygun fiyatlı temassız ateş ölçerler yurt genelinde kullanıma sunulacak. Ayrıca Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun başvuru sahibi olduğu proje ile koruyucu maske ve giysi üretimi için kurum bünyesinde üretim atölyesi kurulacak ve Tokat'ta yaşayan halka, kamu kurumlarına, ülkemizdeki cezaevleri personeline ve risk altındaki mahkumlara en ekonomik şekilde maske temini sağlanacak. Bunun yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projesinde ise salgın gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere yeni teknolojiyle donatılmış cenaze hizmetleri ve morg üniteleri kurularak ilde pandemiyle mücadeleye destek olunacak. Ajansımızın 2020 yılının ilk yarısında sağladığı mali desteklere bakıldığında ise 11 proje kapsamında 5,9 milyon liralık hibe verildi. Başvuru sahibi eş finansmanlarıyla birlikte Bölgede 7,8 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

AHMET EMİN KİLCİ/ ORAN GENEL SEKRETERİ:
TARIMI, SALGINDA DESTEKLENECEK EN KRİTİK SEKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ

• Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) olarak pandemide projelerimizde kayda değer bir aksama olmadı, ancak projelerin gerçekleşme zamanları 2-3 ay süre ile uzadı. Bu süreçte bölgemizde devam eden büyük kamu projelerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin faaliyete geçme süresi ve Yozgat'ta devam eden Havaalanı'nın tamamlanma süresi uzadı. KOSGEB tarafından yürütülen yüksek bütçeli programlardan Yurtdışı Pazar Desteği'nin yürütme kısmı büyük ölçüde devam etti. Ancak, kalkınma ajansları eliyle yürütülen projelerde bir aksama olduğunu söyleyemeyiz. Sadece proje gerçekleşme zamanları 2-3 ay süre ile uzatıldı. Kış turizminin 12 aya yayılmasını sağlamak maksadıyla bisiklet ve tamamlayıcı organizasyonları destekleyeceğiz. Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmeye çalışacağız. Öte yandan, tarım sektörü ajansımız tarafından pandemi sürecinde desteklenmesi gereken en kritik sektör olarak görülüyor. Bunlarla birlikte firmalara danışmanlık sağlayarak kurumsallaşma ve verimlilik düzeylerinin artırılması yönünde çalışacağız. 2020 yılında, sonuç odaklı programlar içinde yer alan projelere toplam da 23 milyon 589 bin lira destek vereceğiz.

VELİ OĞUZ/ ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ:
COVID-19'A KARŞI ÜÇ AŞAMALI PROJE İLE 'ZAFER'

• Ajans olarak salgınla mücadele kapsamında üç aşamalı planı devreye aldık. Bu programla salgın riskinin ülkemizde yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi öngörülüyor. Ajansımız 31 Mart 2020 de, 5 milyon TL bütçeli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı ilan etti. Destek almaya hak kazanan 5 projeye 3,2 milyon TL destek vereceğiz. Bölgemizde bu yıl 38 milyon TL kaynak sağlayacağız. Ajans, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na 15 milyon TL, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na yine 15 milyon TL, COVID-19 ile mücadeleye 5 milyon TL, Fizibilite Desteği Programına 1,5 milyon TL ve Teknik Destek Programına 1,5 milyon TL kaynak aktaracak.

5 SORUN 5 ÇÖZÜM

ÖNE ÇIKAN SORUNLAR
• Sanayi üretiminde kapasite düşüşü.
• Pandemiden kaynaklı talep kaybı.
• Tarımda çalışacak mevsimlik işçi temini.
• Turizmde yaşanan kayıp.
• Yatırımlarda düşüş.

SUNULAN ÇÖZÜMLER
• Üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak projeler desteği.
• Verilen eğitimlerle KOBİ'lere e-ticaret ve e-ihracat teşviği.
• Mevsimlik işçiler için sağlıklı koşullarda çalışma desteği.
• Sıkıntıdaki turizmde alternatif kaynak oluşumu.
• Yenilikçi projeler ve yatırımlara finansman.

BARTIN'DA ENZİM ÜRETİMİNE DESTEK

BAKKA, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nün yürüttüğü 'In-Vitro İlaç Tarama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Main Proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi' projesine yaklaşık 1 milyon TL kaynak aktardı. Bu enzimlerin farmakoloji endüstrinin kullanımına sunulması amaçlanıyor.

CEZAEVİNDE MASKE VE KORUYUCU GİYSİ ÜRETİLECEK

Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun OKA'ya başvuru yaptığı proje ile koruyucu maske ve giysi üretimi için kurum bünyesinde üretim atölyesi kuracak. Tokat'ta yaşayan halka, kamu kurumlarına, ülkemizdeki cezaevleri personeline ve risk altındaki mahkumlara en ekonomik şekilde maske temini sağlanacak.

SAMSUN'DA CENAZELER İÇİN TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından destklenen projesiyle salgın gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere yeni teknolojiyle donatılmış cenaze hizmetleri ve morg üniteleri kurarak, ilde pandemiyle mücadeleye destek olacak. Böylece personelin sağlığı da korunacak.

GEKA'DAN DOĞA TEMELLİ TURİZME GEÇİŞ ÖNERİSİ

GEKA, hazırladığı raporla turizm sektöründe kitlesel turizm hareketlerinden doğa temelli turizme geçiş, tarımsal üretim süreçlerinin kritik öneminin yeniden gündeme gelmesi ve sanayi üretiminde dijitalleşmenin gerekliliği gibi konuların hem bölgesel hem de küresel anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı.

GÜNEYDOĞU'DA KOBİ'LERE E-TİCARET EĞİTİMİ

Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma ajansları pandemi sürecinde ön plana çıkan e-ticaret ve e-ihracat konusunda iş birliği yaparak, KOBİ ve girişimcilerin söz konusu alanlarda bilgilenmelerini amaçladı. Ajanslar, bu alanda çalışmak isteyen işletmelerin sektöre adım atmalarını sağlamak amacıyla 8 gün süren online eğitimler verdi.