Salgınla mali müşavirlik mesleğinin önemi arttı

Yaşanılan zorlu süreçte mali müşavirler büyük özveri göstererek sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bile çalıştı. Mali müşavirlerin sundukları hizmetlerin ne denli vazgeçilmez olduğu bir kez daha görüldü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

COVID-19 salgını ülkemizde ve dünyada pek çok gerçeği de ortaya çıkardı. Sosyal devlet ilkesinin önemini, sağlık sisteminde devletin varlığının yaşamsal gerekliliğini, bazı mesleklerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Sağlık çalışanları, temel gıda maddelerinin üreticileri vb. Ancak bunlar içinde artık görünmez kahraman denilemeyecek bir meslek daha var. Mali müşavirler.

Devletin ihtiyacı olan asli gelir kaynağı olan vergiler ve diğer kamusal gelirler için mükelleflerle devlet arasında köprü vazifesi göreve deyim yerindeyse vergi sisteminin bel kemiği mali müşavirler. Sağlık çalışanları için balkonlarda alkışlı destekler yapılırken, mali müşavirler ofislerinde mükelleflerin vergi beyannamelerini düzenlemekteydiler. Bugünlerin bizlere öğrettiği bir şey varsa o da dünya artık bir dönüşüme girmiştir. Kamusal hizmetleri yerine getiren meslekler zaten çok önemliydiler ancak artık bu mesleklerin sorunları varsa acilen devlet tarafından tüm sorunları çözülmelidir. Örneğin, mali müşavirlerin meslek sigortaları gider sayılıyor mu? Hayır. Mali müşavirler yıllarca kamuya vergisel konularda hizmet verdikten sonra emeklilik günlerini düşlerken, kendilerine mesleki yıpranma payı veriliyor mu? Hayır. Ve bunun gibi onlarca çözüm bekleyen sorun.

Görüldüğü gibi sorunlar çok ancak COVID-19 dünyamızı değiştirdiği gibi, mali müşavirliğin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha tüm topluma hatırlattı. Pek çok mesleğe giriş için sınav yokken TÜRMOB’un yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği, mesleğe kabul sınavları, meslek mensuplarının kalitesini de günbegün artırdı. Bu kalitenin bir sonucu olarak sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri içinde COVID- 19 günlerinde devletin ihtiyacı olan gelire ulaşmasını sağlayan mali müşavirler de bir alkışı hak ediyorlar. Bu nedenle ticaret hayatında işadamlarının danışmanı, bankaların mükellefler hakkındaki mali raporlardaki güven noktası ve devletin vergi gelirlerinin mimarı mali müşavirler COVID-19 günlerinin yıldız mesleklerindendir