16 °C

S&P: IMF anlaşması bitiyor disiplin artık daha önemli

S&P: IMF anlaşması bitiyor disiplin artık daha önemli

S&P: IMF anlaşması bitiyor disiplin artık daha önemli

İSTANBUL - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin IMF ile yaptığı stand-by anlaşmasının mayısta sona ereceğine dikkat çekerek, bu aşamada mali disiplinin sürdürülmesinin çok daha önemli hale geleceği değerlendirmesinde bulundu. S&P, cari açığın 2006 yılından bu yana yüksek seyrettiğini belirterek, cari açığın 2008-2009 döneminde de gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 5'in üzerinde kalmasının beklendiğinin altını çizdi. Türkiye'nin döviz cinsinden halen BB- ve B Durağan olan notlarının dış açıklardaki önemli dengesizliklere ve kırılganlıklara işaret ettiğini belirten S&P, "Cari açığın çok daha uygun ve sürdürülebilir bir şekilde finansmanı yoluyla Türkiye'nin dış kırılganlığı azaltılabilirse ülke notunun iyileştirilmesi beklenebilir" şeklindeki görüşünü yineledi. ABD'de yaşanan kredi krizi sonrasında kendilerinin de bir dizi dersler çıkardığını söyleyen S&P uzmanları, şu bilgileri verdi: "Kredi piyasalarında yaşanan bu olağanüstü dönem, bizim S&P olarak mortgage kredilerine dayalı olarak çıkarılan senetlerin derecelendirilmesine yönelik varsayımları oluştururken daha katı ve uzun vadeli bakışlar geliştirmemizi gerektirdi. Önemli bir adım olarak analizlerimizi ve süreçlerimizi daha da güçlendirmek için bir dizi girişim başlattık. Kriterlerimizi daha da katılaştırıyoruz, gözden geçirmelerin sıklığını arttırıyoruz ve analiz modellerimizi yeniden biçimlendiriyoruz. Ayrıca bize sunulan verileri nitelik ve nicelik yönünden daha güvenilir ve sağlam kılmanın yolları arıyoruz" şeklinde görüş bildirdi.