20 °C

Sanayi parsel fiyatlarına tepki

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Bölge Müdürleri Kurulu Başkanı Ali Eycellioğlu, OSB’lerdeki sanayi parsellerinin satış fiyatlarına sınırlama getirilmesinin yarattığı gelir kaybının hizmette sıkıntılar yaşattığını belirterek, fiyat sınırlamasından vazgeçilmesini istedi.

Sanayi parsel fiyatlarına tepki

DÜNYA

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) ev sahipliğinde gerçekleşen 25. OSBDER Bölge Müdürleri Kurulu toplantısına katılan 26 organize sanayi bölgesinin temsilcisi, organize sanayi bölgelerindeki serbest piyasa şartları ile çelişen sanayi parsellerinin satış fiyatlarının sınırlandırılması uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Organize sanayi bölgelerinin en önemli gelir kalemlerinden birinin sanayi parsel satışı olduğuna dikkat çeken OSB temsilcileri, parsel birim satış fiyatının belirlenen maliyetin yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belirlenmesinin, hem serbest piyasa şartları ile uyuşmadığını hem de büyük gelir kayıpları yüzünden sanayiciye hizmette sıkıntılar yaşatabileceğini vurguladılar.

1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanunun ardından çıkarılan 2 Şubat 2019 tarihli uygulama yönetmeliğinin pratikte birçok sıkıntı meydana getirdiğine işaret eden OSBDER Bölge Müdürleri Kurulu Başkanı Ali Eycellioğlu, “OSB’lerin katılımcı aidatı dışında gelir kaynağı yok. Bu aidatlar OSB’lerin işletme giderlerini bile karşılamıyor. OSB’lerin var olan altyapılarının yenilenmesi, yeni ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için önemli kaynaklara ihtiyacı var” dedi.

Elektrik ve doğalgazda sıfır karla satış yapıldığını anlatan Eycellioğlu, “Buna rağmen OSB içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları doğalgazı yüzde 10, elektriği yüzde 15 pahalı kullanıyor. Tüm bu gereksinimleri karşılayabilmek için OSB’lerin elinde kalan birkaç arsadan başka gelir kaynağı yok. Sanayi parsellerinin de maliyetin en fazla yüzde 25 fazlasına satılabilir hükmü OSB’lerde kaynak sıkıntısına neden olacak. Yeni kurulmakta olan OSB’ler de 3-5 yıl içinde aynı kaynak ihtiyacı ile karşılaşacak. OSB’ler bu konudaki şikayetlerini bizlere ilettiler. Serbest piyasa ekonomisi kuralları ile de bağdaşmayan Bu maddenin gözden geçirilerek değiştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

İpotek bedelleri düşecek

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 49. maddesi ile 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun 15. maddesine eklenen ve parsel birim maliyetinin hesaplanma yöntemini tanımlandığını ifade eden Ali Eycellioğlu, zaman içinde değerlenen parsel fiyatlarına göre sanayicilerin kredi için bankalara ipotek gösterdiğini kaydetti. OSB’lerin birim satış bedellerini yüzde 25’e göre hesapladıkları takdirde, sanayicilerin bankalardaki teminatlarının eksileceğini belirten Eycellioğlu, “Ayrıca birim parsel satış fiyatı bu şekilde belirlendiğinde bir OSB’nin az ve sınırlı sayıda geliştireceği yeni sanayi parsellerine yönelik çok fazla sayıda talep olması durumunda, satışın belirlenen bu fiyatla hangi kriterlere göre kime yapılacağı konusu da büyük bir sorun oluşturuyor. Bu konuda karar verecek OSB Yönetim Kurulları da büyük bir töhmet altında kalacaktır. Fiyatlandırmada çok değişik parametreler etkili olduğundan, satış birim fiyatına piyasa koşulları ile uyuşmayan bir sınırlama getirilmesi, birçok sakıncaya nede olacaktır” dedi.

Görüşlerimiz alınmalı

Yönetmelikte ayrıca genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için yapı kullanma izni almış katılımcıların en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunmasını şart koştuğunu, genel kuruldaki kararların da toplantıya katılan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt çoğunluğu ile alınması şartı getirildiğinin altını çizen Ali Eycellioğlu, bu düzenlemenin uygulamada zorluklar yaşattığını söyledi. Eycellioğlu, yönetmelikle ilgili eksiklikler ve yeni ihtiyaçların uygulama aşamasında ortaya çıktığına işaret ederek, yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikte Bakanlığın ilgili taraflardan görüş ve öneri almasının daha yaralı ve uygulama açısından daha tamamlayıcı olacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap