Sanayici, enerji faturasına Hazine katkısı istiyor

Türkiye’nin kendi temiz enerjisini sağlaması hedefi ile devreye alınan YEKDEM, pandemide tüketimi azalan sanayiciyi yüksek faturalarla karşı karşıya bıraktı. Artan maliyetlerin yükünü taşımakta zorlanan sanayici, bu yükü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşmak istiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Esra ÖZARFAT

Bursa- Sanayinin çarkları enerji maliyetlerine takıldı. Pandemi nedeniyle üretimlerinde ciddi kapasite kayıpları yaşayan sanayiciler, girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Özellikle enerji maliyetlerinde TEİAŞ İletim Bedeli ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) nedeniyle her ay elektrik faturalarında öngörülemeyen fiyat artışlarıyla karşılaşan sanayiciler, enerjide de normalleşme adımları atılmasını istiyor. Sanayicileri en fazla zora sokan konu sistemin çok dalgalı yürümesi ve elektrik fiyatlarının önceden bilinememesi. Bir anlamda sanayici çalıştığı, ürettiği, müşterisine fiyat verdiği ayın elektrik faturasında oluşacak ek maliyetleri önceden bilme imkanına sahip değil. OSB müdürlüklerine sıklıkla telefon ederek elektrik fiyatlarını soran sanayicilerin karşılaştıkları yanıt: “Bilemiyoruz” oluyor. Bu durum ihracat yaparak ülkeye döviz girdisi sağlayan, uluslararası rekabette öne çıkabilme noktasında mücadele veren sanayicileri her geçen gün daha da zorluyor. Gazeteniz DÜNYA’ya ulaşarak konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiren sanayiciler şunları söylüyor, “Bir ay yüzde 20 indirim, diğer ay yüzde 30 faturada artış olabiliyor. Bu kadar inişli çıkışlı elektrik faturası özellikle elektrik tüketimi yüksek olan tesisler için uygun değil. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Ama bakış açısı ne yazık ki OSB’lerin hala dışarıya göre elektrik tarifelerinde avantajlı olduğu yönünde. Haziranda elektik faturamızın OSB dışına göre ucuz mu, pahalı mı olacağı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ay bittikten sonra fiyat farkı sanayiciye bildiriliyor. Sanayici elektrik fiyatlarını her gün takip etmek zorunda kalmamalı. Kendi içinde adaletli bir sistem oluşturulmuş olabilir ama sıkıntılar var.”

“Harcadığın kadar öde” önerisi

Sıkıntı sadece YEKDEM payından ibaret değil. TEİAŞ İletim Bedeli de sanayicileri düşündüren bir kalem. OSB’ler her ay TEİAŞ’a iletim bedeli olarak çekilen güce ve tüketime bağlı olarak bir bedel ödüyor. Her OSB, kendi tüketimine göre bir üst güç değerini TEİAŞ’a bildiriyor. Güç düşümü ya da artırımı sözleşmesi yılda bir kez eylül ayında yapılabiliyor ve yılbaşından itibaren uygulamaya konuluyor. Yıl içinde güç düşümü yapılamadığı için çekilen güç düşse de bedeli sözleşme üzerinden ödeniyor. Örneğin 180 megavat üst sınırla tüketim yapacağını bildiren bir OSB, yaşanan küresel salgın nedeniyle üretime ara vermiş, tüketimi azalmış ve üst limitin altında kalmış olsa da iletim bedelini daha önce bildirdiği üst limitten ödemek durumunda kalıyor. Bu nedenle elektrik faturalarındaki iletim payı özellikle son aylarda sanayi kuruluşlarında yüzde 50’ye yakın artış kaydediyor. OSB’lerin talebi ise elektrik ve doğalgaz gibi ana girdilerde bir düzenleme yapılmasının yanı sıra iletim bedellerinin yapılan tüketimler üzerinden hesaplanarak alınması.

OSBÜK: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIMIZLA PAYLAŞALIM

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yeni normalle birlikte sanayicilerin işlerinde de bir toparlanma sürecinin başladığını, ancak bu sürecin zaman alacağını ifade ederek, “Sanayi üretiminin üçte birini gerçekleştiren OSB'lerimizde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı fiyat artışları yaşanıyor. Pandemi sürecinde sanayicimizin elinde olmayan sebeplerle, OSB'lerde kapasite kayıpları yaşandı. Buna bağlı olarak işletmelerimizin finans yapısında bozulmalar oldu. Toparlanmanın sağlıklı olması için, OSB'lerde enerjide mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu yükün Hazine ve Maliye Bakanlığımızla paylaşılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mücbir sebep talebi

TEİAŞ İletim Bedeli ve doğalgazda uygulanan asgari alım taahhüdüne de değinen Kütükcü, “TEİAŞ ile imzalanan sözleşmedeki güce ve tüketim miktarına göre değil, fi ili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmeli. OSB'lerimizin 2020 Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi mücbir sebep olarak kabul edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

NİSANDA FİYAT EPDK’NIN TAHMİNİNİN BİLE ÜZERİNE ÇIKTI

- EPDK tarafından 31.03.2020 tarih, 31085 sayılı kararı ile 2020 yılı için, aylık bazda tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri revize edildi. Nisan ayı tahmini 16.04.2020 tarih 9311 sayılı karar ile 110.66 TL/ MWh’den, yüzde 106 artışla 228,12 TL/Mwh’e; Mayıs ayı tahmini 21.05.2020 tarih 9362 sayılı kararı ile 128.66 TL/ MWh’den, yüzde 69 artışla 216.89 TL/ Mwh olarak revize edildi. Nisan ayı gerçekleşmesi EPDK’nın tahmininin bile üzerinde kalmıştır.

ANALİZ/GÖRÜŞ -MEHMET KARA

YEKDEM olmasaydı kesintiler yaşanacaktı

Yoğun elektrik tüketen şirketlerin yönetmekte en çok zorlandıkları maliyet kalemleri arasında enerji ilk sırayı alır. Aslında eskiden bunu yönetmek gerekmiyordu, çünkü elektriği üreten de, ileten de, dağıtan devletti ve üstelik fi yatı önceden ilan edip maliyetin altına da satıyordu. İlgili kamu kuruluşunun zararını Hazine kapatıyordu. Bugün elektriğin dörtte üçünden fazlasını üreten özel sektör ve haliyle maliyetinin altında fiyattan ürün satmaya yanaşmıyor. Devlet onlara hadi biraz fiyat düşürün dese bile bunun bir sınırı var. Gelelim YEKDEM meselesine. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için 10 Mayıs 2005 tarihinde 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’u çıkardı. Bu kanun kapsamında biyokütle, güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik yatırımlarına fiyat alım garantisi içeren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) etkisiyle Türkiye’nin kurulu gücü özel sektör yatırımları sayesinde hızla artarak yaklaşık bugün 94 bin MW’ye ulaştı. Bunun 27 bin MW’sini YEKDEM kapsamındaki tesisler oluşturuyor.

YEKDEM kurulu gücü arttırdı arttırmasına da, bu alım fiyatı garantisinin maliyetini tüm elektrik tüketicileri ödüyor. Bu yük mesken hariç daha çok yüksek miktarlı elektrik kullanan sanayi ve ticarethane abonelerine paylaştırılıyor. İşte COVID-19 belirsizliğinin yol açtığı elektrik talebindeki düşüş ortamında yoğun elektrik tüketen bazı sanayiciler YEKDEM maliyetini ödemek istemediklerini dile getirmeye başladı. Tam da YEKDEM uygulamasının yeni dönemde nasıl devam edeceği konusundaki tartışmalar sürerken. Gerekçeleri de şuydu: Sanayici Piyasa Takas Fiyatı+YEKDEM maliyetinden elektrik kullanırken YEKDEM maliyeti Nisan ayında EPDK tahmininin iki katının da üzerine çıkmıştı. YEKDEM maliyeti artmıştı ama işin ilginci aynı dönemde PTF düşmüştü. PTF’deki düşüşten memnun olsa da YEKDEM’deki yükseliş sanayiciler için elektrik maliyetlerini aşağı çekme konusunda ekonomi yönetiminden destek talep etmek için iyi bir argüman gibi görünüyordu. Ama gerçeğin tamamı öyle değildi tabii. Elektrikteki toplam kurulu kapasite YEKDEM sayesinde 94 bin MW’lere kadar yükselmiş, bu sayede de önce kadim enerji arz güvenliği sorunu çözülmüş, ardından arz fazlası sayesinde üretim maliyetleri, dolayısıyla fiyat tarifeleri reel olarak düşmüştü. Bunun da en çok sanayi abonelerinin işine yaradığını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Yani YEKDEM olmasaydı sanayiciler bırakın şimdi maliyet bazında fiyatlandırılmış elektrik tüketebilmeyi, enerji kesintileri yüzünden üretim yapamamaktan yakınıyor olabilirdi. Üstelik YEKDEM maliyetinin PTF’nin üzerine çıkması geçici bir durum. Son yıllarda her ekonomi aktörünün iki lafından birini “yerli ve milli” kavramı oluştururken yenilenebilir enerji yatırımlarının çanına ot tıkamaya çalışmak düşünülemez. Yani sanayicilerin enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabalarına darbe vurmak anlamına gelecek YEKDEM’in kaldırılmasına hizmet edecek bir yaklaşım yerine kendi maliyetlerini yönetme konusunda doğrudan Hazine desteği talep etmeleri en doğrusu.

2018’den beri ilk kez rastlandı

Ocak 2018-Haziran 2020 döneminde ikili anlaşmayla özel sektörden elektrik tedarik eden sanayicilerin pazarlıklarına baz oluşturan piyasa takas fi yatı ve YEKDEM maliyeti toplamı Nisan ve Mayıs aylarında megavatsaat başına 410 TL civarına yükselmiş durumda. Bu yükselişte sadece bir ay YEKDEM maliyetindeki beklenmedik artış etkili olmuş. Ocak 2018’den Nisan 2020’ye gelinceye kadar ilk kez rastlanan bir durum bu. Sonuçta sanayicinin maliyetini arttıran YEKDEM değil, elektrik üretimi ile iletim ve dağıtımındaki genel maliyet artışıdır. Üstelik YEKDEM’in suçlanmasına yol açan bu dönemde EPDK tarafından belirlenmiş sanayi tarifesi yaklaşık 490 TL düzeyinde bulunuyor. Yani sanayicinin EPDK’nın tarifesinin çok altında bir fiyattan elektrik tüketme imkanı bulmaya devam ettiği ortada.

REKABET GÜCÜ İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

KULLANMADIĞIMIZ GÜCÜN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ
ALİ BAHAR
ANTALYA OSB BAŞKANI


Üretimdeki düşüşe rağmen sanayi tesislerinin elektrik faturalarında YEKDEM maliyeti ve TEİAŞ’a ödenen iletim bedeli nedeniyle aynı oranda düşüşler yaşanmıyor. YEKDEM bedellerinde öngörülemez bir artış yaşanması nedeniyle sanayicilerimiz elektriği her ay zamlı ve farklı birim fiyattan kullanıyor. Ayrıca TEİAŞ’a sözleşmede belirtilen güce ve tüketim miktarımıza göre bir iletim bedeli ödüyoruz. Burada sistem kullanım anlaşmasındaki uygulamaya göre, üç yılda bir kez güç düşümü revizyonu talebinde bulunabiliyoruz. Üç yıl içinde fiili güç düşümü olsa bile, bunu güncelleyemiyoruz ve sözleşme gücü üzerinden ödemeye devam ediyoruz. OSB’lerimize fiili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmesi gerekirken sözleşme gücü üzerinden kesilmesi ‘kullanmadığımız elektriğin ve gücün bedelini ödediğimiz” anlamına geliyor. Oysa bu durum mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek çekilen fiili güç üzerinden faturalama yapılması gerekiyor.

AVRUPA’NIN EN PAHALISIYIZ
SEYİT ARDIÇ
ASO 2. VE 3. OSB BAŞKANI

Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin uygulamasında, her ayın sonunda EPİAŞ tarafından açıklanan PTF (Piyasa Takas Fiyatı) ile ilgili dönemde gerçekleşen YEKDEM birim fiyatı esas alınıyor. AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Avrupa ülkeleri içinde en pahalı elektriği Türkiye kullanıyor. Enerji maliyetlerinin belirsizliği ve fiyatlardaki değişkenlik, Türkiye sanayisinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Bunu düzeltmek için değişken enerji maliyetinin önemli bileşeni YEKDEM yükünün sanayiciye yansıtılmaması önemli. Salgın nedeniyle üretimi azalan sanayici, yüksek enerji faturalarıyla başa çıkamıyor.

OSB’LERİN MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKİLMELİ
İBRAHİM BURKAY
BURSA TSO BAŞKANI

Büyük zorluklarla Türkiye’nin kalkınma hamlesine destek sağlayan üreticilerimiz, yüksek enerji maliyetleriyle mücadele ediyor. Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmanın yolu sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmekten geçiyor. Başta YEKDEM olmak üzere üretim sahası OSB’lerimizin tüm enerji girdi maliyetleri aşağı çekilmeli. Üretim sektöründe YEKDEM, elektrik maliyetini etkileyen en ciddi faktörlerden biri haline geldi. Pandemi sürecinde elektrik tüketimindeki düşüşe rağmen elektrik birim maliyetlerinin artmaya devam etti. Özellikle YEKDEM konusunda üretim sahası OSB'lerimize özel yeni bir tarife oluşturulmasını talep ediyoruz. Enerjide de normalleşme adımlarının atılmasını bekliyoruz.

NİSAN VE MAYIS FATURALARI KABARIK GELDİ
NADİR KÜPELİ ESKİŞEHİR OSB BAŞKANI

Üretim olmadan sağlıklı bir kalkınma olmaz. Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve istihdam piyasasının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmek zorundayız. Salgından dolayı işleri yavaşlayan ve bozulan sanayicimiz bir de YEKDEM maliyetleriyle karşı karşıya kaldı. YEKDEM’den dolayı nisan ve mayıs aylarında faturalarda ciddi oranda artış yaşandı. OSB olarak YEKDEM maliyetlerinin yıla yayılması, ertelenmesi ya da iptal edilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile bizzat görüştük. Bu taleplerimizin karşılık bulacağına inanıyoruz.

YEKDEM MÜCBİR SEBEP SAYILSIN
CELALETTİN KESİKBAŞ
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI BAŞKANI

YEKDEM ağırlaşan koşullara daha çok yük bindiriyor. İhracat ile ayakta duran fabrikalar, bu maliyet artışları ile dünya pazarındaki rekabette zorlanıyor. İç piyasada ise maliyet artışları satış fiyatlarına yansıtılmak zorunda kalıyor, bu da enflasyon rakamlarına yansıyor. Reel sektör olarak enflasyon rakamlarının artmaması ve istihdamın artarak korunması bizler için çok değerli. Bu dönemde sanayiciler olarak sadece elimizi değil, tüm bedenimizi taşın altına koymuş durumdayız. Diğer yandan yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesinin kamunun asli görevlerinden biri olduğunun farkındayız ve bizlerde bugüne kadar YEKDEM ödemelerimizi düzenli olarak gerçekleştirdik. Ancak geldiğimiz noktada YEKDEM maliyetlerinin mücbir sebep sayılarak salgının etkileri bitene kadar 6 ay boyunca alınmamasını istiyoruz.

6 AY ÖTELENMELİ
ADNAN ÜNVERDİ GAZİANTEP SANAYİ ODASI BAŞKANI

Sanayiciler olarak salgına rağmen ‘çarklar dönmeli’ dedik ve ülkemiz için üretmeye devam ettik. Ancak ağırlaşan koşullara bir de YEKDEM maliyetleri eklenince üretimde ve rekabette işimiz daha da zorlaştı. YEKDEM ödemelerimizi düzenli olarak yapıyoruz, yine ödemeye devam edeceğiz ancak, sanayiciler olarak bu süreci atlatabilmemiz için YEKDEM maliyetlerinin mücbir sebep sayılarak salgının etkileri bitene kadar alınmaması ya da 6 ay ötelenmesini talep ediyoruz.

3 AY HAZİNE KARŞILASIN
TUNCAY YILDIRIM
GAZİANTEP TİCARET ODASI BAŞKANI

Pandemi nedeniyle nisanda Gaziantep OSB’de elektrik tüketimi bir önceki aya göre yüzde 35 geriledi. Gördüğümüz üzere Türkiye’deki tüm OSB’lerde tüketim gerilemiş durumda. Yani şu an tüm OSB’lerde elektrik tüketimi azalıyor ama maliyet ne yazık ki artıyor. Bir de buna kur atışları ekleniyor. O nedenle, üretimin sürmesi için YEKDEM mekanizmasına yapılan desteğin 3 ay boyunca Hazine tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. 3 ayın ardından da düşürülmesini sağlayacak bir formülün gelmesini istiyoruz. Üretici için YEKDEM noktasında yeni bir tarife oluşturulabilir. En azından tükettiği ay başlamadan elektrik fiyatını öngörebileceği bir mekanizma oluşturulabilir.

YEKDEM SABİT TUTULSUN
HİLMİ UĞURTAŞ
OSBDER VE İZMİR ATATÜRK OSB BAŞKANI

YEKDEM kapsamında fiyatlama nedeniyle elektrik enerjisi megavat birim fiyatı mayıs ayında 500 TL’yi geçti. Mart ayında 350 TL olan megavatbirim fiyatı yüzde 46 oranında artmış durumda. Yoğun enerji kullanan çelik, döküm, tekstil gibi sektörlerin üretim maliyetlerindeki artış sözkonusu sektörleri zorluyor. Sipariş üzerine çalışan sanayiciler 3 ay önce maliyet hesaplayıp fiyat verirken, elektrik maliyetlerinde yüzde 46 artışla karşı karşıya kaldı. Bu artış oranı özellikle enerji kullanımı yüksek olan sektörlerde maliyetleri artırdı. YEKDEM mekanizmasının, en azından belirli bir dönem sabit tutulması yerinde olacaktır.

YENİLENEBİLİRE KARŞI DEĞİLİZ...
MUHSİN DÖNMEZ
TORBALI OSB BAŞKANI

Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi ve yatırımlara karşı değiliz. Ancak, enerjiye talep çok düşünce, yenilenebilir enerji öncelikli olarak satın alınıyor. Salgın sürecinde yenilenebilir enerji faturalara fiyat farkı olarak yansıdı. Enerji maliyetlerinde ay bazında yüzde 40’a varan artışlar yaşandı. Enerji tüketimi artana kadar YEKDEM’in total maliyetteki oranı değişebilir.

GEÇİCİ SÜRE DESTEK ŞART
KAMİL PORSUK
KEMALPAŞA OSB BAŞKANI

YEKDEM, sanayide büyük sıkıntı yaratıyor. Temiz enerjiye karşı çıkmak mümkün değil. Ancak, tüketim belli bir noktada artış gösterene kadar geçici bir süre destek mekanizması devreye alınmalı. Sanayicinin YEKDEM maliyeti daha düşük alınabilir.

ENERJİYİ ÇOK KULLANAN SIKINTIDA
MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ
KAYSERİ SANAYİ ODASI BAŞKANI

Gerek YEKDEM öngörüsünde meydana gelen ciddi sapma ve artışlar, gerekse PTF’de meydana gelen yükselmeler sebebiyle sanayiciler elektrik fatura tutarını kestiremiyor ve maliyet hesaplaması, üretim planlaması yapmakta zorlanıyorlar. OSB’lerde elektrik tüketimlerinin azalmasına rağmen YEKDEM mekanizması sebebi ile faturalarda son iki ayda yüzde 50’ye yakın artışlar oldu. Özellikle üretim proseslerinde yüksek elektrik enerjisi girdisi olan sektörlerimizde çok daha sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. YEKDEM maliyet yükünün bu zor süreçte sanayicilerimize yükletilmemesini, en azından bir kısmının enerji fonundan veya Hazine’nin uygun göreceği kaynaklardan desteklenmesini bekliyoruz. Ayrıca, 6 aylık periyotlarla sabit fiyat uygulamasına geçilmesi öngörülebilir maliyet hesaplanması açısından önemli.

MALİYET HESAPLAYAMIYORUZ
ÖMER GÜLSOY
KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANI

Petrol, doğalgazda yüzde 85’in üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye, elektrikte son yıllardaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kendine yetmeye çalışıyor. YEKDEM uygulamasındaki takas fiyatlarında oluşan fiyat artları 10 milyon kilovatsaatten yukarısında enerji kullanan şahıs ile kurum şirketlerine ya da OSB’lere yükleniyor. Buraya ödenen desteğin tamamı kuruluşlardan alınıyor, buralara aktarılıyor. Faturası 1 ay sonra kesiliyor. Ne kadar fark geleceğini bilemediğimiz için ürün maliyeti hesaplanamıyor. Sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmek zorundayız.

SANAYİYE YÜKSEK FİYAT YANLIŞ
TAHİR NURSAÇAN
KAYSERİ OSB BAŞKANI

Elektrik tüketiminin yüzde 70’inin iş yerlerine ait olduğu ülkemizde EPDK verilerine göre Nisan ayında toplam elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 15 azaldı. Korona virüsü salgını nedeniyle konutlardaki elektrik kullanımı ortalama yüzde 10 arttı. Sanayideki kullanımım yüzde 25 civarında düştü. Türkiye’de elektrik fiyatları belirlenirken sanayi elektriğinin konutlardaki elektrik bedelinden daha yüksek tutulması doğru bir uygulama olarak görünmüyoruz.

BİRİM MALİYETİ HESAPLANAMIYOR
MEHMET KARABULUT
KAYSERİ MİMARSİNAN OSB BAŞKANI

YEKDEM ile beraber PTF OSB’lerde uygulanan son kaynak tedarik tarifesini oluşturuyor. Bu iki fiyatında sürekli olarak değişmesi sanayicilerimizin, birim maliyet hesaplamalarını güçleştiriyor. YEKDEM ya tamamen kaldırılmalı ya da altı aylık dönemler halinde fiyatlandırılmalı ve bir kısmı devlet tarafından finanse edilmelidir.

DALGALANMA ENGELLENSİN
ALİ BAKTIR
İNCESU OSB BAŞKANI

Dalgalanmaların önüne geçecek yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bir ay yüksek bir ay düşük ya da daha yüksek rakamların gelmesi sanayicinin maliyetlerini değiştiriyor. Bu da satış fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Bir rakam belirleyip o fiyattan elektriğin sabitlenmesi, fazlalık kısmın bir şekilde kamu tarafından belirlenecek fondan karşılanmasını öneriyoruz.

YEKDEM BEDELİ ZAMANA YAYILSIN
ERSAN ÖZSOY
DEMİRTAŞ OSB BAŞKANI

Yetkililere de ilettiğimiz talebimiz, ekonomik göstergelerinin de normalleşeceği döneme kadar İletim Sistemi Kullanım Bedelimizin, maksimum alış kapasitesinin üzerinden değil fiili çekiş değerimiz üzerinden hesaplanarak düzenlemesi. Bir başkası da YEKDEM konusunda üretim merkezleri OSB’lere özel yeni bir tarife oluşturulması veya YEKDEM bedelinin yayılarak azaltılması.

FİYAT HER AY DEĞİŞİYOR
ERSİN AKPINAR
ADANA OSB BÖLGE MÜDÜRÜ

Salgın nedeni ile durma noktasına gelen sanayi tesisleri çok daha az elektrik kullansalar da Nisan ayı faturalarında YEKDEM bedelindeki artışlardan dolayı yüksek. YEKDEM sebebi ile sanayiciler her ay değişen elektrik fiyatları ile karşı karşıya. OSB’lerin enerji maliyetleri düzenlenmeli.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN FARKLI METOT GELİŞTİRİLMELİ

HÜSEYİN DURMAZ

BURSA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

EPDK tarafından belirlenen YEKDEM birim maliyeti yılbaşına göre Nisan ayında yüzde 106, Mayıs ayında yüzde 97,19 artış gösterdi. YEKDEM öngörülen kalemi Nisan ve Mayıs 2020 için yüksek değerler açıklandığı için birim elektrik maliyeti bölgemiz sanayicileri için Mart ayına göre Nisan’da yüzde 52,15 ve Mayıs’ta yüzde 23,79 artış gösterdi. Elektrik fiyatını belirleyen bir diğer kalem de TEİAŞ iletim bedeli ise mart ayına göre nisan ayında yüzde 78,53, Mayıs ayında da yüzde 41,03 oranında arttı. Elektrik birim fiyatlarındaki artışlar sebebi ile gelinen bu noktada sanayicilerimiz elektrik faturalarını öngöremez, maliyelerini hesaplayamaz hale geldi. Bu konuda yeni düzenlemeler yapılması için sanayicimizden yoğun talepler gelmekte olup; konuyu üst kuruluşumuz olan OSBÜK’e de ilettik. Dolayısı ile sanayicimiz üretimde daha rekabetçi hale getirmek için yeni bir düzenlemenin çok yerinde olacağına inanıyorum. Ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metot geliştirilmeli, Sistem kullanım ve işletim bedeli de ay içerisindeki demant (15 dakikalık en yüksek tüketim) baz alınarak hesap edilmeli. Son Kaynak Tedarik Tarifeleri içinde yer alan YEKDEM ve Sistem kullanım ve işletim bedeli maliyetlerinin sanayicimiz üzerindeki yükü azaltılmalı.