12 °C

Savunma sanayii teknolojik derinleşme ve küreselleşme hedefini benimsedi

Savunma Sanayii 2017-2021 yıllarını kapsayan planını yayınladı. Planda, teknolojik derinleşme ve küresel etkinliğin artırılması hedefi benimsendi.

Savunma sanayii teknolojik derinleşme ve küreselleşme hedefini benimsedi

Mehmet KAYA

ANKARA - Savunma Sanayii, stratejik planlarından üçüncüsünü uygulamaya başladı. 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Plan yayınlandı. Planda, teknolojik derinleşme ve küresel etkinliğin artırılması ana tema olarak seçildi. SSM ilk stratejik planında TSK ivedi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli üretim ve katkıyla tedarik eden güçlü bir organizasyon olmayı, ikinci stratejik belgesinde kritik teknolojilerin elde edilmesi ve sektörün büyütülmesini-organizasyonunu ana hedef olarak seçmişti. Yeni planda hava ve uzay teknolojilerinin önemli bir yer tuttuğu gözlendi. Öte yandan, planda ALTAY tankı seri üretimi için zaman çizelgesine de yer verildi. Buna göre, şirket seçimi 2017’de yapılarak sözleşme imzalanacak. 2018-2019’da üretim hattı ve kalifikasyon testleri tamamlanacak. 2020’de ise 15 adet, 2021’de 20 adet tank üretilecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı stratejik planda kurum vizyon ve misyonunda değişiklik yaptı. Buna göre yeni vizyon “Özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle savunma ve güvenlik alanında Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getirmek” olarak belirlendi.

Kurumun misyonu ise “Ülkemizin savunma ve güvenlik alanlarındaki gücünü artıracak yeteneklerini geliştirerek savunma sanayiinin sürdürülebilirliğini sağlayacak programları bütünsel bir yaklaşımla yönetmek” olarak yenilendi.

SSM yeni stratejik planında, 4 ana stratejik alan ve bunların içindeki amaçlar şöyle sıralandı:

1- Modernizasyon Projelerinde Hız, Kalite ve Maliyet Etkinlik

Gelen ihtiyacın doğru algılanması; proje yönetimi ve zaman yönetimi; maliyet etki analizi, ömür devir ve performansa dayalı lojistik yönetimi; kalite-test sektifikasyon, yeni tedarik modelleri, acil alımlar ve prototip üretme.

2- Kabiliyet Kazanımı için Verimlilik Yönetimi

Savunma sektörünü oluşturmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak; verimlilik yönetimi, sektörün ve sektör firmalarının yetenek bazlı büyümesini desteklemek; teşvikler ve destekler; ofset, çift kullanım, tedarikçi değerlendirme sistemi; ihracat, uluslararası ilişkiler.

3- Teknolojik Yenilikleri Bilimsel Birikimler ve Deneyimler ile Birleştirmek

AR-GE; ürün odaklı AR-GE ve inovasyon; özgün ve milli tasarım; teknoloji ve tasarım odaklı insan kaynağı geliştirilmesi; temel bilimler ve ileri teknoloji.

4- Stratejik İnsan Kaynağı ve Güçlü Kurumsal Yönetim

Kurumsal gelişim için, stratejik insan kaynağının eğitimi ve bireysel performansı, stratejik görev belirlenmesi, iş zenginleştirme programları; bilgi yönetim sistemi; yönetim sistemi geliştirilmesi; stratejik dokümanların güncellenmesi; tanıtım ve halkla ilişkiler, kurumsal kalite kültürü.

ALTAY TANKI İÇİN ÜRETİM PLANI

Stratejik planda performans göstergeleri içinde bazı önemli projelere yönelik hedefl er de konuldu. Buna göre, ALTAY tankının üretici seçimi 2017 içinde tamamlanacak. İlk tank üretimi için hat kalifikasyon testleri ise 2018’de yüzde 30 oranında ve 2019’da tamamen bitirilecek. 2020 itibariyle ise 15 adet, 2022’de ise 20 adet ALTAY tankı üretilecek. Özgün hafif orta sınıf helikopter projesinde ise prototip üretimi bu yıl başlayacak ve 2018’de tamamlanarak ilk uçuş aynı yıl içinde yapılacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.