Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede değişmedi

Sektörel güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde gerilerken, perakende ticaret sektöründe bir değişim görülmedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,8 ve inşaat sektöründe yüzde 5,7 azalırken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi 77,5 puana çekildi

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekim ayındaki 79,7 düzeyinden, kasım ayında yüzde 2,8 azalışla 77,5 değerine geriledi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,8 azalarak 74,8 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,9 azalarak 71,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 85,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 79 puana geriledi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aydaki 83,8 değerinden, kasım ayında yüzde 5,7 azalarak 79 değerine geriledi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 10,3 azalarak 62,6 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,5 azalarak 95,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 32,8'i kasım ayında faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 67,2'sinin ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" ekim ayındaki yüzde 42,4'ten kasım ayında yüzde 42,7'ye, "talep yetersizliği" ekim ayındaki yüzde 30,2'den kasım ayında yüzde 34,2'ye yükselirken, "diğer faktörler" ekim ayındaki yüzde 16,2'den kasım ayında yüzde 15,3'e geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerinde kaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında bir değşim göstermeyerek 95 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 85,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 artarak 109,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,3 azalarak 90,6'ya çekildi.