Serbest bölgelerde kiralanacak Hazine taşınmazları için düzenleme

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerdeki Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi halinde, kirayı tahsil eden bölge kurucu ve işleticisi (BKİ) tarafından, kira bedelinden özel hesaba aktarılması gereken oran, 20 yıl süreyle yüzde 40 olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, serbest bölgeler için ilgili banka şubelerince yapılan tahsilattan, işletici veya kuruculara sözleşmeler gereği günlük olarak gelir payı aktarımları yapıldıktan sonra bakiye tutarlar, 5 iş günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaplara aktarılacak.

Devam eden uygulamaya göre, Hazine arazisi üzerinde kurulu serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülen gerçek veya tüzel kişilere bina ve tesisler hariç bu bölgelerdeki Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi halinde, kira bedelleri kira sözleşmesinde öngörülen sürelerde işletici veya BKİ tarafından tahsil edilirken, kira bedellerinin işletici tarafından yüzde 90'ı, BKİ tarafından yüzde 63'ü belirtilen süreler içinde özel hesaba yatırılıyor.

Yönetmeliğe eklenen hükümle, ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, söz konusu yüzde 63 oranı kuruluş ve işletme sözleşmesinin akdedildiği tarihten itibaren 20 yıl süreyle yüzde 40 olarak uygulanacak.