15 °C

Serbest bölgelerdeki banka ve sigorta kuruluşlarına kolaylık

Serbest bölgelerdeki banka ve sigorta kuruluşlarına kolaylık

Serbest bölgelerdeki banka ve sigorta kuruluşlarına kolaylık

Serbest bölgelerde 6 Şubat 2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsatı alan banka ve sigorta kuruluşlarının faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, serbest bölge gelirlerinin toplandığı özel hesap için yapılan binde 5'lik kesinti uygulamasının kapsamından çıkarıldı. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, bölgeden yurt dışı veya içine satılan malın herhangi bir nedenle geri getirilmesi, bölgeye yurt dışı ya da içinden getirilen bir malın niteliğine uygun olmaması, bozuk çıkması gibi nedenlerle değiştirilmek veya tamir için iade edilmesi halinde binde 5'lik ücret alınmayacak. Ayrıca, 6 Şubat 2004 tarihinden sonra bölgede faaliyet ruhsatı alan banka ve sigorta kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinden, yapmış oldukları bütün işlemler nedeniyle kendi lehlerine nakden veya hesaben tahakkuk eden paralardan da binde 5 ücret alınmayacak. Özel hesaba fazla veya yanlışlıkla yatırılan tutarlar ile gerçekleşmeyen işlemlere ait tutarlar, kullanıcının bir sonraki işleminde hesaba geçirilmezse kanuni süresi içerisinde iade edilecek.