Sigorta priminin yüzde 22,5’i işverenden yüzde 15’i işçiden

Türkiye’de ve OECD ülkelerinde prim oranları karşılaştırıldığında Türkiye’deki prim oranlarının yüksekliği işçi maliyetlerini artıran en önemli kalemden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ülkemizde sigortalı çalıştırıyorsanız karşılaşacağınız prim oranları, prime esas kazanç matrahının üzerinden yüzde 37,5’i (işveren ve işçi payı olmak üzere) olarak ortaya çıkıyor. Bu oran ile Türkiye OECD ülke ortalamasının üzerinde yer almaktadır.

Eğer emekli bir sigortalı çalıştırırsanız karşılaşacağınız prim oranı ise, yüzde 7,5 çalışan payı, yüzde 24,5 işveren payı olmak üzere prime esas kazanç matrahının üzerinden yüzde 32 olarak uygulanıyor.

Türkiye’ de 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin üzerindeki sigorta prim yükü ile Avro Bölgesindeki sigorta prim yükünü kıyasladığımızda Avro Bölgesinde bu oranın yüzde 33,1 civarında olduğu ülkemizde ise bu rakamın işsizlik sigortası primi dahil yüzde 37,5 olduğu bilinmektedir. Ancak Türkiye’de işverenlere verilen teşvik ve destekler ile bu yük düşürülmektedir.

OECD ülkelerindeki malullük yaşlılık ve ölüm sigortası ile kısa vadeli sigorta kolları toplam işveren payı prim oranları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tablodaki prim oranlarına genel sağlık sigortası prim oranları dahil değildir. Türkiye, genel sağlık sigortası primi hariç OECD ülke ortalamasının altında kalmasına rağmen, genel sağlık sigortası işveren payını da eklediğimizde (13+7,5=20,5) bu oranın üzerinde yer almaktadır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kurulacak bir adi ortaklığın iş ortaklığı olarak kabul edilebilmesi için;

- Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,
- Ortaklığının yazılı bir sözleşme ile kurulması,
- Ortaklığın konusunun belli ve somut bir iş olması,
- Sözleşmede işin belli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,
- İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,
- Ortakların yüklenilen işin tamamından işverene karşı sorumlu olmasının öngörülmesi,
- Sözleşmede işin bitiminde kazancın paylaşılmasının kararlaştırılması,
- Sözleşmede işin bitimi ile ve yasal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ile ortaklığın sonlandırılmasının öngörülmesi,
- Fiiliyatta da bu koşullara uyulması, gerektiğini biliyor muydunuz.