10 °C

Sigortacılık sektörü, yüzde 8 büyüdü

Sektörün prim üretimi 2008 yılında 10,9 milyar TL'den 11,8 milyar TL'ye yükseldi

Sigortacılık sektörü, yüzde 8 büyüdü

 

ANKARA - Sigortacılık sektörünün prim üretimi 2008 yılında yüzde 8'lik nominal büyüme ile 10,9 milyar TL'den 11,8 milyar TL'ye yükseldi. Ancak, aşırı rekabet ve ekonomik krizin etkisiyle prim üretimindeki artış enflasyon oranının altında kaldı ve sektör prim üretimi 2008 yılında reel olarak yüzde 2 oranında azaldı.

Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2008 Yılı Faaliyet Raporu'nu internet sayfasında yayımladı.

Raporda 36 hayat dışı sigorta, 24 hayat/emeklilik ve 1 reasürans şirketi olmak üzere faaliyet ruhsatı olan toplam 61 şirkete ait veriler yer aldı. Sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin teknik ve mali sonuçlarına ilişkin 66 tablonun sunulduğu Raporda, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörüne ilişkin analizler yapıldı.

Buna göre, sektörün prim üretimi 2002 yılından 2007 yılına kadar her yıl reel olarak yüksek oranda arttı. 2008 yılında ise prim üretimi yüzde 8'lik nominal büyüme ile 10,9 milyar TL'den 11,8 milyar TL'ye yükseldi. Ancak, aşırı rekabete ilave olarak ekonomik krizin de etkisiyle prim üretimindeki artış enflasyon oranının altında kaldı ve sektör prim üretimi 2008 yılında reel olarak yüzde 2 oranında azaldı.

Prim üretimindeki reel küçülmeye karşın, düzenlenen poliçe sayısı 2008 yılında 37,5 milyon, akdedilen sözleşme sayısı ise 52,4 milyon adede ulaştı. Bu rakamlar, hem poliçe sayısının hem de sözleşme adedinin 2008 yılında yüzde 15 oranında arttığını gösteriyor. Rapora göre bu durum, sigortacılık sektörünün esasen gelişmeye devam ettiğine ancak şirketler arasında yaşanan rekabet sonucu tarifelerin düşmesi nedeniyle prim üretimindeki artışın enflasyon oranının altında kaldığına işaret ediyor.

Bireysel emeklilik

Bireysel emeklilik sistemi ise 2008 yılında yüksek büyüme hızını korumaya devam etti. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sistemdeki katılımcı sayısı 1 milyon 756 bin 597 kişiye, sözleşme sayısı ise 1 milyon 932 bin 676 adede ulaştı. 2008 yılında katılımcı sayısındaki artış yüzde 20,5 olarak hesaplandı.

2008 yılında zorunlu deprem sigortası da gelişmeye devam etti. 2007 yılında 2,6 milyon adet olan zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 2008 yılı sonunda 2,8 milyon adede yükseldi. Söz konusu dönemde devlet destekli tarım sigortalarındaki artış da dikkati çekti. Devlet destekli tarım sigortasında 2008 yılında tanzim edilen poliçe sayısı yüzde 19, prim üretimi ise yüzde 54 oranında artış kaydetti.

13,8 trilyon lira teminat

Sigorta şirketleri tarafından 2008 yılında toplam 13 trilyon 780 milyar TL teminat verildi. Yıl içinde meydana gelen hasarlar nedeniyle şirketler tarafından ödenen tazminat tutarı ise 7 milyar TL'yi aştı.

Sigortacılık sektöründe 2008 yılı sonu itibariyle yaklaşık 50 bin kişi istihdam ediliyor ve bu personelin 16 bini şirketlerde çalışıyor. Ekonomik krize rağmen sektörün istihdam kapasitesinde önemli bir değişiklik olmaması da sektörün gelişmeye devam ettiğinin önemli bir kanıtı.

Finansal sektörler içinde bir değerlendirme yapıldığında, sigortacılık sektörü 2008 yılında yüzde 3'lük payla bankacılık sektöründen (T.C. Merkez Bankası hariç) sonra ikinci sırada yer aldı. Sektörün varlık toplamı 2008 yılında yüzde 19 oranında yükseldi ve 27,9 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketlerin varlıkları arasında hayat sigortalıları ile bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına ait fon tutarı 2008 yılı sonunda 10,9 milyar TL oldu.

Rapora göre, mevcut fonların yaklaşık yüzde 80'inin kamu iç borçlanma senetlerinde değerlendirildiği göz önüne alındığında, sektörün kamunun borçlanma ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir görev üstlendiği ortaya çıkıyor.

Sektör tarafından vergi ödemeleri yoluyla 2008 yılında vergi gelirlerine yapılan katkı tutarı ise 1 milyar 25 milyon TL oldu.

Sigortacılık sektöründe toplam prim üretiminin (11,8 milyar TL) hayat ve hayat dışı sigorta dalları itibariyle dağılımı incelendiğinde, primlerin 1,6 milyar TL'lik kısmının hayat branşına, 10,2 milyar TL'lik kısmının ise hayat dışı sigorta branşlarına ait olduğu görüldü. 2008 yılında hayat sigortacılığı alanında yüzde 6,8 oranında reel büyüme kaydedilirken, hayat dışı sigortacılık alanında yüzde 3,1 oranında reel daralma gerçekleşti.

Kasko ve trafik sigortası

Kasko ve trafik sigorta branşlarının toplam prim portföyü içindeki ağırlığı 2008 yılında da devam etti. Ancak, kasko branşı prim üretiminde yaşanan yüzde 6 oranındaki düşüşün etkisiyle, 2007 yılında yüzde 47 olan bu iki branşın toplam prim üretimi içindeki payı 2008 yılında yüzde 45'e geriledi.

Sektörün konsolide teknik kar tutarı 2007 yılında 315 milyon TL iken, 2008 yılında 533 milyon TL'ye yükseldi. Yıl içinde hayat dışı sigorta şirketlerinin teknik karı 2007 yılına göre yüzde 81 oranında artmışken, hayat/emeklilik şirketlerinde teknik kar yüzde 9 oranında azaldı.

Sektörün konsolide bilanço karı da teknik karlardaki artışa paralel olarak 2007 yılındaki 698 milyon TL seviyesinden 2008 yılında 972 milyon TL'ye yükseldi. Buna karşılık, faal olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 20'si, ruhsatı olmakla birlikte faaliyet göstermeyenlerin ise 4'ü yıl sonu bilançolarını zararla kapattı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.