Şirketlere yerli kredi derecelendirmesi salgın sonrası başlıyor

Yerli derecelendirme için salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. BİST ve yerli finans kurluşları ortaklı JCR Avrasya’nın, gelecek dönemde ise reel sektör firmalarının finansmanında anahtar rol üstlenmesi bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA - Firmaların kredi derecelendirmesine yönelik olarak Türkiye içinde bir yapının kurulması için başlatılan sürecin COVID-19 salgını nedeniyle ertelendiği öğrenildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, reel sektör firmalarının finansman işlemleri açısından önem taşıyan faaliyet, salgının etkilerinin geçmesi sonrası etkinlik kazanacak. 2019 yılı sonunda JCR Avrasya’nın BİST, finansal kuruluş birlikleri ve çok sayıda bankanın katılımıyla satın alınmasının ardından hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı öğrenildi. Rating şirketi, halen finansal varlıklar ve şirketlere yönelik derecelendirme faaliyetini sürdürüyor. Gelecek dönemde ise reel sektör firmalarının finansmanında anahtar rol üstlenecek.

KOBİ’lere de hizmet verecek

Şirketlerin rating kapsamına girmesi için özellikle kamu destekli bazı işlerde JCR Avrasya’ya derecelendirme yaptırmasının zorunlu kılınabileceği belirtiliyor.

JCR Avrasya’nın uzun vadede KOBİ’lere de derecelendirme hizmeti vermesi planlanıyor. Şirketin kabul edilebilir ölçülerde bir bedelle çalışması, KOBİ’lerin derecelendirilmesi aşamasında da buna yönelik ayrıca bir düzenlemenin getirilebileceği kaydedildi. JCR Avrasya’nın satın alınmasının ardından yapılan açıklamada yerli derecelendirme firmasının oluşturulmasının, “Ülkede derecelendirme kullanımının yaygınlaşmasına katkı verecek. Bankaların tahsis ve izleme süreçlerinde kullanılarak verimlilik sağlayacak. Uzun vadede KOBİ'lerin kredi riskinin hızlı ve doğru şekilde ölçülmesine katkı sunacak. Risk ve fiyatlama ilişkisinin doğru tesisi için sağlıklı girdi imkânı vermesi” amacını taşıdığı belirtilmişti.

Yurt dışı satış sigortalamasına yönelik de adıma hazırlanılıyor

Bu arada, finans alanında bir başka sorun olan riskli ülkelere ihracatlarda alacakların sigortalanması sorununun da aşılması için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bankalar, sigorta kuruluşları, Türk Eximbank, Afrika ve bazı ülkelere yapılan ihracatlarda sigorta araçlarını kullanmakta zorlanıyordu. Bu ülkelerin finansal hesaplarına tam erişilememesi nedeniyle uluslararası kuruluşlar derecelendirme yapmadığı için sigortalanması ve reasüransı da mümkün olmuyordu. Başta Afrika olmak üzere bu türden sorun yaşanan ülkelere yönelik Türk Eximbank tarafından bir derecelendirme sistemi getirilmesi ve buna göre ihracat sigorta sisteminin oluşturulması, bu sigortanın da yerli reasürans şirketi aracılığıyla güvenceye alınmasının tasarlandığı belirtildi. Bu plana yönelik olarak bir teknik çalışmanın sürdüğü, uygulanabilir bir sonuca ulaşılırsa hızla hayata geçirileceği öğrenildi.