16 °C

Şirketlerin devreden KDV alacaklarına ihtiyaç var

Besfin CEO'su Ferda Besli, DÜNYA'nın açtığı tartışmaya ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini yazdı...

Şirketlerin devreden KDV alacaklarına ihtiyaç var

Ferda BESLİ - BESFİN CEO

İstisna, indirimli orana tabi işlemler, teşviksiz yatırımlara ilişkin yüklenilen KDV tutarı, bina ve inşaat harcamalarında KDV uygulaması ve stoktaki mallara ilişkin KDV’nin indirilmemesi gibi nedenlerle şirketler üzerinde Devreden KDV stokunun 180-200 milyar TL civarında olduğunu tahmin etmekteyiz.

Devreden KDV’nin finansmanı için Şirketler bankalardan kredi kullanmaktadırlar. Yüksek kredi maliyetleri nedeniyle tahsil etmeleri gereken tutar için geçen yıl bankalara yaklaşık 36 milyar TL faiz ödemişlerdir (180 milyar TL*% 20). Toplam 2.68 trilyon TL krediler içinden bireysel kredileri düştüğümüzde KOBİ+Ticari+Kurumsal krediler toplamı 2 trilyon TL civarında olup KDV için kullanılan limit toplam kredilerin % 10’na denk gelmektedir. Bu limiti şirketler büyüme ve istihdam yaratabilmek için daha verimli alanlarda kullanılabilir.

Avrupa Birliğine üye ülkelerde genelde devreden KDV sorununu mükelleflerle belli dönemler halinde hesaplaşma (nakden/mahsuben iade yapma) suretiyle çözdüğü gözlenmektedir. Bazı ülkeler aylık bazı ülkeler üç aylık , bazı ülkeler ise yıllık bazda mükellefler ile hesaplaşarak şirketlerin KDV alacaklarını ödemektedirler.

Öte yandan, 2019 yılında 853 milyar TL Gelir ve 978 milyar TL gider yapıldı ve Bütçe 125 milyar TL açık verdi. 2020 Bütçesi ise 956.6 milyar TL Gelir ve 1,095 milyar TL Gider yapılarak 139 milyar TL bütçe açığı ile kapatılacaktır. COVID-19 Salgını nedeniyle sağlık ve sosyal giderler artarken, bütçe gelirler içindeki 785 milyar TL’lık vergi gelirinin gerçekleşmesi oldukça zordur. Ayrıca, Hazine bu yıl 352.1 milyar TL borç öderken nette 113 milyar TL daha borçlanacaktır. Sözün kısası yaklaşık 180-200 milyar TL civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu gelire Şirketlerin acil ihtiyacı var iken Hazine’nin de bu tutarı ödeyebilecek bütçe esnekliğine sahip değildir.

Özetle çözüm önerimiz :

- Şirketler vergi dairelerine başvurarak Devreden KDV alacakları ile ilgili belgeyi ilgili vergi dairesinden alacak. 

- Bu belge ile bankaya başvurarak alacaklarını bankaya gayrikabili rücu temlik edecek.

- Banka belgedeki alacak tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği faiz oranından iskonto ederek net tutarı şirkete ödeyecek.

- İskonto süresi 3 yıl olacak. Faizin %50’si şirket %50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

- Kredi şirkete değil Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tahsis edilecek. Şirket banka nezdinde bu alacağı için kredi limitini bu işlemde değil diğer ticari işlerde kullanacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankaya ödemeyi 3 yıl sonra bir seferde yapacak ve kredi kapanacaktır.

Bu işlemin faydası, şirketler salgın hastalığının getirdiği olumsuz koşullarda kritik hale gelen nakit yönetimi kuvvetlendirmek için donuk bir alacağını kredi kullanmaksızın düşük bir maliyet ile likidite edecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2020 ve 2021 ve 2022 yılı bütçesine yük olmaksızın yıllarca çözülmeyen bu sorunu çözmüş olacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap