9 °C

SPK'dan Aydın Doğan için suç duyurusu

SPK, Doğan, Barmanbek, Vasfiye Dogan Boyner ile Temuroğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı

SPK'dan Aydın Doğan için suç duyurusu

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aydın Doğan, İmre Barmanbek, Hanzade Vasfiye Dogan Boyner ile Ali Rıza Temuroğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hürriyet) ve Milliyet Gazetecilik A.Ş. (Milliyet), (Yeni unvanı Doğan Gazetecilik A.Ş.)'nin ihtiyacı olan gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin doğrudan üretici/satıcı firmalar yerine, gazete kâğıdı ve baskı malzemesi tedarik işlemlerine fiili olarak herhangi bir katkısı bulunmayan ve Doğan Ailesine ait Sortal Trading Company Limited ve Shawcliff Trading Limited unvanlı şirketler üzerinden üretici/satıcı birim fiyatlarından daha yüksek bedellerle ithal edildiği kaydedildi.

Kurul, bunun sonucunda hisse senetleri İMKB'de işlem gören Hürriyet ve Milliyet'in gazete kağıdı ve baskı malzemesi birim maliyetlerinin makul bir karşı edim olmaksızın yükseltilerek Hürriyet ve Milliyet'in karının ve dolayısıyla mal varlığının faiz hariç toplam 33 milyon 117 bin 914 TL azaltılmasında sorumluluğu bulunan, Aydın DOĞAN, İmre Barmanbek, Hanzade Vasfiye Dogan Boyner, Ali Rıza Temuroğlu ve savcılık makamınca yapılacak soruşturma sırasında bu kişilerin fiillerine iştirak ettiği tespit edilen diğer şahıslar hakkında, SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Galatsaray S. A.Ş. ve Trabzon S. A.Ş. yöneticilerine idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray Sportif A.Ş ile Trabzon Spor Sportif A.Ş yönetim kurulu üyelerine 15'er bin lira para cezası verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre Kurul, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (şirket) yönetim kurulunun, 31 Mayıs 2008 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin kar dağıtım teklifinin SPK'nın kararlarına aykırı şekilde, olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulmak üzere kamuya duyurulmaması ve şirketin aynı döneme ait kar dağıtımının, SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemelerine aykırı şekilde hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar tamamlanmamasına ilişkin olarak alınan savunmalarını değerlendirdi.

SPK yaptığı değerlendirme sonunda, şirket yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin, mevzuata aykırı şekilde olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulmak üzere kamuya duyurulmaması nedeniyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'ye 15 bin lira tutarında para cezası verdi.

Kurul, ayrıca şirketin kar dağıtımının, SPK'nın ilgili düzenlemelerine  aykırı bir şekilde hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar yapılmamasına ilişkin olarak da Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Polat, Mehmet Yiğit Şardan, Sinan Kılıç, Ali Haşhaş, Cemal Özgörkey, Mahir Haldun Üstünel, Mümtaz Tahincioğlu hakkında ayrı ayrı 15 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Ağustos 2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararının 7 Kasım 2008 tarihinde yapılan şirket olağanüstü genel kurul toplantısında değiştirilmesine ilişkin olarak da şirketin söz konusu tarihli genel kurul toplantısında alınan karar gereği kar dağıtımının yapılmaması nedeniyle ortakların şirketten olan alacak haklarına dayanarak şirkete karşı yasal yollara başvurma haklarının bulunduğu hakkında ortakların bilgilendirilmesini kararlaştırdı.

SPK, 28 Ağustos 2008 tarihli genel kurul toplantısında kar dağıtım kararı alınmış olmasına rağmen, söz konusu kararın gereğini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunu, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun İMKB Günlük Bülteni'nde ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesini kararlaştırdı.

Esas sözleşmenin ve 28 Ağustos 2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi için şirkete 30 günlük süre verilmesine hükmeden Kurul, bu süre içinde şirket tarafından söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 7 Kasım 2008 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın hukuka aykırılığının tespiti için dava açılmasını kararlaştırdı.

Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Hasan Yener, Hayrettin Hacısalisalihoğlu, Sadri Şener, Ali Sürmen ve Celil Hekimoğlu'na 28 Ağustos 2008 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararının gereğini yerine getirmeyerek mevzuata aykırı davranmaları nedeniyle ayrı ayrı 15'er bin lira idari para cezası verdi.

SPK, Uzel Agri ile SS Distribution hakkında idari para cezası verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Uzel Agri NV ile SS Distribution Pte Limited hakkında 112'şer bin lira idari para cezası verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, 28 Ocak 2009 tarih ve 3/72 sayılı kararı uyarınca Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için çağrıda bulunmak üzere 23 Şubat 2009 tarihine kadar SPK'ya başvurulmaması nedeniyle istenen savunmaların değerlendirilmesi sonucunda, ilgili mevzuat uyarınca Uzel Agri NV ve SS Distribution Pte Limited hakkında 112'şer bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3 nisan 2008 tarihli özel durum açıklamasına konu edilen, dönemin faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar (31 Mart 2008 tarihli ara dönem finansal tablolar) kamuya açıklanmadan, finansal tablolar yoluyla bir bütün halinde kamuya açıklanması gereken verilerin, finansal tablolar kamuya duyurulmadan ve bazı verilerin finansal tabloların bütünlüğünü bozacak şekilde kamuya açıklanmasının, Kurulun muhasebe standartları ile özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine aykırılık oluşturması nedeniyle, şirket hakkında 15 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin esas sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline ilişkin uygun görüş verilmesi talebini, söz konusu maddelerden bazılarında değişiklikler yapılması suretiyle olumlu karşıladı.

Kurul ayrıca Doğan Yayın Holding A.Ş. (Şirket)'inin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar liradan 2 milyar liraya yükseltilmesi amacıyla esas sözleşmesinin bazı maddelerin tadiline ilişkin SPK'dan uygun görüş istenmesi talebini de söz konusu maddelerin bazılarında değişiklikler yapılması suretiyle olumlu karşıladı.

SPK, Lehman Brothers Menkul Değerler A.Ş.'nin Kurul kayıtlarına alınan yeni ortaklık yapısını da onayladı. Buna göre, Lehman Brothers Menkul Değerler A.Ş.'nin yüzde 99,96 oranındaki hissesini Erste Group Bank AG aldı.

Kurul, Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına dair sürenin kendi talebi doğrultusunda 20 Eylül 2009 tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına karar verirken, talebi üzerine Hak Menkul Kıymetler A.Ş.'nin portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal edilmesine karar verdi.

Citibank A.Ş.'ye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi verilirken, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garantili Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Faiz Frekans Alt Fonu (İkinci Alt Fon)'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırıldı.

Finansbank A.Ş.'nin kurucusu olduğu Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Alt Fonu'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

T. Garanti Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Özel Bankacılık B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanırken, HSBC Bank A.Ş.'nin kurucusu olduğu Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Gri Alt Fonu'nun (Üçüncü Alt Fon) birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi de olumlu karşılandı.

Ayrıca, Akbank T.A.Ş.'nin kurucusu olduğu Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt Fon'un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebinin de olumlu karşılanmasına karar verildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap