”Şura verimli ve yararlı oldu”

Ekren, 4. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nın özel sektörün önünü açmak açısından verimli ve yararlı bir toplantı olduğunu söyledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, 4. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nın, özel sektörün önünü açmak için yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını görmek ve gelecekte uygulanacak politikaları ile alınacak tedbirleri planlama açısından "verimli ve yararlı bir toplantı" olduğunu belirtti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekren başkanlığında bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nda başlayan, Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Kürşad Tüzmen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, ilgili müsteşar ve üst düzey bürokratlarla sektör temsilcilerinin katıldığı şura, 10 saatten fazla sürdü.

Şuranın bitişinde toplantıya ilişkin açıklama yapan Ekren, 57 sektörle Kadın Girişimciler Kurulu'nun sorun ve önerilerini tartıştıklarını kaydetti.

"Dünya ekonomisinde yaşanmakta olan çetin rekabet koşullarına ve sorunlara rağmen sektörlerimizin önemli bir kısmının üstün başarılar elde ettiğini, yeni hedefler belirlediğini ve motivasyonlarının yüksek olduğunu görmek bizim için sevindirici olmuştur" diyen Ekren, şuranın, özel sektörün önünü açmak için yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını görmek ve gelecekte uygulanacak politikalar ile alınacak tedbirleri planlama açısından yararlı olduğunu bildirdi.

Kamu ve özel kesim diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine başlangıçtan beri önem verdiklerini vurgulayan Ekren, "Bu bakımdan şura, Türkiye'nin gerçek ekonomik gündeminin tartışıldığı çok önemli bir platform olmuştur" dedi.

Ekren, son yıllarda sağlanan istikrar ve güven ortamının, Türk ekonomisinin yaşamakta olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine çok olumlu katkıları bulunduğunu belirten Ekren, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıldan beri küresel ölçekte finans, enerji, gıda ve hammadde piyasalarında önemli bir türbülans yaşanmasına rağmen, hükümetimiz tarafından sağlanan istikrar ortamıyla ekonomimizin genel dengeleri korunmuştur. Bu durum ekonomimizin temel yapısının, hem dış hem de iç şoklara karşı dayanıklı hale geldiğini göstermiştir."

"Orta Vadeli Program'da ortaya koyduk"

Bakan Ekren, şuranın ardından yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki dönemde hükümetin izleyeceği politikaları, hedef ve öncelikleri içeren yeni ekonomik programın çerçevesini Orta Vadeli Program'da ortaya koyduklarını belirtti.

Orta Vadeli Program'da, bütçe açığının, faiz dışı fazlanın ve kamu borç stoğunun, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranıyla enflasyon hedefi gibi 2009-2011 yılları için makro büyüklüklerin belirlendiğini, mali disiplinin sağlanmasına yönelik mali kuralın geliştirileceği hususu ve yapısal reformlara ilişkin önceliklerin ortaya konduğunu ifade eden Ekren, şunları kaydetti:

"Böylece, Türkiye için uygun bir enflasyon, büyüme ve istihdam politikası çerçevesi oluşturularak, Orta Vadeli Program'la istikrarla büyümeden, büyümeyle istikrara geçişin çerçevesi oluşturulmuştur. Bu kapsamda, özel sektör ve kamu sektörünün birlikte oluşturacakları bir ekonomik ve finansal yönetişim modeli ile ekonomik güvenlik konseptinin geliştirileceğine vurgu yapıldı."

Gündeme getirilen hususlar

Bakan Ekren, bugünkü toplantıda sektör temsilcileri tarafından ortak konulan hususları, "dolaylı vergilerin düşürülmesi, temel parasal göstergelerin iyileştirilmesi ve dengelerin güçlendirilmesi, dış ve iç piyasaya ilişkin haksız rekabetin önlenmesine yönelik tedbirler alınması, piyasaya yönelik mevzuat eksikliklerinin giderilmesi, yeni bir teşvik sisteminin kurulması, kayıt dışılıkla mücadele, girdi maliyetlerinin azaltılması ve çevre sorunları" şeklinde sıraladı.

"Sektör temsilcilerimiz tarafından ortak olarak gündeme getirilen hususlara hükümetimiz de katılmaktadır" diyen Ekren, hükümet tarafından bu konularla ilgili politika ve tedbirlerin farklı platformlarda çalışma grupları tarafından ele alınmakta olduğunu söyledi.

Vergilerin indirilmesi kapsamında geçen yıllarda gelir ve kurumlar vergisi oranlarının düşürüldüğünü, KDV oranlarıyla harçlarda olumlu iyileştirmeler yapıldığını anımsatan Ekren, "Önümüzdeki dönemde bütçede alan yaratıldıkça üretimi ve istihdamı teşvik edecek şekilde vergi düzenlemelerine devam edilecektir" dedi.

İthalata yönelik tedbir alınması hususunda uygulanacak en iyi politikanın firmaların rekabet gücünün artırılması olduğuna inandıklarını ifade eden Ekren, haksız rekabetin önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.

Bakan Ekren, piyasaya yönelik mevzuat eksikliklerinin giderilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin birçok alanda yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, özellikle AB müktesebatına uyumda ilerledikçe söz konusu eksikliklerin kalıcı olarak ortadan kalkacağını kaydetti.

Hem sektörel yatırımları hızlandırmak, hem de bölgesel dengesizlikleri gidermek için yeni bir yatırım teşvik paketi hazırlığında olduklarını bildiren Ekren, paketin sektör temsilcileriyle de tartışıldıktan sonra yıl sonuna kadar açıklanacağını söyledi.