TANAP "işçi dostu" olacak

TANAP, Türkiye'yi doğudan batıya katedecek doğalgaz boru hattında çalışacak işçilerin güvenliği için her türlü önlemi almayı taahhüt etti

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında güvenlik için teknolojinin sağladığı son olanaklar kullanılacak.  

TANAP'ın Taslak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu'nda, proje için oluşturulan politikanın ilkelerine yer verildi. Buna göre, TANAP'ta, tüm faaliyetler için geçerli olacak etkili ve dinamik entegre yönetim sistemleri uygulanacak. Bu entegre yönetim sistemleri, süreç bazlı ve ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001'e tam uyum sağlayacak. 

TANAP'ta, kazaları ve faaliyetlerden dolayı sağlığı etkilenen taraflara gelecek zararları, meslek hastalıklarını, çevresel ve sosyal etkileri önlemek için tüm güvenlik tedbirleri uygulanacak. Sağlık, güvenlik, çevresel ve sosyal konularda yüklenici ve tedarikçiler de TANAP standartlarına uygun olarak hareket edecek.  

TANAP'ta, güvenlik şartlarına itiraz eden veya güvensiz koşullar altında iş yapmayı reddeden herhangi bir çalışanın işi yapmaya zorlanmasına izin verilmeyecek, tüm faaliyetlerde kazalara ve acil durumlara müdahale edebilmek için "acil durum müdahale planları" oluşturulacak. Benzer olayların yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla da tüm olayların araştırılmasını sağlamak için "olay araştırma prosedürleri" belirlenecek.  

TANAP'ın faaliyetlerinde izleyeceği ilkeler

Faaliyetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi, azaltılması, düzeltilmesi ve duruma göre telafi edilmesine yönelik bir etki azaltma hiyerarşisinin uygulanarak kirliliğin önlenmesi, çevre ve insanların korunmasının amaçlandığı TANAP'ın faaliyetlerinde izleyeceği ilkelerden bazıları şöyle: 

- Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin kesin kazanımlar sağlamak amaçlanacak. 

- Düzenli, serbest, önceden planlanan ve bilgilerin sunulduğu görüşmelerle sosyal, çevresel, güvenlik ve emniyetle ilgili ve diğer ilgili konularda şeffaflık, sorumluluk ve paydaş diyalogu sağlanacak.  

- Endişe ve şikayetleri zamanında, tarafsız olarak ve şeffaf bir şekilde ele almaya yönelik bağımsız bir mekanizma oluşturmak için dezavantajlı ve kırılgan gruplara özel önem verilecek.   

- Mümkün ölçüde zorunlu yeniden yerleştirmeden kaçınacak, dikkatli planlamalar ve uygun etki azaltıcı tedbirler uygulanarak arazi edinimine bağlı gelir kaybına uğrayacak insanlar üzerindeki olumsuz etkiler azaltılacak. 

- Toplulukların ekonomik ve sosyal gelişimi desteklenecek ve projesi güzergahı boyunca topluluklar için sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile olumlu faydaları geliştirecek.  

Bu konularda ilginizi çekebilir