12 °C

Tarım desteğinde 'çiftçilik belgesi' aranacak

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı davada, tarımsal desteklerde 'çiftçilik belgesi' aranmamasını öngören hükümleri iptal etti

Tarım desteğinde 'çiftçilik belgesi' aranacak

 

ANKARA - Anayasa Mahkemesi tarafından 5661 sayılı kanunun çiftçilerin tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmamasını öngören hükümleri iptal edildi.

CHP, 5661 sayılı ''Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı ve Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Kanun''un 2. ve 3. maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunun 'Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerden ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmamasını' öngören 2. maddesi ile 'Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunundaki 'çiftçi belgesi verilmesi' yönündeki hükümleri' yürürlükten kaldıran 3. maddesini iptal etti.

Yüksek mahkeme, söz konusu maddelerin yürürlüğünün durdurulması istemlerini ise reddetti.

Kamu bankalarına personel alımında yetki, yönetim kurulunda

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 4603 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasının 5626 sayılı yasayla değiştirilen 5 ve 6. tümceleri ile bu maddeye eklenen 7. tümcesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu da esastan sonuçlandırdı.

Yüksek mahkeme heyeti, 'kamu bankalarına personel alımı için yönetim kuruluna yetki veren' hükümlerin iptal istemini reddetti. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.