11 °C

Tarıma Dayalı İhtisas OSB'leri kuruluyor

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda değişiklik yapan kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Tarıma Dayalı İhtisas OSB'leri kuruluyor

 

ANKARA - Tarım- sanayi entegrasyonunun gelişmesine, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artmasına, istihdam açısından önem taşıyan yatırımların yaygınlaşmasına imkan sağlamak için "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri" kurulabilecek.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda değişiklik yapan kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OSB'lerin tanımının genişletildiği kanuna göre, OSB'lerde bundan sonra küçük imalat, tamirat, ticaret, sağlık, eğitim, lojistik merkezler yer alabilecek. OSB içinde faaliyet gösteren bu yerler, bölge büyüklüğünün yüzde 10'nu geçemeyecek. Ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları, arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar ise bölge büyüklüğünün yüzde 8'inden az olamayacak.    

OSB'lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunları çözüme kavuşturmaları amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu oluşturulacak.

OSB'lerde kurulması öngörülen yerde, varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri yer alacak.

Kredi kuruluşları OSB'lerde alacaklarını tahsil edememeleri halinde, lehlerine ipotek konulmuş taşınmazların satışına katılabilecek, taşınmazları satın alabilecek, bu taşınmazları, kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içinde satabilecek, kiralayabilecek.    

OSB'deki taşınmazların icra yoluyla satışları dahil, üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınacak, bunun için tapuya şerh zorunluğu getirilecek. Bu düzenlemeyle, ülke genelinde uygulanan tapu işlemlerinde birliktelik sağlanacak.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB'leri

Kanunla, tarım-sanayi entegrasyonunun gelişmesine, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artmasına, istihdam açısından önem taşıyan yatırımların yaygınlaşmasına imkan sağlamak üzere "Tarıma Dayalı İhtisas OSB"lerinin kurulmasına yasal olanak sağlandı.

Bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, 15 Nisan 2000 tarihinden önce OSB olarak kurulup da herhangi bir nedenle OSB tüzel kişiliği alamayanlara da 6 ay içinde başvurmaları halinde OSB statüsü alma imkanı da sağlandı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.