10 °C

TCDD'den yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı

TCDD Genel Müdürlüğünce yapılacak ihalelerde, yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.

TCDD'den yerli malına yüzde 15 fiyat avantajı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TCDD Taşımacılık AŞ'nin kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, serbest rekabet yoluyla, en uygun fiyatla ve belirtilen limitler dahilinde istisnaya tabi tutulan her türlü mal veya hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kurumun Kira ve Sigorta yönergelerindeki hükümlerle 4734 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen tutarı aşan mal ve hizmet alımları, yönetmeliğin kapsamı dışında tutuldu.

Genel Müdürlük, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkmayacak ancak süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihale açılabilecek.

İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlikle mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinde teknolojik ürün deneyim belgesi, iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilecek.

İhalelere yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilecek ve tüm ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanabilecek.

Sözleşmeler, idare tarafından hazırlanacak ve ihale yetkilisiyle yüklenici tarafından imzalanacak. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemeyecek. İdarece uygun görülmesi halinde gerekli onay alınarak sözleşme devredilebilecek. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu olmayacak.

Şartnameler, sözleşmeler ve standart formların gerektiğinde güncellenmesi hususunda Genel Müdür veya yetkilendirdiği Genel Müdür Yardımcısı yetkili olacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.