TCMB'de esas mukavele değişiyor

Ertelenen Merkez Bankası 88. Hesap Dönemi Genel Kurulu bugün yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA – Daha önce 20 Mart’ta yapılması öngörülen ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen Merkez Bankası 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak. Genel Kurula basın alınmayacak. Ayrıca genel kurul salonuna gelmek istemeyenlere “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığıyla katılım imkanı sağlanacak.

Esas mukavele değişiklikleri

Genel Kurul gündemi ve esas mukavele değişikliği gündemi için önerilen değişiklikler tablosu daha önce yayımlanmıştı.

Genel Kurulda hesapların ibrası yanında, daha önce olağanüstü genel kurul ile avans niteliğinde dağıtılan karın dağıtımı maddesi de karara bağlanacak. Banka Meclisinde boşalan iki üyeliğe, Banka Meclisince yapılan seçimle atanan kişiler onaya sunulacak, onaylanmazsa kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılacak. Ayrıca Banka Meclisinde 30 Nisan’da boşalacak iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun boşalacak iki üyeliği için seçim yapılacak. Bankanın Esas Mukavelesinde de değişiklik yapılacak. Yapılacak değişikliklerin büyük bölümü Başbakan ve Hazine Müsteşarlığına yapılan atıfların Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak düzeltildi.

Atama değişiyor

Merkez Bankası Kanununda 5 yıl için atama ve görevden alınamamayı sağlayan madde 9 Temmuz 2018’de 703 sayılı KHK ile kaldırılmıştı. Esas mukavelede de bu yönde değişiklik yapılacak. Yine daha önce kanunla değişikliği yapılan karın yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılması hükmü de kaldırılacak.

Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4. maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce sadece yükümlülükleri baz alınarak zorunlu karşılık ve disponibilite uygulanması yetkisi, “bilanço içi ve bilanço dışı uygun görülen kalemler” olarak değiştirildi. Aynı maddedeki Merkez Bankası’nın diğer banka ve mali kuruluşlar ile düzenleyici kurumlardan bilgi alabileceğine dair yetki fıkrasına, “Banka (bilgi) taleplerinin anında karşılanması, Merkez Bankasının anında bilgi talebini sağlamak üzere bu kuruluşların sistemlerine doğrudan erişim sağlayan sistem kurma yetkisi” verildi.

Ayrıca, Banka Meclisi üyeleri ve Başkanların başka görevleri de üstlenmesinin ancak kanunla olabileceğine ilişkin düzenleme, kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şeklinde değiştirildi

Öğretim üyelerinin Merkez Bankası Meclisi Üyeliğine ilişkin Kararname yayımlandı

Merkez Bankası Meclis Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Üniversitelerinde çalışan öğreti üyelerinin Merkez Bankası Meclisi üyesi olmalarına yönelik düzenleme yapıldı.

62 Numaralı Kararname ile “Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Devlet Üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile T.C. Merkez Bankası Meclis Üyeliği görevi birleşebilir” maddesi oluşturuldu.

Kamuda “görev birleştirme” genellikle aynı kurumda farklı makamlar için tanımlanmış görevlerin, bir kişi tarafından yürütülmesine ihtiyaç duyulduğu zaman gerçekleştiriliyor.