Tek beyana erteleme veya kademe talebi

Dün DÜNYA’nın manşet haberine de konu olan, muhtasar beyanname ile SGK bildirimlerinin tek beyan olarak verilmesine ilişkin uygulama için geri sayım başladı. Muhtasar beyanname ile SGK aylık prim bildirimleri, 1 Ocak’tan itibaren tek beyan haline getirildi. İlk beyan 26 Şubat'ta verilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yeni sisteme ilişkin ilk beyanın 26 Şubat tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) verilmesi gerekiyor. Ülke genelinde uygulamaya geçilmesine müteakip, toplamda aylık 2 milyon 300 bin, yıllık da 27 milyon 600 bin adet beyanname alınması öngörülüyor. 820 bin kurumlar vergisi mükellefini direk ilgilendiren yeni sistem 115 bin mali müşavirin bugünlerdeki en temel gündem maddesi. Eğitim faaliyetleri yakından takip ediliyor, bilgilendirme toplantılarında salonlar tıka basa dolduruluyor. Konu ile ilgili süreci ve gelişmeleri en çok da mesleğin Türkiye’deki en büyük temsili kuruluşu TÜRMOB yakından takip ediyor, olası sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sıralıyor.

Gerek GİB, gerekse SGK’nın, pilot illerde yaşanan sıkıntıları gidermek adına başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, “Ancak iki kurumun bilgi sistem alt yapıları arasındaki seviye farkı uygulamada bazı teknik sorunların oluşmasına neden oldu” diyor. Kartaloğlu'na göre, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine birden fazla tahakkuk kesilmesi, vergi ödemeleri ile prim ödemlerinin vadelerindeki farklılıklar nedeniyle sistemde bazı sıkıntılar yaşanabilecek. Kartaloğlu, “İki kurum arasındaki sistemsel altyapı farklılığı giderilinceye, ortak usul kanunu ile mevzuattan kaynaklı sorunlar çözülünceye kadar uygulamanın ertelenmesini veya ülke genelinde uygulamaya kademeli geçiş yapılmasının fayda olacağını değerlendirmekteyiz” dedi.

Korkulan gün geldi!

DÜNYA Yazarı, İstinye Üniversitesi Öğr. Üyesi. Doç. Dr. Resul Kurt, konuya ilişkin “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde korkulan gün geldi” yorumunu yapıyor. Uygulamanın başladığı illerde bile çok büyük sıkıntıların yaşandığını kaydeden Kurt, “Farklı kurumlara ait bildirgelerin tek bir beyannamede birleştirilmesi son derece yanlıştır. SGK sistemi interaktif bir şekilde hataların anlık olarak düzeltilmesi mümkünken, yeni sistem önce maliye sistemine yüklenmesi, ardından SGK sistemine aktarılması ve hataların düzeltilmesi için yeniden Maliye sistemine gönderilmesi gibi hantal bir sistem getiriliyor” şeklinde konuştu. Yeni uygulamaya geçilmesi durumunda, sistemin iş yoğunluğunun kaldırılamayacağını dile getiren Kurt, “Bu nedenle ya sistemden vazgeçilmeli ya da kademeli bir geçiş olmalıdır. 1015 aralarında bir kaç orta ve büyükşehirin de bulunduğu illerde yeni sisteme geçilmeli, İstanbul başta diğer illerde 2021’e ertelenmelidir. Yoksa sistemin çökmesi ve çok sayıda işyerinin ciddi idari para cezalarıyla karşılaşılması kaçınılmazdır” diyor.

İşin başında yanlıştan dönmek mümkün

Dünya Yazarı Dr. A Bumin Doğrusöz değerlendirmesinde “Beyannamelerin birleştirilmesi uygulama sorunları çıkaracaktır. Ne kamuya ne de mükellefe bir yararı olmamıştır. Yine iki ayrı taahhuk fişi düzenlenecek, ayrı ayrı ödemeler yapılacaktır. Birleşik beyannamenin eğitimi, yerleşmesi, ortaya emek zaman ve parasal kayıp çıkarmıştır. Hemen işin başındayken bu yanlıştan dönmekte mümkündür.

'Tek e-beyanname sistemi çökertebilir''Tek e-beyanname sistemi çökertebilir'