Tek e-beyanname 1 Mart'a ertelendi

DÜNYA’nın art arda yaptığı haberleri ile gündemde tuttuğu, SGK bildirimleri ve muhtasar beyannameyi tek bir beyan üzerinde birleştirilen MUHSGK uygulamasına kısmi süre uzatımı geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

18 Şubat 2017’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, muhtasar beyanname ile SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilerek, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak verilmesini öngörüyordu. Dün yayınlanan tebliğ ile birlikte, 18 Şubat 2017’de yayınlanan tebliğe geçici 4’üncü madde eklendi ve bu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi. Diğer maddelerinin yürürlük tarihi ise 1 Mart 2020’ye uzatıldı. Geçici 4’üncü madde, Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki mükelleflerin bu uygulamaya geçiş süreçlerini belirlerken, bunların beyannamelerini elektronik ortamda vermelerine ilişkin şartları düzenliyor. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ile yazarlarımız Dr. A. Bumin Doğrusöz ve Doç. Dr. Resul Kurt sistemde yaşanacak sıkıntıları ve çözüm önerilerini DÜNYA okurları için değerlendirdi.

Tek beyana erteleme veya kademe talebiTek beyana erteleme veya kademe talebi

'Tek e-beyanname sistemi çökertebilir''Tek e-beyanname sistemi çökertebilir'

Erteleme süre olarak yetersiz, sorunların anlaşılması için fırsat

09/2/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ile Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için devam eden Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler de dahil edilmiştir. Tüm Türkiye’ deki uygulamaya ise 01/3/2020 tarihinden itibaren başlanacak ve ilk beyanname 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilecektir.

Geldiğimiz nokta itibariyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırması konusunda 2 aylık bir erteleme yapılmış ve uygulamanın kademeli geçişi için orta ve büyük ölçekli işletmelerin bulunduğu Bursa, Eskişehir ve Konya illeri pilot uygulama kapsamına dahil edilmiş bulunmaktadır. Haklı serzenişlerimizi ve uyarılarımızı dikkate alarak söz konusu ertelemeyi yapan Sayın Bakanlarımıza ve GİB ve SGK başkanlarına tüm meslek mensupları adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu vesile ile TÜRMOB olarak, söz konusu uygulamanın tam anlamıyla sorunsuz hayata geçirilmesi amacıyla yapılacak tüm çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Aslında 2 aylık ertelemenin; ödeme sürelerinin tekleştirilmesi, özel mücbir sebep uygulaması, tek tahakkuk üretilmesi, GİB ve SGK’nın teknik alt yapılarının uyumlaştırılması gibi temel sorunlu alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda yetersiz kalacağı kanaatindeyiz. Diğer taraftan bu ertelemenin, yeni pilot illerdeki mükellef yapıları göz önüne alındığında uygulama sonucu ortaya çıkması muhtemel tüm sorunların anlaşılması ve çözülmesi adına bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Esasen biz on binlerce meslek mensubunun temsilcisi olan TÜRMOB yönetimi olarak, ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olacağız. Bu türden reform çalışmaları, bir taraftan vergi sisteminin etkinliğini artırırken diğer taraftan da ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcıların vergi kaynaklı kaygılarının bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.

Biz, mali müşavirler, ülkemizin, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi (doing business) gibi uluslararası değerlendirmelerde daha yüksek sıralamalarda yer almasına imkan sağlayacak her türlü çalışmanın en büyük yardımcısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu türden çalışmaların sorunsuz ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda ilgili idarelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Vergi sisteminin iyileştirilmesi konusunda yapılacak her türlü reforma da katkı sunacağız.

“Erteleme yetmez, iptal şart" - Resul KURT yazdı

Üzüm mü yiyeceğiz, bağcıyı mı döveceğiz? - Bumin DOĞRUSÖZ yazdı