11 °C

TEPAV: Bütçede harcamalar ertelendi

TEPAV: Bütçede harcamalar ertelendi

TEPAV: Bütçede harcamalar ertelendi

Hükümetin bütçe uygulamalarını eleştiren TEPAV, 2007'de yaklaşık 10 milyar YTL tutarındaki harcamanın ertelendiğini belirledi. Türk Telekom satış bedelinin peşin ödemesiyle arsa satış gelirlerinin dışarıda tutulması halinde, 13.9 milyar YTL olarak açıklanan 2007 bütçe açığının da 20.8 milyar YTL'ye çıkacağı vurgulandı. Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü mali izleme raporunda, 2007 bütçesini değerlendirdi. Yerel yönetim ve fon payı ödemelerinden kaynaklanan etki arındırılarak bakıldığında ise bütçe açığındaki artış oranının yüzde 138 olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: "Bütçe gelirleri arasında yer alan özelleştirme gelirleri (Telekom hisse satış gelirleri ile özelleştirme kapsamında arsa satış gelirleri) dışarıda tutularak, bütçe dengesindeki gelişmelere baktığımızda ise, 2006 sonunda 7,2 milyar YTL olan bütçe açığı 2007 sonunda 20,8 milyar YTL'ye çıkmaktadır. Bu durum bütçe açığının özelleştirme ağırlıklı kaynaklarla kapatılmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bütçedeki olumsuz gelişme kendisini esas olarak program tanımlı faiz dışı dengede göstermiştir. Nitekim, 2007 yılı sonunda program tanımlı faiz dışı fazla performansı hedefin oldukça altında kalarak 21,7 milyar YTL düzeyinde gerçekleşmiş ve faiz dışı fazla program hedefinin yüzde 68,4'ü düzeyinde kalmıştır." Raporda, bütçe performansına IMF'nin geçmişe yönelik yaptığı revizyonlar çerçevesinde bakıldığında ise 2007'nin, mali uyum açısından programın uygulandığı sekiz yıl boyunca en düşük performansın yaşandığı yıl olduğu ifade edildi. Raporda, resmi bütçe rakamlarının devletin gerçek mali durumunu yansıtmadığı dikkate alındığında 2007'nin kamu maliyesindeki bozulmanın bilinenin çok üzerinde olduğu sonucuna ulaşıldığına dikkat çekildi. Muhtelif kesimlere ödenek üstü iş yaptırılıp, bunların bedelinin geciktirilip bir sonraki yıla ertelenerek, kamu açıklarının düşük gösterildiğini belirtilen raporda, bu uygulamanın kamu maliyesine reel olarak hiçbir tasarruf sağlamadığı ifade edildi. Raporda, "Bu, ekonomiye maliyeti olan, bunun yanı sıra kamuoyuna mali disiplin konusunda yanıltıcı bir izlenim veren saydamlıktan uzak bir tercihi yansıtmaktadır" denildi.