TEPAV, Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Puan Tablosunu güncelledi

TEPAV tarafından Türkiye için gösterge niteliğinde oluşturulan Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Puan Tablosunun 2021 yılının üçüncü üç ayına ilişkin değerleri kamuya açık resmi istatistikler kullanılarak güncellendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, güncellenen veriler, 2021 yılının ilk yarısında gözlenen Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve birim işgücü maliyetindeki gerilemeye bağlı olarak Türkiye’nin rekabet gücündeki yükseliş ve cari işlemler açığındaki gerileme eğiliminin üçüncü çeyrekte durakladığını ortaya koyuyor.

Açıklamada, "2021 yılı dünya ihracatına ilişkin sınırlı ülke verisiyle hesaplanan Türkiye’nin ihracat payına ait öncü gösterge olumlu bir gelişime işaret etse de, henüz 2020 yılı öncesi seviye yakalanamamıştır. Diğer taraftan, yerleşiklerin kredi göstergesinde artış hızı yavaşlarken, yurtiçi ve uluslararası borçluluk göstergeleri üçüncü çeyrekte de kısmî olarak gerilemeye devam etmiştir. Varlık fiyatlarının önemli bir göstergesi olarak konut fiyatlarının yüksek artış eğilimi bu çeyrekte de devam etmektedir. İstihdam görünümündeki olumsuz gidişat derinleşmekte; işgücüne katılım oranına bağlı aktivite göstergesi gerilerken, uzun dönem işsizlik oranı ile ve genç işsizlik oranı artmakta ve genel işsizlik oranı yüksek seyrini korumaktadır." denildi.