15 °C

Teşvikte esnek modele geçilecek

Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya sunulan sabit teşvik paketleri yerine yatırımcının ihtiyaç duyduğu destekten yararlanabileceği esnek bir sistem hayata geçirilecek.

Teşvikte esnek modele geçilecek

Canan SAKARYA

2019-2023 Yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı ile teşvik ve destek programlarında yeni yol haritası çizildi. Mevcut yatırım teşvik sisteminde yatırımcıya sunulan sabit teşvik paketleri yerine yatırımcının ihtiyaç duyduğu destekten yararlanabileceği esnek bir sistem hayata geçirilecek. Mevcut yatırım teşvik sistemi gözden geçirilerek rekabetçi hale getirilecek, bu kapsamda esnek, etkisi ölçülebilir ve nakit bazlı teşvikleri de içeren bir sistem oluşturulacak.

11. Kalkınma Planı ile sanayi politikaları çerçevesinde teşvik ve desteklerin etkin kullanılabilmesi için yeni adımlar atılacak. Teşvik ve destek programlarında  mevzuat sadeleştirilerek,  Plan dönemindeki  öncelikli sektör ve alanlara göre tasarımı yapılacak. Teşviklerin etki analizi yapılarak bu analizler  düzenli olarak Sanayileşme İcra Kuruluna sunulacak. Mükerrer teşvik ve destekler kaldırılarak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerdeki yatırımlar Ar-Ge, tasarım, yatırım, üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinin tamamını içerecek şekilde ürün odaklı olarak desteklenecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, teknolojik gelişmişlik seviyesi, gelecek potansiyeli, teknolojik gelişime etki seviyesi, cari açığa etkisi, teknik yeterlilik ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilecek.  Program kapsamında, Ar-Ge ve yatırım destekleri ile vergi teşvikleri tek pencere üzerinden sağlanacak.

Nakit bazlı teşvik verilecek

Mevcut yatırım teşvik sistemi gözden geçirilecek, bu kapsamda esnek, etkisi ölçülebilir, nakit bazlı teşvikleri de içeren n bir sistem oluşturulacak. Yatırım teşvik sistemi öngörülen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek ve Plan dönemi boyunca yatırım kararlarının öngörülebilirliğini sağlamak için değişmeden uygulanacak.  Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki öncelikli sektörlerdeki ana ve yan sanayi yatırımlarında hibe desteği yatırımın tamamlanma seviyesiyle orantılı şekilde yatırım döneminde sağlanacak.

Yatırımcıya daha fazla hazine taşınmazı sağlanacak

İl içerisindeki ilçe gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak mevcut teşvik sistemi kapsamında bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları kümelenme anlayışına uygun olarak yeniden tasarlanacak. Yatırımcıya sunulan Hazine taşınmazı sayısı artırılacak. Kamu yatırımlarının yatırım teşvikleri kapsamında sağlanabilmesine yönelik düzenleme hayata geçirilecek. İmalat sanayi sektörlerinde ihracat pazarlarındaki teknik düzenleme kaynaklı yatırım ihtiyacı, yatırım teşvikleri kapsamında desteklenecek.

Öte yandan aşırı kapasite olan ürünlerde yatırım teşviki verilmeyecek. Türkiye Sanayi Alanları envanteri çıkarılarak ilan edilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap