8 °C

Tıbbi kötü uygulama sigortası düzenlendi

Tıbbi kötü uygulamaya i̇lişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası prim ve hasar paylaşımına dair esaslar belirlendi.

Tıbbi kötü uygulama sigortası düzenlendi

Hazine Müsteşarlığının," Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, prim ve ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı şirket, Birlik ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verileri dikkate alınarak görevlendirilen şirket tarafından yapılacak.

Söz konusu prim ve hasarın yüzde 50'si şirketler arasında eşit olarak, kalanı ise şirketlerin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre paylaştırılacak. Bu oranların 20 puana kadar artırılması veya azaltılması Müsteşarlığın yetkisinde olacak. 2017 için bu pay, 1 Ocak 2014-30 Haziran 2017 arasındaki dönem primleri alınarak hesaplanacak.

Genel sorumluluk sigortası branşında yeni ruhsat alan şirket, yeni ruhsat aldığı yıl eşit olarak paylaştırılan yüzde 50'lik kısımdan pay alacak. Yeni ruhsat alan şirket için paylaşım ruhsat aldığı tarih itibarıyla başlayacak. Ruhsatını iade eden şirket ruhsatını iade ettiği tarih itibarıyla paylaşımdan çıkacak.

Şirket ödemede geciktiği takdirde, ticari işlerde uygulanan oran üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ödemekle yükümlü olacak. Şirketin ödemiş olduğu faiz tutarı, görevlendirilen şirket tarafından geç ödeme yapılan alacaklı şirketler arasında dağıtılacak.

Prim devri

Şirket prim üzerinden yapılan aktarımlar (vergi ve diğer yükümlülükler) ile aracı komisyonu ve operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla Değerlendirme Komitesince belirlenecek komisyonu düşerek kalan tutarı devir hesabına alacak kaydedecek. İptal edilen poliçelerin kayıt işlemlerinde de aynı esaslar uygulanacak.

Değerlendirme Komitesi primin taksitle tahsil edilmesi durumunda paylaşım kapsamında devredilecek primi, görevlendirilen şirkete ödenecek yönetim ücretini ve sigorta şirketine ait herhangi bir reasürans anlaşmasının bulunması durumunda, ilgili reasürans anlaşmasının özelliğini dikkate alarak devredilecek prime ve paylaşıma konu olacak hasara ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Hasar devri

Şirket düzenlediği poliçenin hasar sürecini kendi yönetecek. Ödenen hasar devir hesabına borç kaydedilecek.

Şirket, devir hesabı kayıtlarını, düzenlediği poliçelerin aylık istihsal ve iptal bordroları ile ödenen tazminatları (maddi ve manevi) gösterir özet (icmal) bordrolarını izleyen ayın 20. gününe kadar görevlendirilen şirkete gönderecek

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 1 Temmuz 2017'den itibaren düzenlenen poliçeler kapsam dahilinde olacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.