30 °C

TİM Başkanı Gülle: İhracat bedellerinin tahsili kolaylaştı

Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, yeni Tebliğ ile atılan adımın ihracatçılara ihracat bedellerinin tahsili konusunda kolaylık getirdiğini bildirdi.

TİM Başkanı Gülle: İhracat bedellerinin tahsili kolaylaştı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin ihracat bedelleri hakkında değişiklik sağlayan ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan tebliğ ile, bilhassa ihracatçılarımızdan gelen yoğun talepler dikkate alınarak, ihracat bedellerinin en az yüzde 80'inin bankaya satılması şartının ortadan kaldırması ihracatçılarımızca olumlu karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle, ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gülle, aynı şekilde, ihracatçıların talebi doğrultusunda, ihracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan sağlanmasının da ihracatçıya önemli bir esneklik sağladığını bildirdi.

İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına olanak sağlanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getirmektedir. Diğer bir önemli adım ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi imkanının getirilmesidir.

Küresel ve bölgesel ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle, ihracatçı firmaların ödemelerini yapmakta zorlandığı ülkelerden ihracat alacağı olan firmalarımız böylece, haklı durumlarına istinaden esnekliğe kavuşmuş oldular. İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık sistemi yeterince gelişmemiş ülkelerden gelen ihracat bedellerinin bankaya yatırılmasına yönelik işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda atılacak adımların da şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine olumlu yönde yansıyacağına inanmaktadır."

Gülle, ihracatçıların Türkiye'ye kazandırdığı her bir doların önemine atıfta bulunarak, dirayet ve enerjiyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap
  • Barış Demirel Dövizin TL'ye çevrilmesi zorunluluğunun kaldırılması burada en önemli yenilik. Sözleşmelerde vadenin 180 günden fazla olması halinde, vade süresinin bitiminden itibaren ilave 90 gün imkanı zaten İhracat Genelgesi ile vardı. Benzer şekilde, ihracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılması imkanı da yine İhracat Genelgesinde zaten var olan bir düzenleme. Tebliğe konulması sadece teknik anlamda İhracat Genelgesi ile 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ'i uyumlaştırdı. Burada haber değeri olan bence bu saydıklarımı TİM Başkanının yeni zannetmesidir.