20 °C

TMO'nun tarımsal ürün ithalatına ilişkin esaslar belirlendi

TMO'nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımlarına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre TMO, ithalat yoluyla tarımsal ürün ve buna ilişkin hizmet alım ihaleleri yapacak.

TMO'nun tarımsal ürün ithalatına ilişkin esaslar belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün (Genel Müdürlüğün, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında ithalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları İle Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TMO'nun faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere merkez ve taşra teşkilatının, Kamu İhale Kanunu'nun istisna hükmü kapsamında ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımlar ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili Bakanın onayı ve yönetim kurulunun görevlendirmesi ile TMO Genel Müdürlüğü ithalat yoluyla tarımsal ürün ve buna ilişkin hizmet alım ihaleleri yapacak.

İdare, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacak. Genel Müdürlük, açık ihale, teklif isteme ve pazarlık usulleriyle ihale yapabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurulmuş veya ilan edilmiş ihaleler, ilgili mevzuatı kapsamında sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap