TMSF, Akbank için 7 katılımcı ihale şartnamesi aldı

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü, 55 milyon dolar muhammen bedelle 10 Eylül 2008'de yeniden satışa çıkak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) 55 milyon dolar muhammen bedelle yeniden satışa çıkardığı Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için şu ana kadar 7 katılımcı ihale şartnamesi aldı. 

Uzan Grubu amme borçlularına ait, TMSF tarafından haczedilen Adabank'ın yüzde 99,99 hisselerinden Fon Kurulu kararı ile oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Haziran 2006'da 60 milyon YTL bedelle ihaleye çıkarılmıştı. 

İlk ihalede alıcı çıkmazken, Temmuz 2006'da gerçekleştirilen ikinci ihalede, 45,1 milyon YTL'lik teklif ile Kuveyt'den The International Investor Company ihaleyi kazanmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihale alıcısının "bankacılık gücünün zayıf olması" nedeniyle bankacılık faaliyeti yapmasına izin vermemişti. 

TMSF, Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 55 milyon dolar muhammen bedelle 10 Eylül 2008'de yeniden satışa çıkaracak. 

Edinilen bilgiye göre, söz konusu ticari ve iktisadi bütünlük için şu ana kadar 7 katılımcı ihale şartnamesi satın aldı. Şartnamede belirtilen ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin, en geç 26 Ağustos 2008 günü, saat 17.00'ye kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor. 

Ön yeterlilik incelemesi sonucunda ön yeterliliği geçen katılımcılar, en geç 9 Eylül 2008 günü, saat 17.00'ye kadar, idari, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebilecek. 

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük, Adabank A.Ş'nin hissedarlarına ait yüzde 99,9998 oranındaki hisselerden oluşuyor.