TÜİK araştırması: Patronların yüzde 81'i, çalışanların yüzde 79'u 'memnun'

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, Türkiye’de mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 48.2’ye kadar gerilerken, mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 14.5’e yükseldi. Patronların yüzde 81.2’si, çalışanların ise yüzde 78.9’u yaptığı işten memnun. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 27.2'si gece yalnız yürümeyi güvensiz buluyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye’de mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 52.4’ten yüzde 48.2’ye gerilerken, mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13.1’den yüzde 14.5’e yükseldi. Genel mutluluk oranlarındaki düşüşe rağmen, patronların yüzde 81.2’si, ücretli çalışanların ise yüzde 78.9’unun yaptığı işten memnun olması dikkat çekti. Özellikle kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerindeki artışa geçtiği bir dönemde, Türkiye’de kadınların yüzde 27.2’si gece yolda yalnız yürümeyi güvensiz buluyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında mutlu olduğunu belirtenlerin oranı önceki yıla göre 4.2 puan azalarak yüzde 52.4’ten yüzde 48.2’ye geriledi. Aynı dönemde mutsuz olanların oranı ise 1.4 puanlık artışla yüzde 13.1’den yüzde 14.5’e çıktı.

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede kadınların erkeklere göre daha mutlu oldukları belirlendi. Kadınlardaki mutluluk oranı önceki yıla göre yaklaşık 4 puanlık azalışla yüzde 57’den yüzde 53.1’e geriledi. Erkeklerdeki mutluluk oranı ise yüzde 47.6’dan yüzde 43.2’ye geriledi.

Mutluluk oranı evlilerde yüzde 51.7 olarak ölçülürken, evli olmayanlarda yüzde 41.3 olarak belirlendi. Evli erkeklerin mutluluk oranı yüzde 46.7, evli kadınların mutluluk oranı ise yüzde 56.8 oldu.

Mutluluk yaşlandıkça artıyor

Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede, yaşlandıkça mutluluk oranının artması dikkat çekti. 35-44 yaş grubundaki mutluluk oranı yüzde 45.4 seviyesindeyken, bu oran 55-64 yaş grubunda yüzde 49, 65 yaş ve üzerinde ise yüzde 57.7 olarak ölçüldü.

Eğitim seviyesi azaldıkça mutluluk artıyor

TÜİK anketine göre Türkiye’de mutluluk oranı eğitim seviyesi yükseldikçe geriliyor. Bir okul bitirmeyenlerin mutluluk oranı yüzde 54.4 seviyesindeyken, bu oran lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 46.8, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 46.1 oldu. Mutsuz olanların oranı ise okul bitirmeyenlerde yüzde 14.2, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında  yüzde 15.9, yükseköğretim mezunlarında  yüzde 14.6 seviyesinde belirlendi.

Kamu hizmetlerinden an düşük memnuniyet oranı eğitime

Kamu hizmetlerinden memnuniyet araştırmasına göre ise en yüksek memnuniyet oranının yüzde 77.4 ile asayiş hizmetlerine yönelik olurken, ulaştırma ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 72.1 olarak ölçüldü.

Memnuniyeti oranı sosyal güvenlik hizmetlerinde yüzde 63.9, adli hizmetlerde yüzde 60.4 olurken, en düşük memnuniyet oranı yüzde 56.2 ile eğitim hizmetlerinde oldu.

Anketin mutluluk kaynağı olan değerlerin ölçüldüğü bölümünde, yüzde 70.8 ile sağlık en büyük mutluluk kaynağı olarak ölçüldü. Bunu yüzde 13.8 ile sevgi, yüzde 6.7 ile başarı, yüzde 5.1 ile para, yüzde 3.1 ile iş takip etti.

Patronların mutluluk oranı yüzde 81.2

TÜİK’in işteki duruma göre işten memnuniyet oranını ölçen çalışmasına göre, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen işverenlerin memnuniyet oranının yüzde 81.2 gibi yüksek düzeyde olması dikkat çekti. Bu oran 2019’da yüzde 82.6 düzeyindeydi. Aynı şekilde ücretli çalışanların işinden memnuniyet oranı ise yüzde 78.9 gibi yüksek  bir seviyede ölçüldü.

Yasaların tarafsız uygulanmamasından memnun olmayanların oranı düştü

Mahkeme ve adli sistemle ilgili konuları sorun olarak görenlerin oranında da dikkat çekici  düşüş gözlendi. Yargı reformuna ilişkin hazırlıkların sürdüğü bir dönemde, yasaların  herkese adil ve tarafsız uygulanmamasını sorun olarak görenlerin oranı yüzde 42.6’dan yüzde 40’a geriledi.

Davaların karara bağlanma süresini sorun olarak görenlerin oranı yüzde 43.9’dan yüzde 39.7’ye, avukatlık hizmetlerinin kalitesini sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 29.3’ten yüzde 24.8’e indi.

*TÜİK tablosunun ilk satırında ‘yasaların herkese adil ve tarafsız uygulanması’ şeklinde yer almasına rağmen, bu satır “yasaların herkese adil ve tarafsız uygulanmamasını sorun olarak görenleri” içermektedir.

 

Kadınların yüzde 27.2’si gece yalnız yürümeyi güvensiz buluyor

Türkiye’de kadınların yüzde 7.5’i gece yalnız yürürken kendisini çok güvensiz olarak hissederken, güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 19.7 oldu. Bu iki grubu toplamı ise yüzde 27.2 düzeyinde. Gece yalnız yürümeyi güvensiz ve çok güvensiz hissedenlerin oranı erkeklerde yüzde 10.8 olurken, Türkiye ortalamasında yüzde 19.1 oldu.