22 °C

Turizm Ajansı 150 milyon $’lık büyüklüğe ulaşacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı teklifi komisyonda kabul edildi. Ajans sektör temsilcilerinin turizm faaliyetlerinden “turizm payı” da alacak.

Turizm Ajansı 150 milyon $’lık büyüklüğe ulaşacak

Canan SAKARYA

Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Yasa teklifinde ilk imza sahibi olan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin 2023’te 70 milyon turiste 70 milyar dolar gelir hedefi ortaya koyduğunu belirterek, “O zaman, imkânlarımızı da çalışmalarımızı da, gayretlerimizi de niteliğimizi de çarpı 2 artırmak durumundayız. Onun için bu ajansın kurulması ihtiyacını hissettik. Rakiplerimiz olan Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin tanıtım bütçelerinin bugün itibarıyla 100 milyon doların üzerinde olduğunu görüyoruz. 25 milyon dolarlık bütçelerle, biz onlarla rekabette zafiyete düşüyoruz. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ve Avrupa’dan gelen turistleri daha çok çekmeye dönük çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Bunun için de daha çok gelire ihtiyacımız var” dedi. Altunyaldız, ajansa bu yıl 60 milyon dolar, gelecek yıl ise yaklaşık 150 milyon dolara yakın bir gelir beklediklerini kaydetti.

Muhalefetten eleştiri

Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri Ajansın, Sayıştay denetimi dışında olması ve Kamu İhale Kanununa tabi olmamasının Anayasa’ya aykırı olduğu uyarısında bulunarak, konaklama tesisleri ile belgeli yeme –içme tesislerinden alınacak yüzde 1’lik turizm payının çok yüksek olduğunu dile getirdiler.

Gelecek hafta kanunlaştırılması beklenen yasa teklifine göre, Ajans Yönetim, İcra ve Danışma kullarından oluşacak ajansın karar organı Yönetim Kurulu olacak. Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek. Yönetim Kurulu kamu ve özel sektör olmak üzere 13 üyeden oluşacak. Ajansın yürütme organı İcra Kurulu toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim ve İcra kurullarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. TOBB, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Otelciler Birliği başkanları, dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı, Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.

Şirketlere destek olunacak ve gelirin %70'i tanıtıma ayrılacak

Ajans, bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen, faaliyetlerine giren alanlarda yurtiçi ve yurtdışından yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmaları için gerekli faaliyetleri yürütecek.

Ajans, faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışından hibe alabilecek. Ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, turizm paylarından, her türlü bağışlardan, yardımlardan, ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden ve ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Ajansın gelirlerinin en az yüzde 70’i ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde kullanılacak.

Turizm payı alınacak

Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, seyahat acentalarından uçak bileti satışı hariç binde 1, havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden binde 1, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2,5 oranında bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerden, elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden turizm payı alınacak.

Ajansın ve iştirak ettiği şirketlerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları, bağımsız denetime tabi olacak, Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’ndan damuaf tutulacak.

Turizm payı ne zaman ödenecek?

1 Ağustos 2019’dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019’a kadar beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da aynı tarihte ödenecek. Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine ödenecek. Yüzde 5’i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalanı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın 20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap