Türk-İş: Açlık sınırı 958 TL

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
İSTANBUL - Türkiye İşçi SendikalarıKonfederasyonu'nun (Türk-İş) açlık ve yoksulluk sınırıaraştırmasına göre Ekim ayında, dört kişilik bir ailenin açlıksınırı 958 lira, yoksulluk sınırı da 3,121 lira oldu. 
 
Mutfak enflasyonu da aynı dönemde aylık yüzde 0.93 ve yıllıkyüzde 7.06 oranında arttı. Bu oran Ekim 2011'de yüzde 1.21yıllık olarak ise yüzde 6.53 olmuştu. 
Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortayakoymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin ailebütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenliolarak yapılan araştırmada, açlık sınırı, dört kişilik birailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasıgereken gıda harcaması tutarını kapsıyor. 
Buna göre yoksulluk sınırı ise gıda harcaması ile birliktegiyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlıkve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamalarıntoplamından oluşuyor. 
 
Açlık sınırı Eylül ayında 949 lira, yoksulluk sınırı 3,092lira olarak; Ekim 2011'de ise bu rakamlar sırasıyla, 913 lira ve2,975 lira olarak açıklanmıştı.